1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen

Hailuodon pengertien ja sillan rakentamiselle myönnettiin lupa

Vesilain mukainen lupa mahdollistaa pengertien ja kahden sillan rakentamisen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun.

Hailuodon puoleinen Huikun silta on 767 metriä pitkä. Havainnekuva. Kuva: Sitowise

Hailuodon pengertien ja kahden sillan rakentamiseen on myönnetty vesilain mukainen lupa.

Kiinteä yhteys mahdollistaisi ympärivuotisen ja -vuorokautisen liikennöinnin Hailuodon saareen ja saaresta mantereelle.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan pengertien ja siltojen rakentaminen ei merkittävästi heikennä alueen luontoarvoja.

Vesialueiden omistajille maksetaan korvaukset menetetyistä alueista.

Rakentamisen katsotaan aiheuttavan haittaa kaupalliselle kalastukselle. Haitat korvataan kalastajille sopimalla niistä etukäteen tai panemalla aluehallintovirastossa vireille edunmenetysten korvaamista koskeva asia.

Päätöksestä voi valittaa reilun kuukauden ajan Vaasan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää: Hailuodon silta- ja pengertie on tulossa paljon luultua kalliimmaksi – lisärahaa tarvitaan 30 miljoonaa euroa