Harjavallan suurteollisuuspuistoon suunnitteilla uusi voimalaitos

Kiertotalousvoimalaitos tuottaisi valmistuessaan energiaa suurteollisuuspuiston muille yrityksille.

kiertotalous
Harjavallan suurteollisuuspuisto
Uusi voimalaitos sijoitettaisiin kuvassa näkyvän pellettikattilalaitoksen viereen.Tomi Glad / Glad Media Oy

Harjavallan suurteollisuuspuistoon suunnitellaan uutta voimalaitosta.

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy aikoo rakentaa puistoon kiertotalousvoimalaitoksen, jonka energialähteenä käytetään kierrätykseen kelpaamatonta jätettä. Valmistuessaan laitos tuottaisi energiaa Suurteollisuuspuiston yrityksille.

– Tarkoitus on käyttää kaupan ja teollisuuden jätejakeita, joita ei pystytä kierrättämään, kertoo STEP Oy:n myyntipäällikkö Antti Kokko.

Suunnitteilla olevassa voimalaitoksessa käytettäisiin nimenomaan lähialueiden jätettä, jolloin kuljetuskustannukset olisivat pienet.

– Kotitalousjätettä laitokseen ei oteta.

STEP Oy on Pori Energian ja Veolian omistama yritys.