Raide-Jokerin tunnelityöt käyntiin kiertoteitse Pajamäessä

Tunnelin louhintaa valmistellaan eri kautta kuin aikaisemmin on suunniteltu.

Raide-Jokeri
Havainnekuva: Raide-Jokeri ylittää Kehä I:n Espoossa.
Havainnekuva: Raide-Jokeri ylittää Kehä I:n Espoossa. Ramboll Finland Oy

Raide-Jokerin rakentajat etsivät nopeita keinoja tunnelitöiden käynnistämiseen Helsingin Pajamäessä puunkaatokiellosta huolimatta.

Hallinto-oikeuden mukaan Ely-keskuksen on arvioitava uudelleen alueen liito-oravatilanne eikä puita saa tänä aikana kaataa.

Pikaraitiotie alittaa Pajamäessä sijaitsevan Patterimäen puiston osittain tunnelissa.

Sen rakentaminen on koko Raide-Jokerin aikataulun kannalta kriittinen ja sen viivästyminen tulisi kalliiksi.

Tästä syystä tunnelin rakentaminen on päätetty aloittaa Patterimäen pohjoispuolella sijaitsevan hiekkasiilon kautta helmikuun lopussa.

Näin puita ei tarvitse vielä kaataa.