Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen luottamuksen selvittämiseksi perustettu Eksoten tilapäinen valiokunta lakkautetaan – "valiokunnan tehtävä on jo ratkaistu muulla tavoin"

Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen erosi luottamustoimestaan helmikuussa, joten Eksoten valtuuston perustaman tilapäisen valiokunnan toiminta lopetetaan.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
K-Sairaala
Eksoten valtuusto lakkauttaa hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen luottamusta selvittävän tilapäisen valiokunnan, koska Vesterinen erosi itse luottamustoimestaan.Emma Pietarila/Yle

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Eksoten valtuuston perustaman tilapäisen valiokunnan toiminta päättyy.

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Antti Vilkko sanoo, että "valiokunnan tehtävä on ratkaistu jo muulla tavoin". Tällä hän tarkoittaa Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen eroa.

Tilapäinen valiokunta perustettiin selvittämään, nauttiiko Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen valtuuston luottamusta.

Vesterinen erosi luottamustoimestaan helmikuussa.

Koska tilapäisen valiokunnan perusti Eksoten valtuusto, joudutaan myös valiokunnan lakkauttaminen käsittelemään valtuustossa.