Hyppää sisältöön

Kymmeniä Jehovan todistajia käännytetty Venäjälle, joukossa 80-vuotias lähes liikuntakyvytön vanhus – tytär uskoo, ettei äiti selviä palautuksesta hengissä

Jehovan todistajiin kuuluva venäläisvanhus on määrätty käännytettäväksi kotimaahansa. Tytär toivoo äidin saavan kuolla Suomessa.

Turvapaikkaa Suomesta hakenut iäkäs venäläinen Jehovan todistaja on määrätty palautettavaksi kotimaahansa. Hän tarvitsee hoitoa ympäri vuorokauden. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Jehovan todistajiin kuuluva venäläisnainen sanoo aikovansa vastustaa käännytystä Suomesta kaikin mahdollisin laillisin keinoin. Maasta poistettavaksi määrätty nainen katselee sängyllä makaavaa huonokuntoista äitiään ja kuvailee paluuta Venäjälle mahdottomaksi.

Nainen matkusti kotiseudultaan Venäjän Murmanskista Suomeen kaksi ja puoli vuotta sitten, haki Maahanmuuttovirastosta turvapaikkaa ja sai viime keväänä hakemukseensa kielteisen päätöksen. Yhtä aikaa naisen kanssa turvapaikkaa haki myös hänen viisi perheenjäsentään. Heistä yksi on naisen noin 80-vuotias äiti.

Suomessa Maahanmuuttovirasto arvioi, etteivät edellytykset kansainvälisen suojelun tarpeelle täyty kenenkään perheenjäsenen kohdalla. Perhe tuli Suomeen Jehovan todistajiin kohdistuneen vainon kiihtyessä Venäjällä vuonna 2017. Yhtä lukuunottamatta perheenjäsenet ovat aikuisia.

Yle on kertonut Jehovan todistajiin kohdistuvan Venäjällä vainoa ja kidutusta. Vuoden 2017 huhtikuussa Venäjän korkein oikeus katsoi Jehovan todistajien liikkeen äärijärjestöksi ja kielsi sen toiminnan. Päätös oli seurausta Venäjällä vuotta aiemmin voimaan tulleista terrorismin vastaisista laeista.

Vanhuksen tytär sanoo, ettei hänen äitinsä kestä palautusta Venäjälle. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Vanha äiti tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa

Nainen ja hänen perheenjäsenensä valittivat kielteisistä turvapaikkapäätöksistään Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kesän, syksyn ja alkuvuoden he ovat jännittäneet hallinto-oikeuden ratkaisua.

Erityisen ahdistuneita perheessä ollaan vanhan äidin terveydentilan vuoksi. Neurologin lausunnossa vanhuksen arvioidaan saaneen aivoinfarktin vastaanottokeskuksen tiloissa viime toukokuussa. Vanhus on lähes liikuntakyvytön.

Tytär sanoo olevansa varma, että äiti ei selviä hengissä palautuksesta Venäjälle.

– Miksei Suomi voi antaa äitini vain kuolla täällä, missä hän nyt on, nainen huudahtaa englanniksi.

Tammikuun lopussa naisen toivo mahdollisuudesta jäädä Suomeen alkoi hiipua. Hallinto-oikeuden päätös valmistui, ja siinä naisen sekä hänen perheenjäsentensä valitukset on hylätty. Nyt voimassa on Maahanmuuttoviraston keväällä tekemä kielteinen turvapaikkapäätös sekä siihen liittyvä määräys käännyttää perheenjäsenet Suomesta kotimaahansa Venäjälle.

– Aion estää äitini käännytyksen kaikilla mahdollisilla laillisilla keinoilla, nainen sanoo epätoivoisena.

Yle ei julkaise naisen ja hänen perheenjäsentensä nimeä heihin Venäjällä mahdollisesti kohdistuvan turvallisuusuhan vuoksi.

