Itäisen rantaradan kannattajat lataavat uusia panoksia taistelussa uuden radan linjauksesta: "Julkistamme lähiaikoina uuden tutkimuksen"

Porvoo–Kouvola-linjauksen puolesta on ryhdytty keräämään nimiä adressiin.

rautatieliikenne
Pendolino kulkee peltojen välissä
Selvitys Helsingistä itään suuntautuvista uusista ratavaihtoehdoista valmistuu kevään aikana. Kaakkois-Suomessa lobbaus Kouvolan linjauksen ja itäisen Suomenlahden rannikkoa pitkin kulkevan linjauksen puolesta on täydessä käynnissä kahdessa eri leirissä.Pyry Sarkiola / Yle

Taistelu Helsingistä itään suuntautuvista uusista ratalinjauksista on saanut talven aikana uutta vauhtia itä- ja kaakkois-Suomessa.

Sekä Kouvolan että Kotkan kautta kulkevien vaihtoehtojen omat twittertilit ovat alkaneet levittää sanaa molempien linjausten tärkeydestä. Viime syksynä Kouvolan vaihtoehtoa kannattavalle tilille on kertynyt runsaat 300 seuraajaa, tämän vuoden alussa avatulla itäisen rantaradan Twitter-tilillä seuraajia on runsaat 100.

Markkinoinnin ja vaikuttamisen keinovalikoimiin on kuulunut, ja kuuluu edelleenkin, politiikan ja yrityselämän edustajien vakuuttaminen uusien ratojen tärkeydestä.

Kouvola ja sen kanssa samassa rintamassa olevat itäisen Suomen kaupungit ja maakunnat järjestivät tämän kuun puolivälissä Helsingissä niin kutsutun vaikuttajaseminaarin, johon saatiin noin 80 osallistujaa.

Saman tyyppisen tilaisuuden järjestävät ensi viikolla Helsingissä itäisen Suomenlahden rannikkokunnat itäisen rantaradan puolesta.

– Tarkoitus on nostaa keskusteluun asia-argumentteja itäisen rantaradan ja koko Suomen rataverkon kannalta, kertoo tapahtumassa keskustelua vetävä kehitysjohtaja Terhi Lindholm Kotkan kaupungilta.

Vaihtoehdot itärajaksi uutisgrafiikka.
Uudeksi itäiseksi rautatieksi on kolme reittivaihtoehtoa. Yle

Ministereistä itäisen rantaradan tilaisuuteen on paikalle saatu pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (RKP). Kouvolan kautta linjatun itäradan tilaisuudessa ministereistä puhujana oli ympäristö- ja ilmastoasioista vastaava Krista Mikkonen (vihr.).

Yle kertoi viime viikolla uuden raideyhteyden Helsingistä itään jakavan maan hallitusta.

Uusi tutkimus tulossa

Sometilien ja seminaarien lisäksi kunnilta ja maakunnilta löytyy muitakin keinoja pitää esillä alueen tulevaisuuden kannalta elintärkeäksi koettua uutta ja nykyistä nopeampaa rautatieyhteyttä.

Kouvolan linjausta ajavat itäisen Suomen kunnat ja maakunnalliset liitot ovat yhteisvoimin palkanneet osa-aikaisen itärata-tiedottajan. Keskeistä tehtäväkenttää viestinnässä ovat Itärata-hankkeen viralliset viestintäkanavat eli Itärata-verkkosivut sekä Twitter-tili.

– Tarkoitus on, että saamme laajasti koko itäisen Suomen alueen tahtotilan laajasti esille, sanoo tämän vuoden alussa tehtävässä aloittanut Ilari Huhtinen.

Myös itäisellä rantaradalla on omat verkkosivut. Itäisen Suomenlahden rannikkokunnissa tuleviin päätöksiin aiotaan lisäksi vielä vaikuttaa uudella tutkimustiedolla.

– Julkistamme lähiaikoina tutkimuksen, joka muun muassa tuo esille työssäkäyntiin ja tavaraliikenteeseen liittyviä faktoja, raottaa selvitystä Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholm.

Jo aiemmin tässä kuussa julkaistiin Kotkan, Loviisan, Haminan, Pyhtään ja Virolahden toimeksiannosta teetetty selvitys itäisen rantaradan hyödyistä. Porvoosta Kouvolan kautta kulkevan uuden itäradan vaikutuksista liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi selvityksen vajaa vuosi sitten.

