Syrjiikö Satakunnan pelastuslaitos ulkomaiset tarjoajat ulos tarjouskilpailusta? – Kilpailuvirasto pyytää selvitystä

Pelastusajoneuvoista järjestetyn tarjouskilpailun keskeinen kiistakysymys on, pitääkö pelastuslaitoksen päästä tutustumaan ajoneuvoihin Suomessa. Pelastuslaitos kiistää toimineensa väärin.

Sammutuskalusto
Kolme paloautoa kalustohallissa.
Jari Pelkonen / Yle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV tutkii Satakunnan pelastuslaitoksen säiliöautohankintaa, joka saattaa olla hankintalain vastainen.

Epäselvyydet liittyvät vajaan 230 000 euron arvoisesta säiliöautosta tehtyyn tarjouskilpailuun, jonka epäillään syrjineen ulkomaalaisia yrityksiä. Pelastuslaitos päätti hankkia auton pelastusjohtaja Pekka Tähtisen päätöksellä jyväskyläläiseltä Saurus Oy:ltä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei kommentoi tutkintaa vedoten sen keskeneräisyyteen.

Selvityspyyntö pelastuslaitokselle

Yle on saanut haltuunsa KKV:n Satakunnan pelastuslaitokselle lähettämän selvityspyynnön.

Pelastuslaitos edellytti tarjouskilpailussa, että siihen osallistuvalla yrityksellä pitää olla mahdollisuus toimittaa vastaava säiliöauto tutustuttavaksi Suomeen.

Keskeinen kysymys on, oliko se hankintalain vastainen vaatimus, joka syrjii ulkomaalaisia tarjoajia.

Tammikuussa päättyneeseen tarjouskilpailuun saapui hyväksytyt tarjoukset kahdelta suomalaisyritykseltä, Saurukselta sekä Veho Hyötyajoneuvot Oy:ltä, mutta ei yhdeltäkään ulkomaiselta tarjoajalta.

Pelastuslaitoksen kalustomestari Janne Vuorela kertoo viranhaltijapäätöksessä Sauruksen tarjouksen olleen kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kolme kysymystä pelastuslaitokselle

Jyväskyläläinen Saurus hallitsee sammutus- ja säiliöautomarkkinoita Suomessa. Yritys itse kertoo olevansa Pohjoismaiden johtava pelastusajoneuvojen valmistaja.

Satakunnan pelastuslaitos on tilannut sammutusautoja yritykseltä aikaisemminkin. Saurus toimitti helmikuun alussa kaksi uutta sammutusautoa Huittisten ja Säkylän paloasemille. Lokakuussa Jyväskylässä valmistettu säiliösammutusauto luovutettiin Kullaan paloasemalle.

Epäilyt liittyvät siihen, onko pelastuslaitos räätälöinyt tarjouspyyntöön tarkoituksella vaatimuksia, joihin kykenee käytännössä vastaamaan vain suomalainen Saurus Oy.

Kilpailuvirasto haluaa pelastuslaitokselta vastaukset kolmeen kysymykseen: Miksi autoon pitää päästä tutustumaan Suomessa? Onko muita keinoja tutustumiseen selvitetty? Mitä muuta hankintamenettelystä viranomaisen pitäisi tietää?

Pelastuslaitos kiistää lainvastaisuuden

Satakunnan pelastuslaitos kiistää, että se olisi rikkonut hankintalakia asiassa. Kalustomestari Janne Vuorelan mukaan kilpailutuksia on tehty jo vuosia samoilla ehdoilla, eikä kilpailutuksista ole aiemmin valitettu.

– Uskallan väittää, että meidän rakenne-erittelyt ja tarjouspyynnöt täyttävät kyllä hankintalain vaatimukset. Joku on tälläisen asian halunnut vireille laittaa, Vuorela sanoo.

Vuorelan mukaan autoon tutustuminen Euroopassa veisi pelastuslaitoksen henkilökunnalta kohtuuttoman paljon työaikaa, kun iso porukka joutuisi matkustamaan päiviksi ulkomaille. Hänen mukaansa alan toimijoilla ei ole ollut vaikeuksia tuottaa autoa Suomeen tutustuttavaksi.

– Voitaisiin nostaa myös toinen puoli, että meillä on toinen paloauton valmistaja, joka myös tuo Euroopasta korin. Hän tuo sen Suomeen. Olisi kohtuutonta hänen puolestaan, jos lähtisimme toisen toimittajan koria katsomaan Eurooppaan.

Miljoonan euron sammutusautohankinnassa käytetään samoja ehtoja

Satakunnan pelastuslaitos aikoo hankkia tänä vuonna myös uudet sammutusautot Harjavallan ja Eurajoen paloasemille.

Avoimet tarjouspyynnöt ovat juuri päättyneet. Tarjouskilpailu sisältää option myös 1-2 sammutusautosta seuraavalle vuodelle. Kauppa on siis varsin suuri.

Pelastuslaitos arvioi hankinnan arvon olevan yhteensä noin miljoona euroa.

Vuorelan mukaan nyt käynnissä olevalla tutkinnalla ei ole ollut vaikutusta sammutusautojen tarjouskilpailuun.

– Tarjouskilpailu on lähtenyt käyntiin jo ennen tutkintaa, joten se ei olisi ollut edes mahdollista.

Satakunnan pelastuslaitos käyttää kuitenkin kiistanalaisia hankintakriteereitä myös sammutusautohankinnoissaan. Tarjouskilpailun kiistanalaiset ehdot ovat nousseet esiin keskusteluissa, mutta Satakunnan pelastuslaitos ei ole kuitenkaan suostunut muuttamaan niitä.

– Meillä on puhdas tausta ja omatunto sen suhteen, että olemme tehneet parhaan mukaan.

Huomautus mahdollisena seurauksena

KKV kertoo, että se on tietoinen myös käynnissä olevasta sammutusautojen tarjouskilpailusta, mutta niiden osalta tutkintaa ei ole aloitettu.

Erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski ei halua kommentoida sitä, aikooko virasto aloittaa tutkinnan myös sammutusautojen kilpailutuksesta.

KKV:llä on mahdollisuus antaa asiassa päätös hallinnollisesta ohjauksesta, jos se päätyy tutkimuksissaan siihen, että lakia on rikottu.

– KKV ei ole saanut vielä hankintayksikön selvitystä, eikä se voi siten vielä miltään osin arvioida hankintayksikön menettelyä. Mikäli menettely todettaisiin selvitysmenettelyn loppuunsaattamisen jälkeen hankintalain vastaiseksi, virastolla on toimivalta antaa asiassa huomautus hankintayksikölle, Kirveskoski toteaa.

Juttua muutettu 26.2. klo 8.26: Pelastuslaitosta ei ole aikaisemmin huomautettu kyseisistä ehdoista viranomaisen toimesta. Tarjouskilpailun yhteydessä ehdot ovat nousseet keskusteluissa esiin.