1. yle.fi
  2. Uutiset

Harrit, Matit ja Ollit hallitsevat yhä työnantajaliittoja – Muutos on hidasta, koska nainen on edelleen harvinaisuus yritysjohtajana

Sen sijaan kymmenestä suuresta työntekijäliitosta peräti kuudessa on naisten enemmistö hallituksessa.

Tasa-arvo työelämässä
Pukumiehet kättelevät
Työntekijäliitoissa hallituspaikat jakautuvat usein liiton ammattialan sukupuolijakauman mukaan. Miehet hallitsevat Insinööriliittoa, Rakennusliittoa ja Teollisuusliittoa, naiset puolestaan hoitoalan liittoja.AOP

Miehet hallitsevat työnantajaliittoja edelleen. Ainakin, jos tarkastellaan suurien työnantajaliittojen hallitusten sukupuolijakaumaa.

Sen sijaan suurissa työntekijäliitoissa miesten ja naisten määrä liiton hallituksissa menee enemmän kyseisen ammattialan sukupuolijakauman mukaan. Kymmenestä suuresta työntekijäliitosta peräti kuudessa on naisenemmistö hallituksessa.

  • Yle selvitti kymmenen merkittävän työnantajaliiton ja työntekijäliiton hallitusten mies- ja naisjakaumat. Työnantajista selvitys koskee yksityisiä työnantajia. Selvityksessä ei ole mukana työmarkkinoiden keskusjärjestöjä.

Työnantajaliitoista lähes kaikissa on selkeä miesenemmistö hallituksissa.

Vuosi sitten Ylen selvityksessä nais- ja miesjakauman pohjanoteerauksen tehnyt Kaupan liitto tuplasi tosin naisten määrän hallituksessaan tälle vuodelle, määrä lisääntyi sata prosenttia.

Mutta saavutus tosin himmenee, kun katsotaan prosenttien sijaan ihmisiä: Aiemmin hallituksessa oli yksi nainen, nyt kaksi. Kaupan liiton hallituksessa on kaikkiaan kaksikymmentä jäsentä.

Poikkeuksen miesvaltaisista työnantajaliitoista tekee yksityisen sosiaali- ja terveysalan työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI. Liiton hallituksessa naisia ja miehiä on sama määrä: kuusi naista ja kuusi miestä.

Elintarviketeollisuus muutti sääntöjä, naisia ehkä lisää hallitukseen

Työnantajaliitoista suhteellisesti pienin naisedustus hallituksessa on Elintarviketeollisuusliitossa, vaikka liittoa johtaakin nainen. Hallituksen puheenjohtaja on Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Viime vuoteen verrattuna Elintarviketeollisuusliitto vähensi naisten määrää hallituksessa kuudesta kolmeen. Samalla koko hallituksen jäsenmäärä pieneni yhdellä. Nyt naisia on hallituksessa 3 ja miehiä 28.

Hurme kertoo naisten määrän vähentyneen, koska joidenkin jäsenyritysten johdossa tapahtui henkilövaihdoksia.

Tulevaisuudessa voi olla toisin. Annika Hurme muistuttaa, että Elintarviketeollisuusliitto muutti sääntöjään viime vuoden lopulla.

Jäsenyrityksiä voi tulevaisuudessa edustaa liiton hallituksessa joku muukin johtohenkilö kuin yrityksen toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja.

– Tämä mahdollistaa sen, että pystytään myöskin tasa-arvoasiat ottamaan sukupuolten välillä huomioon, Hurme sanoo.

Yritysjohdon miehisyys selittää laajemminkin, miksi työnantajaliitoissakin jylläävät miehet. Ensisijaisesti jäsenyritysten toimitusjohtajat tai hallituksen puheenjohtajat edustavat yritystä liiton hallituksessa. Nyt siis Elintarviketeollisuudessa kuvio voi muuttua.

