Maahanmuutto ja ilmastonmuutos ovat Euroopan unionin suurimmat ongelmat, sanovat suomalaiset

Suomalaiset suhtautuvat EU:n keskiarvoa myönteisemmin unionin sisäiseen maahanmuuttoon, mutta toisaalta nihkeämmin unionin ulkopuolelta tulevaan maahanmuuttoon.

Euroopan unioni
Ilmastolakkoon osallistuvia nuoria
Nuoret osallistuivat ilmastolakkoon Eduskuntatalon edustalla syyskuussa 2019.Marja Väänänen / Yle

Suomalaisten mielestä Euroopan unionin suurimmat ongelmat liittyvät maahanmuuttoon ja ilmastonmuutokseen. Tämä käy ilmi uudesta Eurobarometri-kyselystä (siirryt toiseen palveluun).

Vastaajilta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään kaksi tärkeintä Euroopan unionia koskevaa ongelmaa. Vaihtoehtoja oli yhteensä 13.

Suomalaisvastaajista 38 prosenttia nosti maahanmuuton kahden tärkeimmän ongelman joukkoon. Ilmastonmuutoksen nimesi kahden keskeisimmän joukkoon 31 prosenttia.

Huolenaiheissa seuraavina olivat jäsenvaltioiden julkisen talouden tila (26 %), EU:n vaikutusvalta maailmassa (22 %) ja terrorismi (17 %). Huomattavasti näitä pienemmiksi ongelmiksi arvioitiin muun muassa hintojen nousu, työttömyys ja verotus.

Kun tiedusteltiin kahta myönteisintä EU:sta aiheutuvaa asiaa, selvästi eniten mainintoja suomalaisilta keräsivät jäsenvaltioiden välinen rauha sekä ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuminen.

Suomalaiset ovat tyytyväisiä oloihin kotimaassa

Suomalaisten vastaukset ovat pitkälti samankaltaisia verrattuna muihin EU-maihin. Ilmastonmuutosta, julkista taloutta ja EU:n vaikutusvaltaa suomalaiset kuitenkin pitävät tärkeämpinä ongelmina kuin EU-kansalaiset keskimäärin.

EU:n sisäiseen maahanmuuttoon suomalaiset suhtautuvat myönteisemmin kuin muut. Sen sijaan maahanmuuttoon unionin ulkopuolelta suomalaiset asennoituvat muita kielteisemmin.

Suomalaisten vastauksissa näkyy tyytyväisyys asioihin kotimaassa. Käsitys demokratian toteutumisesta omassa maassa erottaa suomalaiset selvästi EU-maiden keskiarvosta, todetaan raportissa.

Eurobarometrit (siirryt toiseen palveluun) ovat Euroopan unionin toimielinten teettämiä kyselyitä, joita on tehty 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Kyselyillä tutkitaan eurooppalaisten mielipiteitä eri aiheista.

Uusin kysely tehtiin kaikissa EU:n jäsenmaissa, viidessä jäsenehdokasmaassa ja Pohjois-Kyproksella viime marraskuussa. Suomessa kyselyn toteutti Kantar TNS, joka haastatteli tuhatta vastaajaa.