Kuopion Energia haluaa perustaa uuden turvetuotantoalueen Juuan Ruostesuolle

Yhtiön mukaan uusiakin turvetuotantoalueita tarvitaan vielä, vaikka turpeen käytön lopettamisesta energiantuotannossa käydään jo keskustelua.

turvetuotanto
Turvesuo kesällä.
Turpeen käytön energiantuotannossa odotetaan puolittuvan viidessä vuodessa. Arkistokuva.Toni Pitkänen / Yle

Kuopion Energia hakee aluehallintovirastolta ympäristölupaa ja toiminnanaloittamislupaa uuden turvesuon perustamiseksi Juukaan.

Paikka on Juuan Ruostesuo, joka sijaitsee runsaat 20 kilometriä Juuan keskustasta länteen. Suunnitellun turvesuon pinta-ala on 24 hehtaaria ja siellä on tarkoitus tuottaa turvetta noin 10 000 kuutiometriä kaudessa.

Turvetta kuljetettaisiin tuotantoalueelta Kuopioon Haapaniemen voimalaitokselle 3300 tonnia vuodessa. Tuotannon on tarkoitus alkaa vuonna 2022. Lupahakemuksessa tuotantoajaksi on merkitty 25 vuotta.

Kuopion Energian mukaan uusia turvetuotantoalueita tarvitaan, koska vanhoja turvesoita poistuu tuotannosta, eikä turpeen käytön loppumisesta kokonaan ole varmuutta ja turpeen rooli huoltovarmuuden turvaajana on vielä auki. Turvesuon perustamisessa luvitusvaihe ei ole kallista, rahaa alkaa kulua merkittävämmin vasta siinä vaiheessa, kun suota ryhdytään kunnostamaan tuotantoon.

Turpeen käytön arvioidaan puolittuvan energiatuotannossa viidessä vuodessa ja se saattaa päättyä kokonaan jo kymmenen vuoden kuluttua. Tästä syystä uuden turvetuotantoalueen toiminta voi jäädä lyhyemmäksi kuin mitä lupaehdoissa määritellään tai minkä verran turvetta olisi saatavilla.