Uhanalaiselle järvitaimenelle kunnostetaan parempia oloja Puulaan laskevissa joissa

Uhanalaisen järvitaimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueiden määrää lisätään Puulaan laskevien jokien kunnostuksilla.

järvitaimen
Järvitaimen
Luonnossa lisääntynyt järvitaimen on rauhoitettu. Sen saaliiksi ottamisesta voi joutua maksamaan 2440 euron korvaussumman.Jarkko Riikonen / Yle

Etelä-Savossa Puulaan laskevia jokia aletaan kunnostaa uhanalaisen järvitaimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueiden määrän lisäämiseksi.

Jokia ennallistamalla pyritään parantamaan järvitaimenen liikkumismahdollisuuksia ja turvaamaan lajin lisääntymistä. Jokien jokirapukannat huomioidaan kunnostuksessa. Kunnostettavat joet ovat Vuojakoski, Kokkoniemenkoski, Tiiholankoski, Äkrynkoski, Kolhonkoski, Tamaranjoki ja Korpikoski.

Myös Vuojakosken padolla aloitetaan muutostyöt. Nykyinen säännöstelypato muutetaan kalojen liikkumisen mahdollistavaksi pohjapadoksi.

Etelä-savon ELY-keskus tekee kunnostusta kuluvan vuoden talven ja syksyn aikana sääolosuhteiden ja virtaamien salliessa. Työt tehdään yhteistyössä maa- ja vesialueen omistajien kanssa.

Lisää aiheesta:

Mikkelin Rokkalanjokeen taimenia