1. yle.fi
  2. Uutiset

Mielenterveysongelmiin saa nyt apua myös illalla – psykiatriset sairaanhoitajat aloittivat päivystyksen Kymenlaaksossa

Tarkoituksena on auttaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä aiempaa nopeammin.

terveydenhoito
Päivystyksen sisäänkäynti
Psykiatriset sairaanhoitajat toimivat Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijoina. Pyry Sarkiola / Yle

Psykiatriset sairaanhoitajat ovat aloittaneet työskentelyn Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä Kotkassa.

Päivystyksessä työskentelee nyt psykiatrinen sairaanhoitaja joka päivä kello 8-21 välisenä aikana. Tarkoituksena on auttaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä aiempaa nopeammin ja varhaisemmassa vaiheessa.

Päivystyksessä työskenteleviä psykiatrisia sairaanhoitajia on tällä hetkellä kolme, mutta tiimiin on tulossa neljäs työntekijä.

Psykiatriset sairaanhoitajat toimivat päivystyksessä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijoina. Heille on Kymsoten mukaan tarvetta päivystyksen arjessa.

– Mielenterveys- ja päihdeongelmalliset asiakkaat hakeutuvat usein päivystykseen. Vaikka asiakkaalla olisi jo hoitosuhde, vointi voi heikentyä virka-ajan ulkopuolella, Kymsoten palveluesimies Milja Marttila sanoo.

Apua myös onnettomuustilanteissa

Psykiatriset sairaanhoitajat arvioivat mielenterveys- ja päihdeongelmien vuoksi päivystykseen hakeutuneiden potilaiden psyykkistä tilaa ja hoidon tarvetta, suunnittelevat näiden jatkohoitoa ja ohjaavat eteenpäin eri palveluihin.

Lisäksi he antavat tarvittaessa psykiatrista konsultaatiotukea myös muiden kuin mielenterveys- tai päihdeongelmien vuoksi päivystykseen tulleiden potilaiden hoidon osalta.

Psykiatriset sairaanhoitajat myös toimivat yhteistyössä keskussairaalan sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa, ja auttavat erilaisissa akuuteissa kriisitilanteissa ja psykososiaalisen tuen tarpeessa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi onnettomuudet, läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet ja tulipalot.

Myös Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä Kouvolassa työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia. Virka-aikana arviointikäyntejä tekevät yleissairaalapsykiatrian poliklinikan sairaanhoitajat ja muina aikoina Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan sairaanhoitajat. Myös Pohjois-Kymen sairaalassa toimii sosiaali- ja kriisipäivystys.

Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan päivystävä lääkäri on sekä Kymenlaakson keskussairaalan että Pohjois-Kymen sairaalan päivystysten konsultoitavissa.

Lue seuraavaksi