Pääministeri Marin: Haavisto saa jatkaa ulkoministerinä esitutkinnan aikana – "Nähdäkseni sille ei ole estettä"

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen arvioi Ylelle, että esitutkinta voi kestää koko kevään.

Perustuslakivaliokunta
Sanna Marin
Pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi tukensa ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.), jonka toiminnasta al-Hol-tapauksessa aloitetaan esitutkinta.
  • Perustuslakivaliokunta päätti pyytää valtakunnansyyttäjää toimittamaan esitutkinnan Haavisto toiminnasta. Valtakunnansyyttäjä arvioi, että esitutkintaan kuluu koko kevät.
  • Esitutkinta kohdistuu siihen, oliko Haaviston tarkoitus päästä eroon eri mieltä olleesta virkamiehestä siirtämällä hänet toisiin tehtäviin.
  • Esitutkinnan pyytäminen ei ole kannanotto sen puolesta, että Haavistoa koskeva asia tulisi saattaa valtakunnanoikeuden käsiteltäväksi. Valiokunta ottaa siihen kantaa vasta esitutkinnan valmistuttua.

Perustuslakivaliokunta pyytää valtakunnansyyttäjää käynnistämään esitutkinnan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta al-Hol-jupakassa. Päätös oli yksimielinen.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan esitutkinta kohdistuu erityisesti siihen, miksi ulkoministeri valmisteli konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirtämistä uuteen tehtävään pois konsulipäällikön virasta.

– Haavisto on antanut valmistelumääräyksen ulkoministeriön virkajohdolle, että Tuominen pitäisi siirtää pois tehtävästään. Kysymys kuuluu, miksi hänet tuli siirtää pois tehtävästään sen jälkeen, jos al-Holia koskevat tehtävät siirrettiin jo häneltä pois, Ojala-Niemelä sanoo.

Ojala-Niemelän mukaan virkamiesten painostamisesta ei syntynyt näyttöä, mutta valiokunnalle jäi epäilyksen siemen siitä, oliko Haaviston tarkoitus päästä eroon eri mieltä olleesta virkamiehestä siirtämällä hänet toisiin tehtäviin.

Esitutkinnassa valtakunnansyyttäjä voi yhteistyössä poliisin kanssa selvittää rikosepäilyjä sellaisin keinoin, jotka valiokunnalla eivät ole käytettävissä. Käytännössä nämä keinot voivat olla esimerkiksi poliisikuulusteluja.

– Esitutkintakynnys täyttyy siltä osin, että katsotaan, onko kyse virka-aseman väärinkäytöstä, tai sitten kyseeseen voisi tulla virkavelvollisuuden rikkominen, Ojala-Niemelä sanoo.

Ojala-Niemelän mukaan esitutkintaan määrääminen ei ole kannanotto sen puolesta, että ministeri Haavistoa koskeva asia tulisi saattaa valtakunnanoikeuden käsiteltäväksi. Kantaa siihen voidaan valiokunnassa ottaa vasta esitutkinnan valmistuttua.

Marin: Haavisto voi jatkaa tehtävässään

Ministeri Haavisto ei kommentoi asiaa prosessin ollessa kesken. Haaviston esikunnasta korostetaan, että asian perinpohjainen selvittäminen on asianomaisten oikeusturvan kannalta hyvä asia. Myöskään konsulipäällikkö Pasi Tuominen ei kommentoi asiaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi Ylelle Saksan vierailun aikana Haaviston asemaa. Marinin mukaan Haavisto voi jatkaa tehtävässään myös tutkinnan aikana.

– Perustuslakivaliokunta arvioi tilanteen ja teki oman ratkaisunsa, että tästä yksittäisestä asiasta käynnistetään nyt tutkinta. Minun nähdäkseni ei ole estettä, ettei ulkoministeri voisi toimia tehtävässään tämän tutkinnan aikanakin.

Marinin mukaan tutkinnalla ei ole vaikutusta hallituksen työskentelyyn. Ulkoministeri Haavistolla on yhä olemassa Marinin luottamus.

Maria Ohisalo toimittajien haastateltavana eduskunnan täysistunnossa Helsingissä
Maria Ohisalo toimittajien haastateltavana eduskunnan täysistunnossa Helsingissä keskiviikkona.Jussi Nukari / Lehtikuva

Saman totesi myös vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo. Ohisalon mukaan Haavistolla on hänen luottamuksensa ja Haavisto voi jatkaa tehtävässään esitutkinnasta huolimatta.

– Perustuslakivaliokunta on kantansa kertonut ja hyvä, että ammattisyyttäjä selvittää asian perinpohjin. Tämä on kaikkien oikeusturvan kannalta hyvä asia, Ohisalo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo, että perussuomalaisten mielestä ministerin tulisi erota poliittisista syistä, mutta hän korostaa, että itse esitutkinnassa ministeriä koskee syyttömyysolettama.

Esitutkinnan valmistumisen jälkeen asia palaa perustuslakivaliokuntaan

Perustuslakivaliokunta aloitti Haaviston ministerivastuuasian käsittelyn joulun alla opposition kansanedustajien pyynnöstä. Kymmenen kansanedustajaa teki muistutuksen, jossa perustuslakivaliokuntaa pyydettiin selvittämään, toimiko Haavisto lainmukaisesti al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamissuunnitelmiin liittyen.

Nyt alkava esitutkinta ei koske jokaista muistutuksessa esiin nostettua kysymystä. Perustuslakivaliokunta ei katsonut merkitykselliseksi esimerkiksi sitä, oliko al-Holiin liittyen tehty valtioneuvoston päätös, sillä asiasta oli keskusteltu hallituksen iltakoulussa.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen arvioi, että esitutkintaan saattaa kulua koko kevät.

– Se on hyvin karkea arvio. Aikataulu riippuu siitä, kuinka paljon esitutkinnassa tulee ilmi selvitettäviä asioita, Toiviainen sanoo.

Toiviainen ei ole vielä saanut perustuslakivaliokunnan päätöstä asiassa.

Esitutkinnan valmistumisen jälkeen asia palaa perustuslakivaliokuntaan, joka kuulee asiantuntijoita ja valmistelee mietinnön.

Syytteen nostamisesta päättää lopulta eduskunnan täysistunto perustuslakivaliokunnan tekemän mietinnön pohjalta. Eduskunnan nostama syyte käsiteltäisiin valtakunnanoikeudessa.

Ministerin päätyminen valtakunnanoikeuteen olisi harvinaista. Valtakunnanoikeus on kokoontunut viimeksi vuonna 1993, jolloin ministeri Kauko Juhantalo tuomittiin ehdolliseen vankeuteen lahjusten vaatimisesta.

Lisää aiheesta:

Perustusvaliokunta käsittelee ulkoministeri Haaviston toimia
– siirtyykö al-Hol-vyyhti esitutkintaan?

Al-Hol-vyyhti: Haavisto ja Tuominen antoivat perustuslakivaliokunnalle ristiriitaiset lausunnot – Tällainen on salassa pidetty Korpi-ryhmä