Useat kymmenet Jehovan todistajat odottavat samassa tilanteessa

Käännytystä pelkäävän naisen kanssa vastaavassa tilanteessa elää Suomessa useita kymmeniä Jehovan todistajiin kuuluvia turvapaikanhakijoita. Hallinto-oikeus on hylännyt heidän valituksensa ja nyt he hakevat korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) kahta asiaa: käännytyspäätöksen täytäntöönpanokieltoa ja lupaa valituksen käsittelyyn.

Naisen ja hänen vanhan äitinsä perheessä haettiin lakimiehen avustuksella täytäntöönpanokieltoa käännytykselle tammi-helmikuun vaihteessa. Korkein hallinto-oikeus ei anna aika-arviota käsittelyn kestosta.

– Hallinto-oikeuden kielteinen päätös käännyttämisestä on täytäntöönpantavissa, ellei KHO kiellä päätöksen täytäntöönpanoa, selventää oikeusneuvos Taina Pyysaari korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Lukumäärä joistakin kymmenistä korkeimman oikeusasteen käsittelyä odottavista Venäjältä tulleista Jehovan todistajista on arvio, sillä turvapaikanhakijoita ei Suomessa tilastoida hakemukseen kirjattujen perusteiden, kuten uskonnon mukaan.

– KHO kieltää päätöksen täytäntöönpanon tarvittaessa eli lähinnä silloin, kun asiaa selvitetään lisää pyytämällä lausuntoa Maahanmuuttovirastolta tai kun asiassa muutoin katsotaan, että turvapaikanhakijan on syytä odottaa lopullista päätöstä Suomessa, Pyysaari kertoo.

Vastaanottokeskus on hankkinut vanhusta varten laidallisen, käytöstä poistetun sairaalasängyn. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Suomeen tulee edelleen uusia Jehovan todistajia Venäjältä

Maahanmuuttovirasto arvioi, että kolmen vuoden aikana Suomesta on hakenut turvapaikkaa runsaat 200 venäläistä Jehovan todistajaa. Tulijoiden määrä oli suurimmillaan vuosina 2017 ja 2018.

Viime vuonna Suomeen on edelleen tullut turvapaikkaa hakevia Jehovan todistajia Venäjältä mutta selvästi edellisvuosia vähemmän. Maahanmuuttovirasto antoi viime kesänä arvion, että noin 90 prosenttia Jehovan todistajien turvapaikkahakemuksista on hylätty.

Tulosalueen johtaja Anu Karppi Maahanmuuttovirastosta toistaa arvion olevan voimassa edelleen, noin yksi kymmenestä Jehovan todistajasta on saanut turvapaikan Suomesta. Karppikin muistuttaa, ettei turvapaikanhakijoita tilastoida uskonnon perusteella, joten kyse on arvioista.

Hän pitää mahdollisena, että joissain yksittäistapauksissa kielteisen päätöksen saanut henkilö olisi palannut vapaaehtoisesti Venäjälle. Suurin osa odottaa edelleen oikeuden ratkaisua tekemäänsä valitukseen.

Tilanne Venäjällä ei ole parantunut

Jehovan todistajien Suomen tiedottaja Jukka Palonen kertoo, että muutama turvapaikkaa hakenut venäläinen on saanut oleskeluluvan Suomesta työnteon perusteella.

– Saamiemme tietojen mukaan niillä, jotka ovat Venäjällä kokeneet henkilökohtaisesti uhkaa tulla pidätetyksi uskonnon vuoksi, on ollut parhaimmat mahdollisuudet saada turvapaikka, Palonen kertoo.

Hän arvioi, että liikkeen jäsenten kokema vaino on edelleen jatkunut Venäjällä. Pelkoa aiheuttavat esimerkiksi vahvistamattomat huhut, että viranomaiset suunnittelevat ottavansa Jehovan todistajien lapsia huostaan vastoin vanhempien tahtoa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on raportoinut Jehovan todistajiin Venjällä kohdistuneesta vakavasta vainosta. Järjestö ei katso voivansa arvioida, mitä Venäjälle palauttamisesta yksittäisessä tapauksessa voi seurata. Myöskään maastapoistettavien oikeuksia Suomessa valvova yhdenvertaisuusvaltuutettu ei voi kommentoida yksittäistapausta.

