1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy

Valitukset Meri-Lapin jättimäisestä sote-ulkoistuksesta menivät nurin hallinto-oikeudessa

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n perustamiseen liittyvistä päätöksistä tehdyt valitukset odottivat ratkaisua hallinto-oikeudessa yli kaksi vuotta.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
Länsi-Pohjan keskussairaalan ovi, kyltissä teksti Mehiläinen Länsi-Pohja
Oikeus hylkäsi osan valituksista ja jätti markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvat valitukset tutkimatta.Veeti Lustig / Yle

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt tai jättänyt tutkimatta kaikki Meri-Lappiin syntyneen sote-yhteisyrityksen, Mehiläinen-Länsi-Pohja Oy:n, perustamisesta tehdyt valitukset.

Alkujaan kaksitoista kuntalaista valitti yhteisyrityksen perustamisesta hallinto-oikeuteen ja vaati valtuustojen päätösten kumoamista erilaisin perustein. Kaikki valittajat olivat luottamushenkilöitä tai muuten poliittisesti aktiivisia kuntalaisia.

Valituksen tekijöistä kuusi oli Torniosta, viisi Kemistä ja yksi Simosta. Sittemmin kaksi kemiläistä valtuutettua veti valituksensa pois huomattuaan, että valitus teki heistä esteellisiä sairaanhoitopiirin hallituksen yhteisyritystä koskevassa päätöksenteossa.

Meri-Lapin kuntien valtuustot tekivät päätöksen yhteisyrityksen perustamisesta 13. marraskuuta 2017, jolloin ne myös hyväksyivät osakassopimuksen.

Nyt hallinto-oikeus päätti, ettei se ota käsittelyyn valitusta siltä osin, kun se koskee Mehiläisen valitsemista yhteisyrityskumppaniksi. Oikeus ei myöskään ole käsitellyt valituksia, jotka koskivat asioiden poliittista valmistelua.

Oikeus perustelee päätöstään sillä, että kyseessä ei ole hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluva asia, vaan valitukset on osoitettava markkinaoikeuteen.

Hankintapäätöksistä markkinaoikeuteen voivat tosin valittaa vain asianosaiset eli tässä tapauksessa kilpailutukseen osallistuneet terveyspalveluyhtiöt. Aikoinaan kilpailutuksen hävinnyt Pihlajalinna valittikin päätöksestä markkinaoikeuteen, mutta veti valituksensa pois viime hetkellä.

Ei perusteita päätösten kumoamisille

Valituksissa muutosvaatimusta perusteltiin yleisesti sillä, että sote-yhteisyrityksestä päättäneillä valtuutetuilla ei ole ollut käytettävissään tarpeeksi tietoa päätöksen tekoa varten, ja että valtuutettujen on ollut vaikea ymmärtää asioita niiden vaikeaselkoisuuden vuoksi.

Tämän lisäksi valitukset sisälsivät useita muita asiakohtia. Valitusten syyt olivat hyvin monenkirjavia. Valittajat arvostelivat muun muassa asian valmistelua puutteelliseksi ja tarkoitushakuiseksi. Lisäksi valituksissa pyydettiin oikeutta tutkimaan muun muassa sitä, oliko kuntajohtajille ja muille asian valmisteluun osallistuneille viranhaltijoille tarjottu päivällisiä tai muuten lahjottu Mehiläisen taholta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus tutki osan valituksenalaisista asioista ja katsoi, ettei päätösten kumoamiseen ole syytä tai perusteita.

Yksi kiistanalaisimmista asioista valituksissa koski Kemin päätöksentekoa ja asian käsiteltäväksi ottamista valtuuston kokouksessa 13. marraskuuta 2017.

Osa Kemin kaupunginhallituksen jäsenistä yritti lykätä asian käsittelyä, jotta yhteisyrityspäätöstä ei olisi ehditty tehdä ajoissa ennen sote-ulkoistuksia rajoittavan lain kiristämistä.

Oikeus kuitenkin katsoi, että asiaa oli vuoden aikana käsitelty jo useaan otteeseen ja asiakohta oli kuitenkin kaupunginhallituksen tahdon mukaisesti lisätty valtuuston esityslistalle.

Meri-Lapin kuntien, sairaanhoitopiirin ja terveyspalveluyhtiö Mehiläisen edustajat allekirjoittivat yhteisyrityksen sopimukset ennen joulua vuonna 2017.

Sote-ulkoistuksella Meri-Lapin kunnat halusivat varmistaa sote-palveluiden ja -työpaikkojen säilymisen alueella myös sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Sopimus on kestoltaan 15 vuotta ja arvoltaan yli miljardi euroa.

Näistä linkeistä voit lukea lisää Meri-Lapin sote-ulkoistuksen taustoista:

Meri-Lapin jättimäisestä sote-ulkoistuksesta valituksia, tutkintoja ja jopa virkarikossyytöksiä – listasimme tapaukset

Ensimmäinen oikeuden ratkaisu Meri-Lapin sotessa: Hallinto-oikeus ei ota käsittelyyn sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksestä tehtyä valitusta

Lapissa tehtiin historiaa: Kokonainen keskussairaala ulkoistetaan

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille huomautus hankintalain noudattamatta jättämisestä Meri-Lapin sote-ulkoistuksessa

Meri-Lapin Mehiläissopimuksen taustalla kuohuu: Kunnat kritisoivat sote-johtajaa jarruttelusta

Kilpailuvirasto tutkii keskussairaalan ulkoistusta Mehiläiselle – kuntajohtajat syyttävät sote-johtajaa harhaanjohtavien tietojen välittämisestä viranomaisille

Lue seuraavaksi