Kangasalla suunnitellaan useiden koulujen lakkautuksia ja myös uusien rakentamista

Asia selviää tuoreesta koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmasta.

Kangasala
Kangasala-talo ulkoa iltavalaistuksesta.
Arkistokuva Kangasala-talosta.Petri Aaltonen / Yle

Kangasalla suunnitellaan koulujen sekä päiväkotien lakkautuksia ja uusien rakentamisia.

Esityksiä perustellaan väestönkehityksellä ja toisaalta rakennusten kunnolla. Isompien yksiköiden eduiksi katsotaan myös lasten paremmat mahdollisuudet erityisopetukseen ja sosiaalisiin suhteisiin.

Lakkautuslistalla ovat Vesaniemen ja Pikkolan päiväkodit, sillä Pikkolan päiväkodin tilalle rakennettaisiin kokonaan uusi yksikkö myös esikoululaisille ja ensimmäisen sekä toisen luokan oppilaille. Uusi yksikkö maksaisi noin 9,3 miljoonaa euroa.

Lakkautusuhka on myös Havisevan, Raikun, Vilpeilän ja osin Kuhmalahden koulun päällä. Kuhmalahden viidennen ja kuudennen luokan oppilaat siirrettäisiin Sariolan kouluun. Nuoremmille tehtäisiin tilat päiväkodin yhteyteen. Uudet tilat maksaisivat noin 1,3 miljoonaa.

Osa koululaisista siirrettäisiin muihin kouluihin ja esimerkiksi Ruutanaan rakennettaisiin kokonaan uusi koulu sekä Ruutanan että Havisevan lapsille. Uuden koulun hintalappu olisi noin 15,3 miljoonaa.

Suunnitelmat ovat esitysten muodossa tuoreessa koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmassa.

Suunnitelmaa käsitellään lautakunnissa 18. helmikuuta. Linjauksista päättää valtuusto.