Hyppää sisältöön

Yrittäjien Pentikäinen: Osa yrityksistä venyttää maksuaikoja laittomasti – lain noudattamista ei valvota

Rakennusteollisuuden mukaan laskujen selvittely on tavallista toimintaa.

Triplan rakennusprojekti on kokoluokaltaan poikkeuksellinen. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Rakennusalan jätti YIT ilmoitti kaikille Tripla-hankkeen aliurakoitsijoille, että niiden laskut maksetaan vasta lisäselvitysten jälkeen. Urakoitsijoilla voi olla kymmenien tuhansien saatavat ja laskuista osa on erääntynyt jo pari kuukautta sitten.

Suurille yrityksille on tavallista maksaa laskunsa myöhässä, sanoo pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustavan Suomen Yrittäjät -järjestön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

– Se aiheuttaa monelle pienelle yritykselle todella isoja ongelmia: ne eivät pysty maksamaan palkkoja omille työntekijöilleen.

Seuraus voi olla se, että yritys kaatuu, hän sanoo.

Pentikäinen pitää YIT:n päätöstä jäädyttää kaikkien alihankkijoiden maksut hyvin epätavallisena ja kohtuuttomana.

– Ei ole tullut aikaisemmin vastaan tällaista tilannetta, jossa ilmoitetaan kategorisesti, että kaikki alihankkijoiden laskut jäävät maksamatta.

Epäselvyydet pitää selvittää, mutta sen ei pitäisi johtaa siihen, että kaikki jätetään maksamatta, hän sanoo.

Rakennusteollisuus: Selvittely tavallista

Rakennusteollisuuden työnantajia edustavan järjestön vastaavan lakimiehen Karri Kiviojan mukaan on tyypillistä, että rakennuttaja maksaa viimeisen maksuerän vasta taloudellisen loppuselvityksen jälkeen. Se tehdään, kun urakka on valmis.

– Tällöin viimeinen maksuerä jää usein maksamatta, kunnes osapuolten välillä on saatu kaikki taloudelliset asiat selvitettyä.

Myös laskujen selvittely on Kiviojan mukaan tavallista toimintaa, etenkin kun tehtyjä töitä ja materiaaleja laskutetaan jälkikäteen.

YIT:n tapaukseen hän ei halua ottaa kantaa. Triplan rakennusprojekti on kuitenkin kokoluokaltaan poikkeuksellinen, Kivioja sanoo. Tyypillisesti aliurakoitsijoita on korkeintaan joitain kymmeniä, tässä projektissa moninkertainen määrä.

– Se varmaan vaikuttaa siihen, kuinka vaativaa tai aikaavievää tämän selvittelyn täytyy olla.

Suuret yritykset ajattelevat, että pienempiä voi käyttää pankkina, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Jussi Koivunoro / Yle

Pentikäinen: Suurilla yrityksillä asenneongelma

Lain mukaan yli 30 päivän maksuajoista pitää sopia, mutta lakia ei noudateta, Pentikäinen sanoo.

– Enemmistö yrityksistä, jotka venyttää maksuaikoja, tekee sen lainvastaisesti.

Suomen Yrittäjien syksyllä teettämän kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti, että maksuaikaa on venytetty sopimatta siitä heidän kanssaan. Ongelma ei koske vain rakentamista, vaan myös teollisuutta, kauppaa ja palvelualaa.

Erityisesti maksuaikoja ovat pidentäneet suuret yksityiset yritykset. Suomen Yrittäjien kyselyyn vastasi hieman yli tuhat yrittäjää syys–lokakuussa 2019.

Pentikäisen mukaan kyseessä on suurten yritysten asenneongelma.

– Ajatellaan, että pientä yritystä voi käyttää ison yrityksen pankkina.

Käytännössä maksuehtolain noudattamista ei valvota eikä pienten yritysten ole helppo riitauttaa laskua ison yrityksen kanssa, sillä julkinen arvostelu voi johtaa yhteistyön päättymiseen, Pentikäinen sanoo.

– He kokevat, että heidän neuvotteluasemansa on heikko.

Rakennusteollisuudelle ei Karri Kiviojan mukaan juuri ole tullut jäsenyrityksiltä kysymyksiä maksujen viivästyksistä muutoin kuin riitatapauksissa tai maksukyvyttömyystilanteissa.

Yritysten välistä laskutusta koskevissa riidoissa on kyse hänen mukaansa esimerkiksi siitä, miten paljon tunteja työhön on käytetty tai millaisia summia materiaaleista on maksettu.

Yrittäjien toiveissa anonyymi ilmiantokanava

Maksuehtolakia kiristettiin viisi vuotta sitten lyhentämällä yrittäjien välisten saatavien maksuaikaa 60 päivästä 30 päivään. Se paransi tilannetta jonkin verran.

Suomen Yrittäjien mukaan maksuehtolain valvontaa pitäisi parantaa. Mikael Pentikäisen mukaan hyvä ratkaisu olisi esimerkiksi tarjota yrityksille anonyymi tapa ilmoittaa viranomaisille laskun maksun viivästymisestä.

– Kun ilmoituksia tulee useampia, viranomainen voi alkaa selvittä asiaa ilman, että yritysten välinen suhde vaurioituu.

Lue lisää:

.
.