Suomen Jehovan todistajien tietoon ei ole vielä tullut, että Suomessa oleskeleva turvapaikanhakija olisi lopulta käännytetty Venäjälle.

– Joissain tapauksissa poliisi on kielteisen hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen aloittanut jo käännyttämisen valmistelun, Palonen kertoo tämänhetkisestä tilanteesta Suomessa.

Alunperin itärajan lähellä sijaitseviin vastaanottokeskuksiin asettuneet turvapaikanhakijat ovat Palosen mukaan muuttaneet muun muassa töiden ja opintojen perässä eri puolille Suomea.

Vastaanottokeskus ostaa vanhuksen kotihoidon yksityiseltä hoivapalveluyritykseltä. Kotihoito huolehtii muun muassa vanhuksen hygieniasta ja lääkkeiden annostelusta. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Vanhus on täysin avustettava

Nainen hoivaa äitiään vastaanottokeskuksen pienessä, kahden huoneen asunnossa, jonka hän jakaa yhdessä kaikkien viiden perheenjäsenensä kanssa. He ovat asuneet vastaanottokeskuksessa koko Suomessa viettämänsä noin kahden ja puolen vuoden ajan.

Kahteen huoneeseen on järjestetty nukkumapaikat koko porukalle, sähköisesti säädettävä laidallinen vuode vanhalle äidille sekä pieni keittiönurkkaus. Murmanskin alueella sijainneesta Venäjän-kodista on tuotu mukana kissa.

Osa perheenjäsenistä on käynyt turvapaikka-asian käsittelyn aikana töissä ja opiskelemassa. Enimmäkseen he viettävät päivänsä tässä asunnossa. Vanhus tarvitsee apua kaikissa arjen toimissa ympäri vuorokauden.

Vanhuksen perhe hoitaa häntä ympärivuorokautisesti heidän yhteisessä asunnossaan vastaanottokeskuksessa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Alueen sosiaali- ja terveyspiiri on arvioinut vanhuksen palveluntarvetta viimeksi lokakuussa. Arviossa kuvataan vanhuksen jaksavan seistä avustajan tukemana vain hyvin lyhyen hetken. Hän ei pysty itsenäisesti vaihtamaan asentoaan sängyllä. Öisin hän on toisinaan levoton.

Vastaanottokeskus on kilpailutuksen jälkeen päätynyt ostamaan vanhuksen tarvitsemat hoivapalvelut alan yksityiseltä yritykseltä. Yrityksen hoivatiimi käy hänen luonaan kolmesti vuorokaudessa.

Tyttären mukaan uusimpana huolenaiheena vanhuksen hoidossa on nesteen kertyminen keuhkoihin. Tytär pelkää, ettei vanhus saa ajoissa riittävää sairaanhoitoa, jos korkein hallinto-oikeus ei pian tee päätöstä käännytyksen täytäntöönpanokiellosta.

– Tähän asti äitini on saanut Suomessa hyvää hoitoa. Siitä olen kiitollinen, tytär sanoo.

Tytär kuitenkin muistuttaa, ettei hänen äitinsä ole Suomessa hyvän terveydenhoidon takia vaan sen vuoksi, että Jehovan todistajana hänen on vaarallista palata Venäjälle.

Yle on tutustunut hallinto-oikeuden päätökseen vanhuksen turvapaikkakysymyksestä ja terveydenhoitohenkilökunnan lausuntoihin hänen tilastaan.

Artikkelia korjattu 20.2. klo 13.34: muutettu ilmaisu korkein oikeus muotoon korkein oikeus-aste.