Lietepäätöksestä tehdyt valitukset nurin Turun hallinto-oikeudessa

Oikeuden mielestä lautakunta ei ylittänyt toimivaltaansa.

Varsinais-Suomi
Avloppslangar på slamtransportbil.
Lietepäätöksestä valitti 13 kuntaa, joukko yrityksiä ja muutama yksityishenkilö. Arkistokuva.Yle/Mikael Kokkola

Turun hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, jotka tehtiin Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä siirtyä kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen. Kyse on haja-asutusalueella sijaitsevista kiinteistöistä.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ylikunnallinen Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) kilpailuttaa lietekuljetukset. Nykyisin useimmissa jäsenkunnissa on vallalla kiinteistökohtainen järjestely. Uuteen kuljetusmalliin siirrytään vaiheittain vuosina 2021- 2026.

Päätöksestä valitti 13 kuntaa, joukko yrityksiä ja muutama yksityishenkilö.

Hallinto-oikeus katsoi, että lautakunnan lokakuussa 2018 tekemä päätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä, lautakunta ei ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ollut muutenkaan lainvastainen.

Valittajat katsoivat lautakunnan päätöksen heikentävän alueella toimivien kuljetusyrittäjien mahdollisuutta harjoittaa elinkeinoaan. Lisäksi se saattaisi johtaa kuluttajahintojen nousuun.

Hallinto-oikeus totesi, että jätteenkuljetuksen kilpailutuksissa on otettava huomioon kuljetusyrittäjien tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kunnan jätteenkuljetuspalvelujen tuottamiseen.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

Lue lisää:

Konsultti selvittää Turun ja Salon seudun lietekuljetusten järjestämistä

Kumpi päättää lietekuljetuksista Varsinais-Suomessa – kunta vai kiinteistönhaltija? Suomusjärven ympäristörikos käynnisti väännön