Perustusvaliokunta käsittelee ulkoministeri Haaviston toimia – siirtyykö al-Hol-vyyhti esitutkintaan?

Tänään saattaa ratketa, pyytääkö perustuslakivaliokunta valtakunnansyyttäjää aloittamaan esitutkinnan.

Perustuslakivaliokunta
Pekka Haavisto eduskunnassa menossa perustulakivaliokunnan kuultavaksi.
Pekka Haavisto eduskunnassa menossa perustulakivaliokunnan kuultavaksi 14. tammikuuta.Jari Kovalainen / Yle

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnan puiminen al-Hol leirin suomalaisten asiassa jatkuu tänään perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunnan on kokouksessaan tarkoitus päättää, miten ministerivastuuasian käsittely valiokunnassa jatkuu.

Käytännössä perustuslakivaliokunta voi pyytää valtakunnansyyttäjää käynnistämään esitutkinnan, pyytää vielä lisäselvityksiä tai jatkaa asiantuntijakuulemisia.

Perustuslakivaliokunta aloitti Haaviston ministerivastuuasian käsittelyn joulun alla opposition kansanedustajien pyynnöstä.

Kymmenen kansanedustajaa teki muistutuksen (siirryt toiseen palveluun), jossa perustuslakivaliokuntaa pyydettiin selvittämään, toimiko Haavisto lainmukaisesti al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamissuunnitelmiin liittyen.

Perustuslain mukaan ministeriä vastaan voidaan nostaa syyte, jos tämä on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti rikkonut ministeri tehtävään kuuluvia velvollisuuksia tai menetellyt muutoin selvästi lainvastaisesti.

Haaviston johdolla ulkoministeriön ja muiden ministeriöiden virkamiehet valmistelivat Syyriassa vankileirillä olevien suomalaisten siirtämistä kotimaahan. Asia tuli julkisuuteen joulukuussa, kun Haaviston ja ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen välit kärjistyivät.

Opposition edustajat haluavat selvyyden muun muassa siihen, onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä. Perustuslakivaliokunta arvioi nyt, onko ministeri toiminut lain mukaan.

Valiokunta voi pyytää esitutkintaa, mikäli syytä epäillä rikosta

Perustuslakivaliokunta voi pyytää valtakunnansyyttäjää toimittamaan esitutkinnan, mikäli valiokunta arvioi, että on syytä epäillä rikosta, jonka selvittämiseen esitutkinta voisi tuoda sellaista uutta tietoa, jota ei ole muilla keinoilla mahdollista saada selville.

Perustusvaliokunnalla itsellään on myös laajat mahdollisuudet saada lisätietoa kuulemisten ja erilaisten tietopyyntöjen avulla. Valiokunta on jo kerran aikaisemmin pyytänyt ulkoministeriöltä lisäselvityksiä al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamista koskevien asioiden käsittelystä.

Lisäselvityksiä pyydettiin sen jälkeen, kun ulkoministeri Haaviston ja ulkoministeriön konsulipäällikönPasi Tuomisen valiokunnalle esittämissä lausunnoissa todettiin ristiriitaisuuksia.

Viime viikolla valiokunta kuuli hallinto- ja rikosoikeuden asiantuntijoita. Hallinto-oikeuden asiantuntijat kävivät läpi asian virkamiesoikeudellista puolta ja rikosoikeuden professorit arvioivat esitutkintakynnyksen ylittymistä.

Lisäksi kuultavina olivat valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Ministerivastuuasian käsittelystä on kerrottu hyvin vähän julkisuuteen käsittelyn ollessa vielä kesken. Asiantuntijoiden kuulemiset on nauhoitettu ja ne tulevat julkisiksi, kun valiokunta on saanut mietintönsä valmiiksi.

Syytteen nostamisesta päättää lopulta eduskunnan täysistunto perustuslakivaliokunnan tekemän mietinnön pohjalta. Eduskunnan nostama syyte käsiteltäisiin valtakunnanoikeudessa.

Käytännössä ministerivastuuasian tuleminen vireille perustuslakivaliokunnassa on johtanut vain harvoin syytteiden nostamiseen. Valtakunnanoikeus on kokoontunut viimeksi vuonna 1993, jolloin ministeri Kauko Juhantalo tuomittiin ehdolliseen vankeuteen lahjusten vaatimisesta.

Lisää aiheesta:

Ulkoministeri Haavistoa arvostellut konsulipäällikkö Pasi Tuominen jatkaa tehtävässään – kumpikaan ei kommentoi

Putositko tyystin kärryiltä Haavisto–al-Hol-jupakassa? Ota homma haltuun nopeasti ja lue tämä juttu