1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Attendo

Valvira vaatii Attendolta korjausliikettä heinäkuuhun mennessä – Lääkkeitä oli lukitsematta, aina edes perushoito ei toteutunut

Tällä kertaa Valviran määräys ei koske vain yksittäisiä palvelutaloja, vaan Attendon odotetaan huomioivan vaatimukset kaikissa vanhusten palveluasumisen yksiköissään.

Attendo
Attendon nimilippu hoivakoti Vuokon edustalla Tervossa.
Määräys koskee myös niitä Attendon yksiköitä, joihin Valvira ei ole kohdentanut valvontaa.Sami Takkinen / Yle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira vaatii hoivayhtiö Attendon vanhustenhuollon asumispalveluiden yksiköitä korjaamaan vakavat puutteet ja epäkohdat heinäkuuhun mennessä. Valvira antoi virallisen määräyksen asiasta tänään.

Vaatimus (siirryt toiseen palveluun) koskee yksiköitä, joihin Valvira ja aluehallintovirasto ovat aiemmin kohdentaneet valvontaa ja tarkastuskäyntejä. Se kuitenkin poikkeaa Valviran aiemmin antamista, sillä se ei koske ainoastaan yksittäisiä hoivakoteja vaan edellyttää huomiointia joka ikisessä Attendon alaisessa vanhusten palveluasumisen yksikössä.

– Tämä päätöshän on erilainen jo lähtökohtaisesti, sillä se koskettaa koko (Attendon) toimintaa. Se poikkeaa yksittäistä yksikkökohtaisista valvontapäätöksistä, sillä se velvoittaa palveluntuottajaa tekemään korjaustoimenpiteet koskien koko vanhustenhuollon asumispalveluiden toimintaa, täsmentää Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo.

– Katsoimme asian olevan sen verran laajakantainen ja periaatteellinen. Lisäksi epäkohtailmoituksia oli tullut niin runsaasti, että toiminnan asianmukaisuuden kokonaisarviointi tuli tehdä.

Joulukuussa 2018 Valvira päätti ottaa selvitettäväkseen Attendo Suomi Oy -konserniin kuuluvien yhtiöiden vanhusten asumispalveluiden asianmukaisuuden koko maassa. Taustalla oli useita ilmoituksia, yhteydenottoja epäkohdista sekä aluehallintovirastojen valvontakäyntejä.

Viime vuonna Valvira kävi ennalta ilmoittamatta tarkastuskäynnillä 10:ssä Attendon yksikössä, toki tarkastukset ovat aina edellyttäneet perustellun syyn tai epäilyksen puutteista. Lisäksi aluehallintovirastot kävivät 84:ssä yksikössä eri puolilla maata.

Vakavia epäkohtia ilmeni useissa Attendon yksiköissä. Ne liittyivät lääketurvallisuuteen, potilasturvallisuuteen, potilaiden itsemäärämisoikeuteen, yksiköiden johtamiseen sekä hoitohenkilöstön määrään.

Lääkehoito siirrettiin kunnalle

Lääketurvallisuuden kohdalla ilmeni monenlaisia ongelmia. Epäselvyyksiä löytyi jo lääkeluvista alkaen.

– Osittain oli niin, ettemme tarkastuksilla pystyneet varmentamaan sitä, että työnantaja olisi varmistanut työntekijöiden lääkehoidon osaamisen, kertooylitarkastaja Mervi Tiri.

Lisäksi lääkkeitä oli Tirin mukaan lukitsemattomissa paikoissa, josta kuka tahansa olisi voinut niihin päästä käsiksi eikä kuolleen asukkaan lääkkeitä oltu hävitetty vaan niitä oli yhä käytetty muille asukkaille.

Joistain yksiköistä lääkehuolto oli jouduttu siirtämään suoraan kunnan hoidettavaksi siihen asti, kunnes tilanne olisi kunnossa.

Valvira vaati Attendoa heti paikan päällä korjaamaan tilanteen. Ohjeistusta annettiin, selvitys pyydettiin, saatiin, ja Attendo lähti Tirin ja Uusitalon mukaan korjaamaan ongelmia heti.

Hoivahenkilöstön kohdalla epäkohtana oli mitoitus eli hoitajia oli liian vähän. Hoidon tarpeeseen ei aina pystytty vastaamaan. Perushoitoakaan ei joissain tapauksissa pystytty jokaisessa tilanteessa toteuttamaan.

– On ollut erityistilanteita, joissa tulisi nostaa henkilöstön määrää. Tällaisia ovat esimerkiksi saattohoito tai muuten sellaiset asiakkaat, joilla palveluntarve on suuri. Tällöin voidaan tarvita kahta hoitajaa auttamaan päivittäisissä toimissa eikä sitä oltu aina huomioitu, Tiri kertoo.

Hoitajamäärän ongelmat ilmenivät myös tapauksina, joissa yksin yövuorossa ollut hoitaja ei pystynyt nostamaan sängystä pudonnutta vanhusta takaisin ylös tai kyennyt viemään häntä vessaan yksin.

Lisäksi oli tapauksia, joissa iltatoimet jouduttiin aloittamaan henkilöstön vähyyden vuoksi huomattavan aikaisin tai aamutoimissa venyi ja aamupalalle päästiin aamuvuoroissa myöhään.

– Palveluntuottajan tulisi huomioida aina se, mikä on kokonaisuudessa asiakkaiden toimintakyky ja avun tarve. Hoitajien määrää ei voi normittaa työntekijöiden työvuorojen mukaan, vaan hoitoa ja hoivaa pitää pystyä tarjoamaan silloin kun sitä tarvitaan vuorokauden ajasta riippumatta, ylitarkastaja Elina Uusitalo toteaa.

Attendo on jo aloittanut korjaamaan puutteita

Tarkastettujen yksiköiden ohella Valvira edellyttää, että samat velvoitteet huomioidaan myös muissa Attendo Suomi Oy -konsernin vanhustenhoidon hoivakodeissa. Kaikkiin 255 hoivakotiin ei tehty tarkastusta. Samalla päätöksen toivotaan näyttävän suuntaviivoja myös muille vanhustenhoidon palveluita tarjoaville tahoille.

Valviran mukaan Attendo on jo aloittanut epäkohtien korjaamisen. Attendo on myös eri tarkastusten jälkeen jo antanut selvityksiä toimenpiteistä.

Yksiköiden tulee toimittaa tekemistään korjauksista yksityiskohtainen selvitys Valviraan elokuuhun mennessä. Samalla Attendon on varmistettava, että toiminta vastaa määräyksiä myös niissä yhtiön vanhustenhuollon yksiköissä, joihin ei ole aiemmin kohdistettu valvontaa.

Lue myös:

Attendo saa pian pyörittää hoivakotia Utajärvellä – Valvira keskeytti toiminnan helmikuussa vakavien puutteiden vuoksi

Vuosi hoivakriisistä – osassa hoivakodeista ei tarkastuskäyntien jälkeenkään saatu asioita kuntoon

Hoiva-ala tuskailee sijoittajien vaatimusten ja asiakkaiden tarpeiden ristipaineessa – Pääomasijoittajien kärsivällisyys on koetuksella

Lue seuraavaksi