1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Alvar Aalto

Viimeinenkin Alvar Aallon suunnittelema koulu lakkautetaan – ilmassa suuret suunnitelmat

Kouvolan kaupunki on päättänyt lakkauttaa Alvar Aallon suunnitteleman Tehtaanmäen koulun.

Alvar Aalto
Tehtaanmäen koulu
Alvar Aallon suunnittelema Tehtaanmäen koulu valmistui vuonna 1940.Antro Valo / Yle

Kouvola on päättänyt lakkauttaa Kouvolan Inkeroisissa sijaitsevan Tehtaanmäen koulun siinä vaiheessa, kun Inkeroisten uusi yhtenäiskoulu valmistuu. Tehtaanmäen koulu on ainoa Alvar Aallon suunnittelema koulurakennus, joka on yhä koulukäytössä.

Alvar Aalto suunnitteli koulun 1930-luvulla ja se valmistui vuonna 1940. Kyseessä on myös Aallon ainoa 1930-luvulla suunnittelema koulu.

Lähistöllä on myös muita Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia, sillä Aalto suunnitteli vuonna 1937 koko Inkeroisten keskustan. Suunnitelma toteutui tosin vain Karhunkankaalla ja tehtaan läheisyydessä.

Alueella on Tehtaanmäen teollisuusrakennusten lisäksi pari- ja rivitaloja, omakotitaloja sekä kerrostaloja tehtaan työntekijöille.

Tehtaanmäen koulu
Sisäkuvassa näkyy selvästi Alvar Aallon kädenjälki.Antro Valo / Yle

Alvar Aalto -säätiö toivoo, että lakkautettavassa Tehtaanmäen koulussa voisi koulukäyttö jatkua. Mikäli se ei ole mahdollista, toivoisi säätiö rakennukseen läheisesti liittyvää muuta käyttöä, joka sopii paikan historiaan ja arkkitehtuuriin.

Nyt Tehtaanmäen koulun jatkokäytöstä on valmistunut esiselvitys Kouvolassa.

Useita mahdolllisuuksia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tekemässä selvityksessä on noussut esiin teemoja, joiden ympärille Alvar Aallon suunnitteleman koulun jatkokäyttö voisi rakentua.

Mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi residenssitoiminta, arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus, kulttuuri- ja koulutusmatkailu ja kulttuuriperintönäkökulma.

Tehtaanmäen koulu
Tehtaanmäen koulu on suunniteltu pieniä koululaisia ajatellen. Esimerkiksi kalusteet ja lavuaarit ovat tavallista matalampia.Antro Valo / Yle

Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun selvityksen mukaan luontevin toiminta lapsikäyttäjille suunnitellussa rakennuksessa liittyisi lasten ja nuorten kasvatukseen ja opetukseen.

– Kaikki selvityksessä esiin nousseet ideat perustuvat siihen, että lapset ja paikalliset olisivat tilojen käyttäjiä jollain tavalla. Se on ideoissa tärkeää, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Anu Vainio sanoo.

Ilmiöoppimista

Selvityksestä on noussut esille kolme kehityssuuntaa, joita on ideoitu pisimmälle. Ne liittyvät muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatukseen, kulttuurikylätoimintaan ja innovaatiokeskukseen.

Ensimmäisessä ideassa aluetta kehitettäisiin lapset edellä. Kouluun suunniteltaisiin lapsille suunnattuja toimintoja. Koulussa voitaisiin järjestää esimerkiksi ilmiöoppimista peruskoululaisille.

– Arkkitehtuuri ja muotoilu tulisivat esille jo pelkästään rakennuksen kautta. Sitä tuotaisiin myös oppisisällöiksi, kertoo Anu Vainio.

Tehtaanmäen koulu
Seinät ovat valkoiset, kuten Alvar Aallon monissa muissakin rakennuksissa.Antro Valo / Yle

Inkeroisten Tehtaanmäki on osa Ankkapurhan kulttuuripuistoa, jonka keskellä virtaa Kymijoki. Joen toisella puolella toimii Anjalan Nuorisokeskus. Se on keskeinen osa ammattikorkeakoulun Tehtaanmäen kouluun ideoimaa toimintaa.

– Anjalan Nuorisokeskus on ryhmämatkailun ammattitoimija. Heillä on vuosittain tuhansia nuoria leirikouluissa. Erilaiset Tehtaanmäen koulun ilmiöoppimisesta kiinnostuneet lapsi- tai nuorisoryhmät voisivat majoittua Nuorisokeskuksessa. Myös siitä on keskusteltu, voisivatko muotoilu ja arkkitehtuuri olla myös nuorisokeskusten oppisisällöissä.

Kulttuurikylä tai innovaatiokeskus

Toisessa ideassa Tehtaanmäestä luotaisiin kulttuurikylä. Tehtaanmäen koulua ja asuinaluetta kehitettäisiin vaihtoehdossa käsi kädessä.

– Niin sanottu luova luokka eli esimerkiksi muotoilijat ja taiteilijat olisivat niitä edelläkävijöitä, jotka löytäisivät kulttuurikylään joko residenssi- tai pysyviksi asukkaiksi. Sen myötä alueen elin- ja vetovoima kasvaisi ja koulu löytäisi uuden käyttötarkoituksen, Vainio sanoo.

Kolmannessa ideassa Tehtaanmäen koulusta tehtäisiin innovaatiokeskus, jossa voisi olla vuokralla erilaisia toimijoita, jotka hyötyisivät yhteistyöstä keskenään. Ajatuksena olisi testata, miten luovien ja perinteisten alojen toimijat voisivat hyötyä toinen toisistaan.

Tehtaanmäen koulu
Tehtaanmäen koulu sijaitsee Inkeroisissa, reilut 20 kilometriä Kouvolasta etelään. Antro Valo / Yle

Ajatuksena olisi tuoda innovaatiokeskukseen myös tulevaisuuden aloja, kuten biotaloutta ja digitaalialaa.

– Niitä tuotaisiin luovien ja perinteisten teollisuuden alojen joukkoon ja testattaisiin, mitä hyötyä se tuottaisi tuotekehityksen saralla ja uusissa innovaatioissa. Idea on vähän sama kuin yhteisöllisissä työtiloissa, että erilaiset ihmiset erilaisine ideoineen kohtaavat, ja syntyy jotain uutta, Vainio sanoo.

Tehtaanmäen koulu ja sen asuntolarakennus on suojeltu asemakaavassa. Muutos- ja korjaustöiden yhteydessä rakennusten ulkoasu tulee täten säilyttää nykyisellään.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun esiselvityksestä nousseet ideat ovat vasta luonnostelutasolla. Selvitys pohjustaa laajempaa hanketta, jolle haetaan myöhemmin erillistä rahoitusta.

Lue lisää: Opetus loppuu viimeisessä Alvar Aallon koulussa, jossa lavuaaritkin ovat lasten mitoissa – nyt pohditaan, mitä muuta tällaisessa rakennuksessa voi tehdä

Lue seuraavaksi