Lappeenranta tekemässä vuodelta 2019 tasapainoisen tuloksen

Tulosta parantavat noin kahdeksan miljoonan euron kertaluonteiset erät sekä verotulojen kasvu.

Lappeenranta
Läheltä
Yle

Lappeenrannan kaupungin vuoden 2019 tulos on alustavien tietojen mukaan tasapainossa.

Tulosta parantavat yhteensä noin kahdeksan miljoonan euron kertaluonteiset erät.

– Esimerkiksi Eksoten jäsenmaksuun varatusta kuudesta miljoonasta eurosta jäi lopulta erotusta 3,2 miljoonaa euroa, kertoo rahoitusjohtaja Jari Iskanius.

Muita isompia yksittäisiä eriä ovat Saimaan tukipalvelujen maksama miljoonan euron osinko sekä Saimaan tieto- ja talouden purkautumisesta saatu noin 800 000 euroa.

Verotulot ja valtionosuuksien yhteismäärä kasvoi edellisvuodesta noin kaksi prosenttia.

Verotulojen 4,9 miljoonalla euron kasvu muutti samalla verotulokertymän suunnan positiiviseksi kolmen vuoden taantuman jälkeen.

Lautakuntien budjetit pitivät Iskaniuksen mukaan erinomaisesti viime vuonna.

– Rakennusvalvonnan tuottotavoite ei täyttynyt, mutta muilta osin toteutumat ovat budjetoitua parempia, hän sanoo.

Lappeenrannan lainamäärä kasvoi viime vuonna 9,2 miljoonaa euroa.