Myös Kouvolassa on jo valmistauduttu ottamaan seuraava askel vaikuttamisessa. Kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva ei tosin vielä paljasta millainen askel on kyseessä.

– Kun Väyläviraston selvitys valmistuu, meillä on hyvä valmius reagoida ja vaikuttaa.

Millä tavalla?

– En lähde sillä spekuloimaan. Joka tapauksessa tavalla tai toisella edunvalvontatyö jatkuu.

Iso kasa euroja

Itäisten ratavaihtoehtojen markkinointiin panostaminen nettisivuineen, sometileineen ja tiedottajineen kuulostaa viestinnän asiantuntijan mielestä tarpeelliselta ja nykyaikaiselta kuntamarkkinoinnilta.

– Samaan tapaan kunnat voivat toimia esimerkiksi silloin kun kilpaillaan vaikkapa pääsystä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, vertailee viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä Kuntaliitosta.

Suomesta valitaan Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Tittelistä käyvät näyttävää kisaa Tampere ja Oulu sekä tuoreimpana tulokkaana Savonlinna, jonka ympärille on kehitetty Saimaa-ilmiö-niminen markkinointikokonaisuus.

Jari Seppälän mukaan isojen projektien markkinointikustannukset riippuvat käytettävistä keinoista. Toisin sanoen siitä, markkinoivatko kunnat omin voimin vai yhdessä muiden kuntien kanssa tai käytetäänkö apuna esimerkiksi mainostoimistoja.

– Kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin.

Itäisten ratavaihtoehtojen markkinoinnissa ei toistaiseksi ole Seppälän arvioimiin summiin päästy.

Esa Sirviö
Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.Juulia Tillaeus / Yle

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö sanoo, että viime vuoden lopulla ja kuluvan alkuvuoden aikana itäisen rantaradan markkinointiin ja vaikuttamistilaisuuksiin on käytetty noin 50–60 000 euroa. Kustannuksiin ovat osallistuneet myös neljä muuta itäisen Suomenlahden rannikkokuntaa.

– Kyseessä on iso ja merkityksellinen kokonaisuus. Itäinen rantarata on yksi suurimmista asioista, jonka toteutumiseen haluamme nyt vaikuttaa.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo, että itäradan esillä pitämiseen on viime ja tälle vuodelle varattu noin 100 000 euron määräraha. Hän korostaa, että summa ei ole ainoastaan Kouvolan rahaa, vaan kustannukset jakaantuvat myös seitsemän muun itäratahanketta tukevan kaupungin sekä viiden maakunnan kesken.

Marita Toikka
Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka.Pyry Sarkiola / Yle

Toikan mukaan tilanne on ainutlaatuinen.

– Omalla virkamiesurallani tämä on ensimmäinen kerta kun näin laaja joukko kuntia on yhdessä yhden asian takana.

Markkinointi kannattaa vaikka tappio tulisikin

Kuntaliiton Jari Seppälän mukaan markkinointiin ei aina tarvitse käyttää suuria summia rahaa.

– Jos sosiaalisen median kanavat saadaan eläviksi ja houkutteleviksi, ja ihmiset jakamaan niiden sisältöä, kampanjointi saattaa olla edullistakin.

Itäisten ratavaihtoehtojen kanssa näyttää käyneen juuri näin. Molemmilla linjauksilla on omat ryhmänsä Facebookissa, lisäksi itärataa Kouvolan kautta yritetään vauhdittaa keräämällä nimiä nettiadressiin.

Seppälä sanoo, että tiedottamiseen ja markkinointiin panostaminen ei mene hukkaan, vaikka kulloinkin kyseessä olevassa kisassa ei kunta tai maakunta voittajaksi selviytyisikään.

– Omia vahvuuksia saa markkinoinnilla joka tapauksessa esille, ja se lisää tunnettuutta ja alueen houkuttelevuutta, hän arvioi.

Linjaukset pian selville

Väyläviraston uusinta selvitystä Helsingistä itään suuntautuvan radan linjauksesta odotetaan kevään aikana.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen ennätti helmikuun puolivälin Itärata -seminaarissa arvioida, että uusin selvitys linjauksista voisi valmistua vielä helmikuussa.

Liikenne- ja viestintäministeriöstä selvityksen tarkkaa valmistumisaikataulua ei vielä kuitenkaan vahvisteta.