Vaaratiedote Etelä-Pohjanmaalle

Vaaratiedotteet

Lapua Peipontie keskusta, rakennuspalo. Terveydelle vaarallista savua ilmassa. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Lappo Centrum Peipontie, byggnadbrand. Hälsofarlig rök i luften. Alla i området uppmanas hålla sig inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över.