Turun yliopiston PAMP-diabetestutkimukselle merkittävä rahoitus Yhdysvalloista

Kolmivuotisen rahoituksen kokonaissumma nousee yli puoleen miljoonaan euroon.

diabetes
Diabeetikko mittaa verensokeria.
Jochen Tack / AOP

Maailman johtava Yhdysvaltalainen diabetestutkimussäätiö JDRF on myöntänyt Turun yliopiston PAMP-hankkeelle kolmivuotisen, 520 000 euron arvoisen rahoituksen.

PAMP-hanke on erikoistutkija Mari Vähä-Mäkilän perustama hanke, joka selvittää synnynnäisen immuniteetin osuutta ykköstyypin diabeteksen synnyssä.

Ykköstyypin diabetes on yksi maailman yleisimmistä lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksista ja Suomessa sitä sairastavia on väkilukuun suhteutettuna eniten maailmassa.

Nykytietämyksen mukaan ykköstyypin diabeteksen syntyprosessi käynnistyy viikkoja tai jopa vuosia ennen oireiden ilmaantumista, mutta havaitaan myöhemmin.

Tavoitteena ehkäisy ja ennustaminen

PAMP-tutkimus käynnistyi vuonna 2009, jolloin synnynnäiseen immuniteettiin ei diabetestutkimuksessa kiinnitetty juurikaan huomiota.

– Vielä 10 vuotta sitten synnynnäisen immuniteetin ajateltiin olevan muuttumaton. Viimeaikaisten tutkimustulosten myötä käsitys on kuitenkin muuttunut, ja synnynnäinen immuniteetti ymmärretään paljon joustavammaksi, Vähä-Mäkilä selittää.

Vuosikymmenen aikana on kerätty 17 000 näytettä noin 300 varsinaissuomalaiselta lapselta.

Näytteiden keruuvaiheessa soluja on haastettu erilaisilla bakteerien ja virusten rakenteilla. Seuraavassa vaiheessa, nyt saadun rahoituksen turvin, tutkitaan geneettisiä ja epigeneettisiä muutoksia, jotka voivat selventää tautimekanismia.

Tavoitteena on tutkia, ovatko esimerkiksi erilaiset sairastumisajat tai -nopeudet merkityksellisiä. Tavoitteena on myös löytää uusia merkkejä sairastumisesta, jotka mahdollistavat ykköstyypin diabeteksen ennustamisen ja ehkäisyn entistä paremmin.