Hyppää sisältöön

Tammelan kunta hoitaa metsiä uuden hoitosuunnitelman avulla

Maalaispitäjän tavoitteena on vaalia metsänhoidossa muun muassa kestävän kehityksen periaatteita.

Metsien virkistys- ja retkeilykäyttö on otettu huomioon Tammelan uudessa metsänhoitosuunnitelmassa. Kuvituskuva. Kuva: Markku Karvonen / Yle

Tammelan uusi metsänhoitosuunnitelma on valmiina käyttöön. Uuden suunnitelman avainsanoja ovat luonnon monimuotoisuus ja jatkuvan kasvatuksen menetelmä. Suunnitelmassa huomioidaan myös metsien virkistys- ja retkeilykäyttö.

Lounais-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen laatima hoitosuunnitelma ulottuu vuoteen 2028. Koska Tammelan varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien määrät ovat lisääntyneet edelliseltä suunnitelmakaudelta 2009-2018, sisältää uusi suunnitelma erilaisia hakkuita.

Valtaosa Tammelan hakkuista tulee olemaan harvennushakkuita, yli 20 hehtaaria vuodessa. Lisäksi tulevat uudishakkuut, 5-6 hehtaaria vuodessa, sekä raivaussahatyöt, joita tehdään alle 60 hehtaaria vuodessa.

– Pääosa Tammelan metsien harvennushakkuista tulee liittymään vanhoihin kuusimetsiin ja pienin osa ensiharvennuksiin. Näin voimme vaalia nuorempia kasvatusmetsiämme hiilinieluina, kertoo Tammelan tekninen johtaja Hannu Jalava.

Jatkuvaa kasvatusta mukana

Tammelassa kokeillaan myös joidenkin metsäalueiden hoitamista jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. Siinä suositaan poimintahakkuita ja pienaukkohakkuita. Jatkuvan kasvatuksen kohteiksi esitettiin Lintumaan ja Urheilupuiston tiloille sijoittuvaa aluetta, jonka yhteispinta-ala on 15 hehtaaria.

Metsänhoitosuunnitelmaan sisältyy myös selvitys Tammelan mahdollisista Metso-kohteista. Vapaaehtoiseen metsiensuojeluohjelmaan sopivat alueet selvitetään Tammelassa uuden suunnitelmakauden aikana.

.
.