Karvalakkilähetystön yhdysmies haluaisi Valtion kehitysyhtiön mukaan kalatierakentamiseen

Kalatie-aktiivi Olli-Pekka Salmisen mielestä Suomeen voisi perustaa kalatierahaston Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n avulla.

vaelluskalat
Kemijoen Isohaaran voimalaitokset ilmakuvassa pohjoista kohti.
Isohaarassa ovat Kemijoen ainoat kalaportaat. Niiden toimivuutta ovat heikentäneet riittämättömät juoksutukset kalojen nousuaikaan.Antti Ullakko / Yle

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy halutaan mukaan vauhdittamaan kalateiden rakentamista.

Vaelluskalan puolesta toimiva kalatie-aktiivi Olli-Pekka Salminen on lähestynyt muun muassa ministereitä, puoluejohtajia ja Vakea kirjeellä, jossa hän esittää kalatierahaston perustamista samaan tapaan kuin ilmastorahastoa ollaan nyt perustamassa Vake Oy:n rahoituksella.

Salmisen mielestä Vaken mukanaolo tukisi hallitusohjelman kirjauksia ja voisi innostaa myös Kemijokiyhtiön omistajaa Fortumia aktivoitumaan kalateiden rakentamisessa.

– Vaken vipuvaikutuksen osalta hallitus voisi pudottaa muun muassa Fortumin tuottotavoitteita sitä mukaa, kun kalateitä on rakennettu.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus perusti valtion kehitysyhtiö Vaken vuonna 2016. Vaken tavoite oli tukea hallitusohjelman tavoitteita ja toimia vipuvoimana kansallisen, yksityisen ja EU-tason rahoituksessa. Runsaasti kritiikkiäkin saaneella Vake Oy:llä on noin 2,3 miljardin euron pääoma.

Vaikutusta myös aluetalouteen ja työllisyyteen

Olli-Pekka Salmisen mukaan kalatierahasto oli esillä myös eduskunnassa hiljattain vierailleen karvalakkilähetystön ja ministereiden keskusteluissa. Salminen on alusta asti toiminut lähetystön yhteyshenkilönä.

Ns. uuden karvalakkilähetystön saama viesti esimerkiksi omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselta oli tyly. Ministerin mukaan valtio ei ole käyttämässä omistajaohjausta voimayhtiöihin kalatieasiassa.

Salminen haluaa tähdentää, että vaelluskalan palauttamisessa ja kalateiden rakentamisessa ei ole kysymys pelkästään menoerästä, vaan tulevaisuusinvestoinnista, jolla on valtava vaikutus maakuntien ja kuntien elinvoimaan ja aluetalouteen.

– Panostukset palautuvat moninkertaisesti takaisin ja se on myös yksi Valtion kehitysyhtiön tavoitteista. Kalatierahasto voisi ilmastorahaston tavoin toimia vipuna kalatierakentamisen edistämisessä. Rahaston hyödyntäminen olisi tärkeä ja konkreettinen toimenpide myös hallitukselle tärkeän työllisyystavoitteen saavuttamiseksi.

Kemijoen ja Iijoen riittämättömiksi todettujen kalatalousvelvoitteiden muutoshakemukset ovat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valmisteltavana. Ne ovat tulossa kuulutusvaiheeseen lähiviikkoina.

Lue myös:

Valtion omistajaohjauksesta ei tule vetoapua karvalakkilähetystön pyrkimyksille

Kauna Kemijoen valjastajia kohtaan ei katoa, vaikka toivoa lohen paluusta on vielä – näin 4 miestä puhuu kuningaskalasta ja patoamisen jäljistä

Hallituksen ilmastokokouksen saldo: Teollisuuden sähköveroa lasketaan, satojen miljoonien ilmastorahasto pystyyn, turpeeseen ei koskettu

Valtion epäonnisen kehitysyhtiön toimitusjohtaja haluaisi jo painaa kaasua – kolme asiaa ratkaisee, mitä Vaken 2,2 miljardille eurolle käy