Espoo kokeilee sairauspoissaoloihin: esimiehen luvalla voi olla poissa 7 päivää – muualla Suomessa vastaavaa testattu jo vuosia

Työntekijät voivat olla poissa esimiehen luvalla Espoossa maksimissaan seitsemän ja Vantaalla viisi työpäivää.

sairauspoissaolo
Mies niistää nenäänsä.
Influenssapotilaan on parempi tehdä töitä etänä, jos jaksaa olla valveilla.Henrietta Hassinen / Yle

Espoon kaupunki kokeilee uudenlaista käytäntöä sairauspoissaoloihin.

Kokeilussa esimies voi oman harkintansa mukaan myöntää työntekijän omaan ilmoitukseen perustuvaa sairauspoissaoloa enintään seitsemän päivää aiemman kolmen päivän sijaan. Tältä ajalta työntekijän ei tarvitse toimittaa erikseen sairauspoissaolotodistuksia työnantajalle.

Vuoden alusta alkanut kokeilu on vuoden mittainen ja se koskee Espoon kaupungin viittä eri toimialaa.

Kokeilu perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen yhteydenpitoon ja luottamukseen.

– Uskoisin, että tämä lisää pidemmällä tähtäimellä luottamusta ja opitaan keskustelemaan näistä työkykyasioista. Esimiehet ja työntekijät ovat valmiimpia keskustelemaan myös silloin, kun tulee jotain vaikeampiakin asioita kuin tämmöisiä tilapäisiä, sanoo Espoon kaupungin työterveysjohtaja Marianne Alho.

Kokeilun arvellaan vähentävän sairauspoissaoloja, ja säästävän myös terveydenhuollon resursseja.

Alhon mielestä sairaspoissaolojen määrä ei välttämättä muutu, mutta kokeiluilla on taloudellisia vaikutuksia muuten.

– Jos se vaikuttaa siihen, että terveyspalveluja ei käytetä tavallaan turhaan todistuksen hakemiseksi, niin sekin on jo iso kustannussäästö, Alho toteaa.

Vastaavaa käytäntöä on myös muun muassa Hämeenlinnassa, Joensuussa, Lempäälässä ja Vantaalla. Hämeenlinnassa, Joensuussa ja Lempäälässä esimiehellä on lupa myöntää kaikista pisin vapaa eli yhdeksän päivää.

Vantaalla kokeilu alkoi jo 2017 – nykyään kattaa lähes koko henkilöstön

Vantaalla vastaavaa käytäntöä on testattu ensimmäisen kerran vuonna 2017 varhaiskasvatuksessa. Tuolloin sen piiriin kuului noin 2 500 kaupungin työntekijää.

Seuraavana vuonna eli 2018 kokeilu laajeni konsernipalveluiden ja kaupunginjohtajan toimialaan. Tätä kokeilua jatkettiin pari vuotta.

Vuoden 2020 alusta sairauspoissaolojen vastaava käytäntö laajeni kaikille toimialoille ja se kattaa lähes koko henkilöstön, noin 10 500 kaupungin palveluksessa olevaa.

Ainoastaan poikkeustyövuoroja eli kerrallaan 24 tunnin mittaisia työvuoroja tekevä ensihoito- ja pelastushenkilöstö on käytännön ulkopuolella. Tällaisia työntekijöitä on noin 400. Heidänkin osalta tilannetta ja mahdollisuutta arvioidaan.

Vantaalla esimies voi myöntää työntekijän omaan ilmoitukseen perustuvaa sairauspoissaoloa enintään viisi päivää.

Mikäli sairasloma alkaa maanantaina ja sitä on esimiehen kanssa keskustellen jatkettu perjantaihin, työntekijä saa olla sairaslomalla myös viikonlopun yli eli käytännössä seitsemän päivää, jos viikonloppu olisi muutoinkin vapaa. Hänen on kuitenkin hankittava sairaustodistus seuraavan viikon maanantaista eteenpäin, mikäli poissaolo jatkuu.

