Oikeusasiamiehen kannanotto toi ryhtiä Eksoteen: Kotihoidossa lääkkeitä jakavat nyt ainoastaan koulutetut työntekijät

Aiemmin Eksotessa myös hoiva-avustajat jakoivat lääkkeitä kotihoidon asiakkaille.

kotihoito
Kuvassa kanien RHD-rokotetta vedetään ruiskuun
Heini Holopainen / Yle

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on muuttanut kotihoidossa noudatettavien lääkehoidon käytäntöjä.

Lääkehoitoon kouluttamattomat työntekijät eivät enää saa antaa asiakkaille injektioita tai pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia (PKV) lääkkeitä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies vaati vuodenvaihteessa antamassaan päätöksessä Eksotea muuttamaan käytäntöjään. Eksotessa myös hoiva-avustajat jakoivat kotihoidon asiakkaille lääkkeitä.

Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula sanoo, että apulaisoikeusasiamiehen päätökseen suhtaudutaan vakavasti.

– Kotihoidossa työskenteleviä kodinhoitajia, hoitoapulaisia ja hoiva-avustajia on kannustettu hakeutumaan lähihoitajakoulutukseen, jolloin he valmistuttuaan voivat jakaa lääkkeitä, sanoo Karhula.

Myös lähihoitajia ja sairaanhoitajia on Karhulan mukaan palkattu Eksoten kotihoitoon lisää, jotta lääkehoito sujuu vaaditulla tavalla.

Nyt jokaisella kotihoidon toimintayksiköllä on oma lääkehoitosuunnitelma.

Asiakaskäyntien oikea-aikaisuus säännölliseen seurantaan

Apulaisoikeusasiamies kiinnitti huomiota myös siihen, että Eksoten kotihoidon asiakkaiden aamulääkkeet annetaan usein liian myöhään ja iltalääkkeet liian aikaisin.

Eksote on alkanut seurata aiempaa tarkemmin asiakaskäyntien oikea-aikaisuutta.

– Kotihoidon kuormitushuippuja puolestaan tasoitetaan hankkimalla lisää yksityisiä kotiapupalveluita, sanoo Karhula.

Muun muassa viikonlopun vuoroihin on lisätty lähihoitajia sekä myös kotiavun ostopalveluja.

Ikääntyneiden ravitsemus entistä tarkempaan syyniin

Apulaisoikeusasiamies huomautti Eksotea myös kotihoidon asiakkaiden vajaaravitsemuksesta.

Nyt jokaisessa kotihoidon yksikössä on vähintään yksi ravitsemusvastaava.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer kanteli kesällä 2018 eduskunnan oikeusasiamiehelle Eksoten kotihoidon tilasta. Kantelun mukaan Eksoten kotihoidon tilanne ei täytä lakien ja asetusten vaatimuksia.

Kantelu on käsitelty oikeusasiamiehen virastossa potilasturvallisuusasiana.

Eksote kertoo, että se on kantelun vireille tulon jälkeen tehnyt useita kotihoidon tilaan vaikuttavia toimenpiteitä.