1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. potilasturvallisuus

Äidit ja isät kertovat kokemuksiaan osastosta, jonka potilasturvallisuus on kyseenalaistettu – apua sai monen mielestä odottamalla odottaa

Oulun yliopistollisen sairaalan vierihoito-osaston tilanne nousi esiin vastikään. Sairaala selvittää osaston toimintaa.

potilasturvallisuus
Isä on vauvan kanssa sairaalassa
Oululaisen Timon perheen tapaus on toinen jutussa käsiteltävistä vakavista tapauksista.Marko Väänänen / Yle

Oulun yliopistollisen sairaalan vierihoito-osaston väitetyt ongelmat ovat näkyneet myös potilaille, kokevat useat Yleen yhteyttä ottaneet henkilöt.

Julkaisimme reilu viikko sitten äitejä ja vauvoja hoitavasta vierihoito-osastosta kertovan artikkelin. Samalla pyysimme ihmisiä kertomaan kokemuksistaan hoidosta osastolla. Saimme yhteensä yli 20 yhteydenottoa potilailta ja heidän läheisiltään.

Tässä jutussa kerromme niistä.

Laajemmin käsittelemme kahta vakavaa tapausta, joihin molempiin liittyy hoito Oysin vierihoito-osastolla. Yle on tutustunut tapausten potilaskertomuksiin. Molemmissa tapauksissa potilailla tai heidän omaisillaan on epäily siitä, että hoito osastolla ei ole välttämättä ollut asianmukaista. Viranomaispäätöksiä tapauksista ei ole.

Ylen julkaiseman jutun jälkeen vierihoito-osaston tilannetta on selvitetty sairaalan sisällä erityisen tarkasti.

Selvityksissä on sittemmin huomattu, että osastolla on tapahtunut alkuvuoden aikana yksi vakava vaaratapahtuma, kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Hän ei kerro, millaisesta tapauksesta on kyse, mutta sanoo, että asia halutaan selvittää, jotta vastaavaa ei pääse enää tapahtumaan.

Kaikkiaan vierihoito-osastolla on tämän vuoden alussa kirjattu jonkin verran enemmän läheltä piti- ja vaaratapahtumia kuin viime vuonna samaan aikaan. Ilmoitukset kohdistuvat joko henkilökuntaan tai potilaisiin, ja ilmoituksia voi tehdä työntekijöiden lisäksi myös potilas tai omainen. Syytä määrän lisääntymiseen selvitetään.

"Tuli tunne, että jäimme oman onnemme nojaan"

Yksi Yleen yhteyttä ottaneista oli oululainen Timo, jonka vaimo synnytti Oysissa pojan sektiolla tässä kuussa. Olemme haastatelleet myös äitiä, mutta hän ei toivonut nimeään artikkeliin. Emme kerro perheen sukunimeä, koska jutussa käsitellään vauvan terveystietoja.

Vanhemmat kertovat, että he kokivat Oysin vierihoito-osastolla saamansa hoidon kehnoksi ja olonsa osastolla jopa turvattomaksi.

Timon mukaan hänen vaimonsa olisi tarvinnut esimerkiksi leikkauspäivänä paljon apua, mutta sitä ei tahtonut millään saada.

– Emme halua syyllistää kätilöitä, mutta kiire osastolla oli käsin kosketeltava ja työntekijät sinkoilivat paikasta toiseen. Hälytyskelloa piti välillä soittaa useamman kerran ennen kuin kukaan ehti paikalle. Tuli tunne, että jäimme oman onnemme nojaan.

Eniten vanhemmat kertovat kantaneensa huolta vauvan ravinnon saannista, koska imettämisen aloittaminen oli ollut hyvin vaikeaa.

– Kätilöt kävivät auttamassa sen minkä ehtivät, mutta apu jäi pintapuoliseksi ja imetyksestä ei tahtonut tulla mitään. Vauva sai lopulta hiukan lisämaitoa, Timo kertoo.

Ensi alkuun poikavauva voi osastolla hyvin. Sitten jotakin meni pieleen. Timon mukaan vajaan parin vuorokauden iässä vauva valahti veltoksi ja alkoi sinertää.

Tutkimuksissa paljastui myöhemmin, että lapsella oli mittaamattoman matala verensokeri ja aivoinfarkti.

Varmuutta siitä, miksi niin kävi, ei ole. Vauvan potilaskertomuksessa sanotaan, että on vaikea arvioida, missä vaiheessa infarkti on syntynyt.

Tällä hetkellä lapsi voi jo paremmin ja on päässyt perheensä luo kotiin. Vanhemmat kertovat kuitenkin tehneensä tapauksesta potilasvahinkoilmoituksen ja aikovat olla yhteydessä myös potilasasiamieheen. Perhe toivoo, että tapahtumien kulku selvitetään esimerkiksi niiltä osin, onko heidän vauvansa verensokeria seurattu osastolla riittävällä tarkkuudella.

Vanhemmat eivät itse osaa arvioida, miten vauvaa on tutkittu osastolla.

Ylen aiemmassa jutussa haastatellut vierihoito-osaston kätilöt kertoivat, että vauvojen verensokereita ei ole aina ehditty osastolla kiireen vuoksi mitata ajallaan.

Sairaalan johto kiisti asian mutta tarkensi myöhemmin, että lieviä viiveitä verensokerimittauksissa on ollut. Sairaalan mukaan ne eivät kuitenkaan ole olleet potilaille vaarallisia.

Vauva makaa sairaalasängyssä
Timon ja hänen vaimonsa vauvaa hoidettiin jonkin aikaa myös Oysin teho-osastolla. "Lasten teho-osaston lääkärit ja hoitajat ansaitsevat suuret kiitokset. Vauvamme toipui heidän hoidossaan huimasti", isä sanoo.Marko Väänänen / Yle

Vauva oli kakkavaipassa pari tuntia, imetysohjaus unohtui

Valtaosalla Ylelle kirjoittaneista oli alle vuoden vanhoja kokemuksia Oysin vierihoito-osastosta.

