Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lääkäreiden hätähuutoon on vastattu – useita parannustoimia on jo meneillään

66 lääkäriä toi ilmi huolensa sairaanhoitopiirin toiminnan epäkohdista marraskuussa.

Keski-Suomi
Keski-Suomen keskussairaala
Keski-Suomen keskussairaala. Arkistokuva.Laura Tolonen / Yle

Lääkäreiden kirjeessä esille tuotuja epäkohtia on ryhdytty jo korjaamaan. 66 lääkäriä toimitti sairaanhoitopiirin hallitukselle marraskuussa kirjeen, jossa he toivat ilmi lääkärikunnan huolenaiheita ja sairaanhoitopiirin toimintaan liittyviä epäkohtia.

Esimerkiksi henkilökunnan tutustumista uuteen sairaala Novaan on tehty helpommaksi ja henkilöstön sisäistä viestintää ja johtamista on selkiytetty. Käytännön esimerkkinä kahden eri johtoryhmän sijasta siirryttiin yhteen.

Myös parjattua puheentunnistusta ja siihen siirtymistä on lykätty. Muitakin toimia ilmapiirin parantamiseksi on suunniteltu lääkäreiltä saadun palautteen pohjalta.

Keski-Suomen keskussairaalan pitkään kytenyt johtajuuskiiri kärjistyi loppusyksystä, kun kävi ilmi että kymmenet ylilääkärit harkitsivat työpaikan vaihtoa. Tilanteen kärjistymisen takana oli useita suuria muutoksia, kuten uusi johtamisjärjestelmä ja tökkivä puheentunnistusohjelma.

Lue lisää: Kymmenet ylilääkärit harkitsevat lähtöä Keski-Suomen keskussairaalasta, koska johto ei arvosta heidän näkemyksiään potilastyöstä