Vantaalla lähes kaikki olleet tyytyväisiä

Vantaan kaupungin saama palaute on ollut myönteistä ja käytäntöä on pidetty hyvänä. Alkuun uusi tapa vaati kuitenkin totuttelua sekä esimiehiltä että työntekijöiltä.

Vantaa linjasi heti kokeilun alettua, ettei työterveys saanut kirjoittaa kenellekään todistuksia lyhytaikaisista eli maksimissaan viisi päivää kestävistä sairaslomista. Työterveyden tuli ohjata väki käymään neuvottelut oman lähiesimiehen kanssa ja sairastamaan esimiehen luvalla.

Käytäntö on myös vähentänyt byrokratiaa ja papereiden lähettämistä henkilöstöhallintoon. Lyhyet poissaolot eivät lisääntyneet, eikä yksittäisten esimiesten lupaama sairasloman kesto olennaisesti pidentynyt.

– Vanhan käytännön piirissä olevilla se oli keskimäärin 1,8 päivää, kokeilun piirissä olevilla 2,1 päivää, sanoo työkykykonsultti Heli Leander Vantaan kaupungilta.

Vantaalla sairauspoissaolojen ilmoittaminen perustuu esimiehen ja alaisen luottamukseen ja keskusteluun. Tavoitteena on ollut vahvistaa työkykyjohtamista.

Ilmoitusta ei voi tehdä tekstiviestillä tai sähköpostitse, vaan tämä käytäntö edellyttää esimiehen ja työntekijän välistä aitoa keskustelua työkyvystä sairasloman alkaessa ja sen aikana.

– Sairaslomaa ei koskaan myönnetä suoraan viittä päivää vaan keskustelua esimiehen ja työntekijän välillä käydään myös sairasloman aikana. Ei välttämättä päivittäin, mutta kuitenkin useamman kerran sairauspoissaolon aikana, Helander sanoo.

Muutos on edellyttänyt esimiesten kouluttamista. Kaupunki edellytti kaikkia esimiehiä osallistumaan koulutuksiin.

"Tuunattu työ" -malli mahdollistaa osittaisen työskentelyn

Vantaan ideana on ollut myös miettiä mahdollista korvaavaa työtä, jos toipuminen sen sallii. Työterveys ottaa kantaa, voiko sellaista tehdä pidemmissä sairaslomissa, vastaavaa keskustelua käydään lyhyemmistä poissaoloista esimiehen kanssa.

– Esimies ja työntekijä neuvottelevat esimerkiksi infektiosairauksissa, voisiko työntekijä tehdä jotain töitä etänä kotoa tai käydä esimerkiksi verkkokoulutusta, Leander kertoo.

Vastaavasti tilanteissa, joissa esimiehellä on epäily vapaiden väärinkäytöksistä tai esimerkiksi päihteistä, hän voi vaatia perustelluista syistä todistuksen jokaisesta päivästä.

– Esimiehen pitää kertoa asiasta työntekijälle ja perustella syy, miksi sellaista edellytetään. Silloin työterveys kirjoittaa todistuksen myös lyhyemmistä jaksoista.

Helanderin mukaan kyse on marginaalisesta ilmiöstä. Hänen mukaan 98 prosenttisesti ei ole ilmennyt ongelmia.

Lue myös:

Yhä useampi jää sairauslomalle mielenterveysongelmien takia, työn vaatimukset vievät voimat – työuupunut Anna, 41, ei kokenut olevansa masentunut

Mielenterveysongelmien räjähdysmäinen kasvu on yllättänyt työnantajat – työntekijöille tarjotaan nyt chat-apua, nettipsykologia ja lyhytterapiaa

Sairausloma voi venyä vuoden mittaiseksi – alle 35-vuotiaat nuoret ovat mielenterveysongelmien tilastojen kärjessä

Hoitajat sairastavat jopa kuukauden vuodessa ja se maksaa työnantajalle miljoonia – sote-piiri keksi ratkaisun: hoitajille oma hoitaja