Päivärinteen Palvelutalo vaihtaa omistajaa Hämeenlinnassa

Tappiollinen palvelutalo on ollut otsikoissa myös asiakasturvallisuuden ongelmien takia.

Hämeenlinna
Keinukamarin pihamaa ja kynttilälyhty
Yrjö ja Hanna -säätiö omistaa Keinusaaressa sijaitsevan Keinukamarin palvelutalon, jonka palvelut tuottaa kaupunki.Ville Välimäki / Yle

Päivärinteen Palvelutalosta tulee osa Yrjö ja Hanna -säätiötä Hämeenlinnassa. Päivärinteen Palvelutalossa on 56 tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa sekä kuusi tuetun asumisen paikkaa vanhuksille. Lisäksi Päivärinteellä järjestetään vanhuksille ryhmämuotoista päivätoimintaa.

– Syynä Päivärinteen myynnille on toiminnan tappiollisuus, kertoo Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön toiminnanjohtaja Virpi Kesti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vastikään antanut Päivärinteen toiminnasta huomautuksen muun muassa asiakasturvallisuuden vakavasta laiminlyömisestä koskien Kotisiipi-yksikön henkilökunnan määrää. Lisäksi aluehallintovirasto on kiinnittänyt Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön huomiota siihen, että asiakkaille tarjottavien palveluiden on oltava laadukkaita ja hoidon hyvää.

Hämeenlinnan kaupungin ja Erityisasuntosäätiön on annettava Etelä-Suomen aville maaliskuun loppuun mennessä selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet muun muassa asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Yrjö ja Hanna -säätiö ottaa vetovastuun

Yrjö ja Hanna Kotien toiminta alkaa Päivärinteellä maaliskuussa. Samalla Hämeenlinnassa aloittaa uusi vanhuspalveluita tuottava toimija, Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy.

Yrjö ja Hanna Kotien toimitusjohtajan Petri Kokkosen mukaan tavoitteena on varmistaa yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja valvovan viranomaisen kanssa, että Päivärinteen asukkaiden palvelu vastaa heidän tarpeitaan.

– Tärkeää on myös saada palautettua asukkaiden ja heidän omaistensa luottamus palveluihin. Toimintaa kehitetään yhdessä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa, Kokkonen sanoo.

Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön omistama ja ylläpitämä Päivärinteen Palvelutalo on rakennettu vuonna 2002. Päivärinteen nykyisten asiakkaiden palvelut turvataan ja henkilökunta siirtyy uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Erityisasuntosäätiö on osa Hämeenlinnan kaupunkikonsernia.