Miltä näyttäisi naisten suunnittelema kaupunki? Barcelonalaisten feministiarkkitehtien esikuva löytyy Suomesta

Barcelonan kaupunkia kehitetään feministisen arkkitehtuurin keinoin.

kaupunkisuunnittelu
Tällainen on feministinen näkökulma kaupunkisuunnitteluun - oppaamme Barcelonassa kertoo
Tällainen on feministinen näkökulma kaupunkisuunnitteluun - oppaamme Barcelonassa kertoo

BARCELONA Maailman kaupungit ovat valtaosin miesten suunnittelemia, mutta millainen olisi kaupunki, jonka ovat suunnitelleet naiset?

Vastauksen tietävät barcelonalaisen Punt 6 -kollektiivin muodostavat naisarkkitehdit.

Kollektiiviin kuuluvan Adriana Cioccoletton mukaan muutosten ei tarvitse olla suuria, jotta kaupunki olisi parempi paikka naisille – ja samalla myös kaikille muille ikään, sukupuoleen tai fyysisiin rajoitteisiin katsomatta.

– Lisää valaistusta, avoimia tiloja ja pihoja, joiden läpi voi kulkea, Cioccoletto luettelee Arc de Triumphin eli riemukaaren lähellä Barcelonan keskustan tuntumassa.

Vuonna 2017 Barcelonassa alkoi superkortteliprojekti, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä autoilua rajoittamalla. Lisäksi kortteleihin on lisätty viheralueita ja vapaa-ajanviettopaikkoja.

Adriana Cioccoletto ja Blanca Valdivia Gutierrez julkaisivat vastikään feminististä kaupunkisuunnittelua käsittelevän kirjan. Sen tekemiseen ovat osallistuneet myös muut kollektiivin jäsenet.
Adriana Cioccoletto ja Blanca Valdivia Gutierrez julkaisivat vastikään feminististä kaupunkisuunnittelua käsittelevän kirjan. Sen tekemiseen ovat osallistuneet myös muut naisarkkitehtien Punt 6 -kollektiivin jäsenet. Maija Salmi / Yle

Ciocoletton mukaan superkorttelit ovat hyviä esimerkkejä feministisestä kaupunkisuunnittelusta. Silti hän näkee Barcelonasta yhä puutteita.

– Yleisiä vessoja on toki monissa paikoissa, mutta ne ovat usein niin pieniä, ettei niihin mahdu esimerkiksi lastenvaunujen kanssa. Lisäksi vessoja on edelleen liian vähän, Cioccoletto sanoo.

Kaikille parempi kaupunki

Arkkitehtikollektiivi Punt 6 toimii pienessä hämärässä toimistossa Ravalin kaupunginosassa.

Tilat ovat vaatimattomat, mutta töitä riittää.

– Suunnittelemme kaupunkia ihminen eikä tuottavuus keskiössä, selventää Marta Fonseca Salinas, yksi Punt 6 -kollektiivin arkkitehdeistä, ja levittää toimiston lattialle esimerkkiprojektin suunnitelman.

Kartta
Barcelonan lähistöllä sijaitsevan kunnan keskustan elävöittämissuunnitelmaa on kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa.Agustin Oddi

Se on projekti, jossa pyritään elävöittämään Barcelonan lähellä sijaitsevan kunnan keskustaa. Projektiin on otettu mukaan arkkitehtien lisäksi kunnan asukkaat koululaisista vanhuksiin.

Vaikka puhutaan feministisestä kaupunkisuunnittelusta, se ei tarkoita, että kaupunkia suunniteltaisiin ainoastaan naisille.

– Feministisen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun tavoitteena on tehdä kaupunki paremmaksi kaikille panostamalla esimerkiksi kevyen liikenteen sujuvuuteen, Fonseca Salinas selventää.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa lisää penkkejä, leveämpiä jalankulkuväyliä, pyöräteitä ja viheralueita sekä esteettömyyttä.

Turvattomuudentunne lisääntynyt

Viime vuosina vasemmistolaispormestari Ada Colaun johdolla Barcelonalla on ollut feministinen ohjelma (siirryt toiseen palveluun), johon kuuluu myös feministinen kaupunkisuunnittelu.

Massatapahtumissa on esimerkiksi pyritty tekemään avun saaminen helpommaksi ahdistelun uhreille. Tapahtumiin on Barcelonassa ja muualla Espanjassa pystytetty niin sanottuja violetteja pisteitä (siirryt toiseen palveluun), joihin uhrit voivat ilmoittaa ahdistelusta tai muusta ai muun epäasiallisesta käytöksestä. Suunnitteilla on myös päivystävän puhelimen avaaminen.

Tilausta on, sillä turvattomuus on ollut viime vuosina yksi barcelonalaisten suurimmista huolenaiheista.

Ryöstöt ja varkaudet ovat lisääntyneet erityisesti keskustan alueella, ja yli 40 prosenttia barcelonalaisnaisista kertoo joutuneensa seksuaalisen ahdistelun uhriksi julkisessa liikenteessä. Yli puolet kertoo kokeneensa jonkinasteista seksuaalista väkivaltaa ainakin kerran elämässään.

–Turvallisuuden parantaminen on yksi feministisen kaupunkisuunnittelun pääperiaatteista, Adriana Cioccoletto sanoo.

Esikuva Suomesta

Espanjan väestöstä yli 80 prosenttia asuu nykyään kaupungeissa.

Kun Ciccioletto puhuu feministisestä kaupunkisuunnittelusta, hän käyttää usein termejä arkiympäristö ja yhteiskunnan hoitajat.

Naisia kävelemässä kadulla.
Yli puolet Barcelonan asukkaista on naisia. Tutkimusten mukaan he kävelevät, pyöräilevät ja käyttävät julkista liikennettä miehiä enemmän.Agustin Oddi

– Lapset ja vanhukset ovat edelleen naisten vastuulla useammin kuin miesten. Naiset ovat yhteiskuntamme hoitajia, ja usein myös enemmän riippuvaisia julkisesta liikenteestä ja kevyen liikenteen väylistä. Siksi heidän arkiympäristöään pitää kehittää, Cioccoletto sanoo.

Hän nostaa feministisen kaupunkisuunnittelun esimerkkikaupungiksi Wienin.

Esikuva taas löytyy Suomesta: Aalto-yliopiston dosentti Liisa Horelli.

– Horelli on puhunut paljon asukaslähtöisestä, orgaanisesta kaupunkisuunnittelusta. Siksi feministisessä arkkitehtuurissa on kyse myös kapitalismikritiikistä. Useimmat kaupungit on rakennettu vain talouden tarpeita ajatellen.

Horellin ajatuksia esitellään myös Punt 6 -kollektiivin vastikään julkaistussa kirjassa, joka käsittelee kaupunkisuunnittelua.

Arkkitehtikollektiivin pitkän tähtäimen tavoitteena on muuttaa yhteiskunnan rakenteita enemmän ihmisten hyvinvointia tukevammiksi.

Suunta Barcelonassa on Ciccioletton mielestä oikea.

– Kun yli kymmenen vuotta sitten aloitimme, harva oli edes kuullut feministisestä kaupunkisuunnittelusta. Nyt sen periaatteita noudattamalla kehitetään koko kaupunkia.