Annikka Hurme
Annikka Hurme johtaa Elintarviketeollisuusliiton hallitusta. Hänen tavoitteenaan on lisätä naisten määrää liiton hallituksessa, mutta tarkkaa numerotavoitetta ei ole.Artyom Geodakyan / TASS /AOP

Elintarviketeollisuudella ei ole tavoitetta, miten naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu liiton hallituksessa. Sen sijaan hallituspaikoissa tavoitellaan eri kokoisten yritysten sekä toimialojen, kuten leipomojen tai meijerien välistä tasapainoa.

Annikka Hurme pitää liiton hallituksen sukupuolijakaumaa tärkeämpänä sitä, miten yrityksissä toteutetaan tasa-arvoa. Siis: sekä naisia että miehiä on eri tehtävissä, kaikille työntekijöille tarjotaan vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia monipuolisesti. Näin on tehty Hurmeen mukaan hänen johtamassaan Valiossa.

Hurmeella on kyllä tavoite liittonsa hallitustakin varten: lisää naisia.

– Jos mennään vuosi kerrallaan, niin meidän pitää lisätä naisten määrää hallituksessa. Lukumääratavoitetta ei ole.

Nainen johtaa Teknologiateollisuutta, naisia tuli lisää hallitukseen

Entäpä sitten muut työnantajaliitot.

Kuten kerrottu, Kaupan liiton hallituksen naismäärä kaksinkertaistui viime vuodesta nykyiseen kahteen. Mutta liitto on silti yhä työnantajaleirin häntäpäässä. Vuonna 2017 Kaupan liiton hallituksessa oli sentään neljä naista.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Kaupan alan työntekijöistä suunnilleen puolet on naisia ja puolet miehiä. Kaupan liiton toimitusjohtaja on sentään nainen, entinen pääministeri Mari Kiviniemi.

Kemianteollisuuskin kuuluu niihin työnantajaliittoihin, joiden hallituksessa naisten määrä väheni. Viime vuonna oli kahdeksan naista, tänä vuonna viisi. Koko hallituksen jäsenmäärä pieneni kahdella. Naisten määrä tipahti siis vielä enemmän.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Teknologiateollisuus nosti naisten määrää hallituksessaan, viime vuonna neljä, tänä vuonna kuusi.

Vuosi sitten Ylen haastattelussa Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen myönsikin, että sukupuolijakauma oli huono. Nyt naisten määrä on lisääntynyt.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Miettinen jatkaa hallituksen johdossa. Hän oli valintansa jälkeen reilu vuosi sitten ensimmäinen nainen Teknologiateollisuuden johdossa.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.
Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Kiinteistötyönantajat oli vuosi sitten työnantajaliitoista hyvin lähellä tasaista nais–mies -jakaumaa. Hallituksessa oli neljä naista ja kuusi miestä. Nyt tilanne on muuttunut: kaksi naista ja kahdeksan miestä.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.
Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.
Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Hyvinvointiala ansaitsisi halin naisten ja miesten tasa-arvossa

Kaiken kaikkiaan vertailun ainoana työnantajaliittona tasaiseen nais–mies -jakaumaan yltää yksityisen sosiaali- ja terveysalan työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI. Miehiä ja naisia on liiton hallituksessa saman verran.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Sosiaali- ja terveysalalla, jota Hyvinvointiala työnantajaliittona edustaa, naisten osuus työntekijöistä on kahdeksankymmenen prosentin suuruusluokkaa. Siis neljä työntekijää viidestä on naisia.

Siinä olivat työnantajia koskevat rätingit.

Siirrytäänpä sitten ihmettelemään työntekijäliittojen hallitusten nais- ja miesjakaumaa tasa-arvon vinkkelistä.

Samu Salo
Samu Salon johtamassa Insinööriliitossa oli hallituksessa vuosi sitten neljäsosa naisia, nyt kymmenesosa.Mika Pakarinen / Insinööriliitto

Työntekijöiden Insinööriliitossa naisten määrä romahti hallituksessa

Työntekijäliitoista Insinööriliitossa naisten määrä hallituksessa on tipahtanut kolmesta yhteen. Liiton hallituksessa on nyt yksi nainen ja kymmenen miestä. Naisen osuus hallituksen jäsenmäärästä on yhdeksän prosenttia. Insinöörikunnasta naisia on 15 prosenttia.

