Taivassalon Hakkenpään Sahan alueen kaupan valitukset nurin hallinto-oikeudessa

Valittajien mielestä tarjouskilpailu olisi pitänyt uusia kun alkuperäinen voittaja vetäytyi kaupasta.

Taivassalo
Läheltä
Yle

Turun hallinto-oikeus on kumonnut Taivassalon Hakkenpäässä sijaitsevan niin sanotun Sahan alueen kaupasta tehdyt valitukset.

Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2018 syyskuussa myydä noin 4,5 hehtaarin laajuisen alueen Ari-Anna Oy:lle ja Länsi-Jyvä Oy:lle noin 160 000 euron hinnasta.

Päätös syntyi sen jälkeen, kun alkuperäinen tarjouskilpailun voittaja oli vetäytynyt kiinteistökaupasta. Ratkaisusta valitti kaksi yksityishenkilöä.

Heidän mielestään kunnan olisi pitänyt järjestää uusi tarjouskilpailu.

Hallinto-oikeus katsoi päätöksen syntyneen lainmukaisesti. Ravintola ja satamapalveluja tarjoava Ari-Anna Oy toimii nykyisin alueella vuokralaisena.

Päätökseen voi hakea muutosta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.