1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kalanviljely

Kaskisten edustalle on perusteilla yksi Suomen suurimmista kalankasvattamoista

Kala-altaat aiotaan sijoittaa avomerelle. Niissä tuotettaisiin lähes miljoona kiloa kalaa vuodessa.

kalanviljely
Kalankasvatusallas meressä
Närpiön Piolahdessa sijaitsevat kala-altaat aiotaan viedä jatkossa talvisäilytykseen Kaskisiin.Kjell Råtts

Ahvenanmaalainen Nordic Trout on aloittanut lupaprosessin uusien kala-altaiden perustamiseksi Kaskisten merialueelle. Suunnitelmissa on suuret altaat, joissa tuotettaisiin 950 000 kiloa kirjolohta vuodessa.

Valmistuessaan se olisi tuotantomäärältään yksi maan suurimmista. Suomeen on myönnetty aiemmin vain yksi lupa vastaavan kokoiselle kalankasvattamolle. Lupa myönnettiin muutama vuosi sitten oululaiselle yritykselle.

Nordic Troutin altaat on tarkoitus viedä avomerelle, noin yhdeksän kilometrin päähän Kaskisten rannikosta. Valtio on hakenut avomerelle perustettavista kalankasvattamoista ratkaisua kotimaisen kalan tuotantomäärien kasvattamiseen. Altaiden rehevöittämisvaikutukset on nähty pienemmiksi kuin perinteisissä kalankasvatusaltaissa, jos altaat ovat syvemmissä vesissä.

Edessä vuosien odottelu

Kala-altaiden ilmestymistä Kaskisten merille joudutaan kuitenkin vielä odottamaan. Lupaprosessi on kalankasvattajalle pitkä ja monimutkainen. Nordic Troutin toimitusjohtaja Alf-Håkan Romar ennakoi, että lupien saaminen on vielä vuosien päässä.

– Me voimme edetä nopeastikin, jos viranomaiset tekevät oman työnsä, Romar toteaa.

Käynnissä oleva Kalavaltio-hanke pyrkii helpottamaan luvanhakua kalanviljelijöille. Ajatuksena on, että Metsähallitus, joka hallinnoi valtion vesialueita, hakisi luvat ja tekisi vaadittavat selvitykset sekä vuokraisi sitten alueita kalankasvattajille.

– Tämä on erittäin hyvä ja järkevä ratkaisu. Valtio voi siten itse vaikuttaa siihen, missä ja kuinka paljon altaat aiheuttavat ravinnekuormitusta, Romar sanoo.

Ensimmäinen kala perataan noin kolmen vuoden päästä siitä, kun kala-altaat on saatu toimintaan.

Talvisäilytys Kaskisten satamassa

Yritys on vuokrannut kaksi aluetta Kaskisten kaupungilta altaiden talvisäilytykseen. Altaat tuodaan talveksi avomereltä lähelle Kaskisten kalasatamaa. Altaat ovat matalassa vedessä ja virtauksessa, jotta ne eivät pääse jäätymään.

Talvisäilytyksessä osassa altaita on poikasia talven yli ja osassa altaita on kaloja, jotka perataan syksyn ja talven aikana.

– Talvisäilytyksessä kalat ovat ylläpitoruokinnassa. Rehua syötetään talven aikana alle 2 000 kiloa.

Romarin mukaan talvisäilytyksen aiheuttama ravinnekuormitus vastaa suuruudeltaan 37 henkilön vuotuista fosforikuormitusta ja 24 henkilön vuotuista typpikuormitusta haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaisesti puhdistettuna.

Kaupunki on vuokrannut talvisäilytykseen myös kaksi aluetta kalasatamassa toimivalle yrittäjälle, jonka kala-altaat sijaitsevat Närpiön Piolahdessa.

Kiertovesilaitos kiinnostaa

Kaskisten kaupunki selvittää parhaillaan mahdollisuuksia perustaa maalla toimiva kalankasvattamo. Selvityksessä etsitään toiminta- ja rahoitusmalleja kalojen kiertovesilaitokselle. Kaloja kasvatettaisiin laitoksessa maalla, josta ne siirrettäisiin lopulta kala-altaisiin merelle.

Nordic Troutilla on kymmeniä kalankasvatuslaitoksia Suomessa ja Ruotsissa. Merellä olevien altaiden lisäksi yrityksellä on kasvattamoja myös maalla. Toimitusjohtaja Romar kertoo seuraavansa Kaskisten hanketta suurella mielenkiinnolla. Rahoittajaksi tai omistajaksi uudelle laitokselle hän ei lupaudu, ainakaan vielä.

– En sulje sitä vaihtoehtoa poiskaan. Meitä kiinnostaa kehittää alaa ja kiertovesilaitosten poikastuotannossa käytetään sitä kaikkein uusinta tekniikaa.

Lue seuraavaksi