– Ei se nyt tietysti hyvä kehitys ole, mutta tavoitteena on, että hallituksessa on sitä osaamista, mitä tarvitaan, liiton puheenjohtaja Samu Salo kertoo.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Liiton vaalipiirit valitsevat itsenäisesti ehdokkaat liiton hallitukseen. Vaalipiirien kesken ei välttämättä keskustella valittavista.

– Jos nyt sattuu käymään näin, että kaikki vaalipiirit ehdottavat miestä, siinä ei ole paljon tehtävissä.

– Ei meillä Insinööriliitossa ole keskustelua, tulisiko olla tasa-arvoa edistävät kiintiöt, että kumpaakin sukupuolta tulisi olla joku tietty määrä, Samu Salo sanoo.

Salon mukaan naisten osuus Insinööriliiton hallinnon eri tehtävissä on kuitenkin suurempi kuin jäsenistössä naisten osuus.

Insinööriliiton jäsenistä suurin osa on ammattikorkeakoulusta (AMK) valmistuneita insinöörejä. Insinööriopiskelijoista on naisia noin viidesosa. Liitossakin on tehty työtä, jotta naiset saataisiin opiskelemaan tekniikkaa.

Entäpä muut työntekijäliitot?

Rakennusliiton hallituksessa naisten osuus kasvoi

Miesvaltaisella rakennusalalla on naisten osuus lisääntynyt työntekijäliiton hallituksessa.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Viime vuonna Rakennusliiton hallituksessa oli naisten osuus viitisen prosenttia, nyt kolmetoista. Parin vuoden takaisen tiedon mukaan liiton jäsenistä oli naisia seitsemisen prosenttia.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Kaikissa työntekijäliitoissa ei ole muutoksia viime vuoteen verrattuna. Tätä selittää se, että liitoissa hallitusten toimikaudet voivat olla useampivuotisia.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Naiset enemmistönä kuuden työntekijäliiton hallituksessa

Naisvaltaisia työntekijäliittojen hallituksia on esimerkiksi teollisuuden, rahoituksen ja tietotekniikan asiantuntijoiden Ammattiliitto Prossa, Tekniikan akateemisissa, Palvelualojen ammattiliitto PAMissa sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:ssä.

Naisten osuus näiden liittojen hallituksissa vaihtelee 52 prosentista 64 prosenttiin.

Esimerkiksi Ammattiliitto Prossa jäsenistä on naisia hieman yli puolet. Siis suunnilleen samassa suhteessa kuin liiton hallituksessa on naisia.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.
Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.
Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.
Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Erityisesti hoitoalalla naiset jylläävät, myös jäsenistössä

Hoitoalalla naiset jyräävät miehet työntekijäliittojen hallituksissa. Mutta niin jyräävät jäsenistössäkin.

Tehyn hallituksessa miehiä on viidesosa, mutta liiton jäsenistössä alle kymmenesosa.

Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.
Tilastografiikka naisten ja miesten määrästä työmarkkinajärjestöjen hallituksissa.

Lähi- ja perushoitajaliiton hallituksessa on yksi mies. Hänen osuutensa hallituksessa vastaa suunnilleen miesten osuutta liiton jäsenistä.

Voit keskustella jutusta keskiviikkoon 26.2.2020 kello 23 asti.

LUE LISÄÄ:

Kaupan liiton hallitukseen valittiin ensi vuodeksi 19 miestä ja 1 nainen – Miehet hallitsevat työnantajaliittoja

Pekkoja, Ristoja ja Heikkejä – Ylen selvitys kertoo, että miehet täyttävät edelleen Suomen suurimpien yritysten johdon

Lue seuraavaksi