Hyppää sisältöön

Yhä useampi opettaja käy itsepuolustuskurssin raivokkaiden oppilaiden takia: "Täytyy pitää mielessä lakipykälät, mitä saa tehdä"

Joka kymmenes opettaja kohtaa väkivaltaa työssään. Yli sata opettajaa oli viime vuonna väkivallan takia pitkällä sairauslomalla.

Kauraslammen koulun luokanopettaja Reetta Hälvä pääsi kollegoidensa tiukkaan otteeseen itsepuolustuskurssilla. Kuva: Marko Melto / Yle

Opettajat ovat alkaneet käydä itsepuolustuskursseilla yhä useammin. Tämän on huomannut Poliisihallituksen hyväksymä voimankäytönkouluttaja Janne Ahonen.

– Muutamat isommat väkivallanteot ja viikoittaiset oppilaiden häiriökäyttäytymiset oppilaitoksissa eri puolilla Suomea ovat saaneet aikaan sen, että oppilaitokset ovat alkaneet kouluttaa opettajille ja koulunkäynninohjaajille huomattavasti aikaisempaa enemmän itsepuolustus- ja uhkatilannekoulutuksia, Ahonen kertoo.

Opettajien sairauspoissaolot lasten väkivallan takia ovat lisääntyneet kahden vuoden aikana. Osa poissaoloista on jopa yli kuukauden pituisia.

Kymmenen prosenttia opettajista kertoi kokeneensa väkivaltaa työssään viime vuonna. Varhaiskasvatuksessa väkivaltatapauksia oli 400 ja peruskoulussa 650.

Luvut selviävät Opettajien ammattijärjestön OAJ:n vuoden 2019 työolobarometrin ennakkotiedoista.

Väkivallan aiheuttajina lapset ja oppilaat

Väkivallan kohteena olleista opettajista viisi prosenttia joutui sairauslomalle vuonna 2017, kun viime vuonna heitä oli yhdeksän prosenttia.

Väkivallan aiheuttajia ovat yleensä lapset ja oppilaat, vain erittäin harvoin huoltajat tai kollegat, OAJ:n tutkija Vesa Ilves kertoo.

– Kuvaisin väkivaltatilanteita lähinnä kiinnipitotilanteena. Riehuvaa lasta tai oppilasta estetään vahingoittamasta itseään ja samalla suojellaan muita. Tarvitaan useampi aikuinen paikalle, ja usein toinen onkin rehtori tai päiväkodin johtaja, joka myös saa osansa kiinnipitotilanteissa, Ilves sanoo.

Voimankäyttökouluttaja Janne Ahonen koulutti opettajia Ylöjärvellä maanantaina. Opettajia on mukava kouluttaa, he oppivat yleensä tosi nopeasti, Ahonen sanoo. Kuva: Marko Melto / Yle

Viime vuoden tapauksista 100–150 johti pitkiin 1–2 kuukauden sairaslomiin.

– Pitkät sairauslomat ovat peruskoulun puolella. Ehkä oppilaat ovat vahvempia ja sitä kautta tilanteet vakavampia. Jos riehuvalle oppilaalle ei saada riittäviä tukitoimia, ja oppilas jatkaa samassa luokassa, voi opettajan paluuseen vaikuttaa myös henkinen kuormitus, Vesa Ilves kertoo.

Monta syytä väkivallan kasvuun

Voimankäytönkouluttaja Janne Ahonen koulutti maanantaina luokanopettajia Ylöjärvellä. Ahonen on ollut voimankäytönkouluttaja parikymmentä vuotta. Yhä useammin tilaajana on opetustoimi.

– Harjoittelemme aggressiivisesti käyttäytyvän oppilaan lähestymistä, hänen kiinnipitämistään ja poistamista luokassa, Ahonen kuvaa koulutusta.

Kiinnipitämisen pitää olla turvallista sekä opettajalle että oppilaalle. Koulutuksessa harjoitellaan myös, jos uhka tulee koulun ulkopuolelta.

Tarve koulutukseen on lisääntynyt Ahosen mukaan kouluhyökkäyksien ja aggressiivisten oppilaiden takia. Kouluttaja nimeää yhdeksi syyksi huumausaineet. Samoin haasteita voi tuoda inkluusio eli koulu, jossa ei ole erityisluokkia.

Tutkija Vesa Ilveksen mukaan erityisoppilaiden integrointi luokkaan voi altistaa väkivallalle, jos annettavat tukitoimet eivät ole riittävät. Tukitoimilla väkivaltaa voi ehkäistä.

Yleensä selvitään puhumalla

Ylöjärven Kauraslammen koulun apulaisrehtori Päivi Anttila joutui muutama vuosi sitten väistämään lentävää esinettä. Hänen mukaansa uhkatilanteet ovat lisääntyneet koulussa. Pienet koululaiset purkavat joskus mielipahaa väkivallalla, isoilla oppilailla väkivalta voi kohdistua irtaimistoon tai toisiin oppilaisiin.

Riina Parviainen vas. ja Johanna Kyrönviita harjoittelivat raivokkaan oppilaan hallintaa. Päivi Vihottulan (keskellä) tehtävänä oli panna vastaan. Kuva: Marko Melto / Yle

Väkivalta ei ole päivittäistä, siksi se tulee yleensä yllätyksenä.

– Täytyy pitää mielessä lakipykälät, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, Anttila sanoo.

Tilanteet pyritään yleensä selvittämään puhumalla.

– Rehtorilla tai opettajalla on oikeus poistaa oppilas ohjaamalla ulos siten, että se on molemmille turvallista. Liiallinen väkivalta on ehdottomasti kiellettyä. Pyrimme mahdollisimman pieniin otteisiin.

Vaikka väkivalta on suhteellisen yleistä, koulutusta annetaan yleensä opettajille kuitenkin vähän. Kolme neljästä opettajasta oli OAJ:n kyselyssä sitä mieltä, että koulutus on auttanut hallit­semaan väkivaltatilanteita.

Voit keskustella aiheesta 18.2. kello 22. asti.

Lue lisää: