Vuoteen 2040 mennessä vanhusten määrä ylittää työikäisten määrän jo kymmenissä kunnissa

Keski-Suomen kunnista näin käy Kivijärvellä, Kannonkoskella, Kuhmoisissa, Luhangassa ja Joutsassa, joissa työikäisiä on vanhusväestöön nähden vähemmän seuraavan 20 vuoden sisällä.

Keski-Suomi
Vanhus pitää toista kädestä.
Antti Kolppo / Yle

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI laski valtakunnallisesti vanhusten huoltosuhdetta, ja luku on monissa kunnissa hälyttävä.

Vuoteen 2040 mennessä 44 kunnassa vanhusten määrä ylittää työikäisten määrän.

Keski-Suomen kunnista näin käy Kivijärvellä, Kannonkoskella, Kuhmoisissa, Luhangassa ja Joutsassa, joissa työikäisiä on vanhusväestöön nähden vähemmän seuraavan 20 vuoden sisällä.

Huoltosuhteella tarkoitetaan yli 65-vuotiaiden määrää suhteutettuna työikäisiin, eli 15-64-vuotiaisiin.