Timon perheen tavoin moni kertoi huomanneensa osaston jatkuvan kiireen ja rauhattomuuden. Useat kuvailivat jääneensä osastolla vaille tukea tai joutuneensa odottamaan avun saamista omasta mielestään liian pitkään.

Erään äidin mukaan häntä luvattiin tulla useamman kerran auttamaan imetyksessä, mutta asia unohtui kätilöiltä toistuvasti. Sama henkilö kertoo myös halunneensa pumpata vauvalleen maitoaan, mutta kenelläkään ei ollut aikaa opettaa hänelle koneen käyttöä.

Sektion vuoksi kivuissa ollut äiti puolestaan kertoo pyytäneensä vierihoito-osastolla toistuvasti apua vauvansa hoitoon saamatta sitä. Hänen mukaansa vauva joutui sen vuoksi odottamaan kakkavaipan vaihtoa pari tuntia.

Yksi äideistä sanoo, että hänelle osaston kiire näyttäytyi yleisenä huolimattomuutena. Äidin mukaan vuoron vaihtuessa hoitajalla esimerkiksi oli väärää tietoa hänen saamistaan lääkkeistä.

Toinen äiti kertoo olleensa osastolla erittäin kipeä mutta joutuneensa odottamaan lääkkeitään pitkään, koska niitä ei muistettu tuoda.

Useimmissa yhteydenotoissa kritiikki kohdistui nimenomaan osaston kiireeseen, ei henkilöstöön.

Muutamissa viesteissä osastolla työtään tekeviä ihmisiä kiiteltiin erikseen sydämellisyydestä.

Sairaala: osaston tilanne selvitetään juurta jaksain

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen ei ota kantaa tässä jutussa kuvattuihin yksittäisten potilaiden kokemuksiin. Yleisellä tasolla hän sanoo, että Ylelle tulleet, osaston toimintaa kritisoivat viestit kuulostavat huolestuttavilta.

– Haluamme tietenkin tarjota potilaille sellaista hoitoa, ettei heidän tarvitsisi kokea tällaista.

Korpelaisen mukaan sairaanhoitopiiri ottaa tosissaan sekä potilaiden kokemukset että kätilöiden aiemmin julki tuoman huolen potilasturvallisuudesta.

– Tilanteen vakavuus tällaisenaan ei ollut kantautunut tänne johtoon asti. Asia tullaan selvittämään juurta jaksain.

Johtajaylilääkäri on kuitenkin samaa mieltä kuin Ylen aiempaan juttuun haastateltu naistentautien ja synnytysten vastuualuejohtaja: vierihoito-osaston resursseissa ei pitäisi olla ongelmaa.

Sen sijaan hän pitää mahdollisena, että osaston työntekijöitä ei ole osattu tukea täysin riittävästi samalla, kun siellä on alettu hoitaa uusia potilasryhmiä sairaalan sisäisten järjestelyjen takia.

Aiemmin osastolla hoidettiin enemmän niin sanottuja tavallisia synnyttäjiä, kun nyt hoidossa on runsaammin vaativampihoitoisia potilaita kuten sektioäitejä, päihteidenkäyttäjiä ja pahasta raskausmyrkytyksestä kärsiviä synnyttäjiä.

Raskausmyrkytyksestä kärsi myös Yleen yhteyttä ottaneen Annina Kalasniemen tytär, jota hoidettiin Oysin vierihoito-osastolla kesällä 2019.

Tytär kuoli pian kotiutuksen jälkeen

Annina Kalasniemen 20-vuotias tyttö Kiia Prusila synnytti Oulun yliopistollisessa sairaalassa keskosvauvan viime kesäkuussa.

Prusila oli ollut sairaalahoidossa Oysissa jo ennen synnytystä pre-eklampsian eli niin kutsutun raskausmyrkytyksensä vuoksi. Raskausmyrkytyksen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi korkea verenpaine ja valkuaisvirtsaisuus, joista Prusilakin potilaskertomusten perusteella kärsi.

Vauva syntyi sunnuntaina, ja äiti siirtyi hoitoon vierihoito-osastolle.

Kalasniemi kertoo, että hänen tyttärensä kotiutettiin osastolta kolmantena päivänä synnytyksen jälkeen.

Potilaskertomuksesta käy ilmi, että Prusila oli tullut huonovointiseksi jo kotimatkalla Kemiin ja alkanut kouristella kotona samana iltana. Nainen päätyi ambulanssilla Länsi-Pohjan keskussairaalan kautta takaisin Oysiin.

Siellä hän kuoli tehohoidosta huolimatta saman viikon lauantaina.

Annina Kalasniemen mukaan hänen tyttärensä kuolemansyytä on selvitetty oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa.

Oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen kuuluu aina poliisitutkinta. Lain mukaan poliisin on suoritettava tutkinta kuolemansyyn selvittämiseksi, jos on aihetta epäillä, että kuoleman on aiheuttanut esimerkiksi rikos, tapaturma, myrkytys tai hoitotoimenpide.

Saimme Kalasniemeltä yhteystiedot hänen mukaansa asiaa hoitavalle poliisille Ouluun, jonka tavoitimme. Poliisi ei kuitenkaan voinut kommentoida tai vahvistaa asiaa, koska kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät asiakirjat ovat salaisia.

Kalasniemi sanoo, että hänkään ei ole vielä saanut ruumiinavauslausuntoa nähtäväkseen, koska kuolemansyyntutkinta ei ole vielä valmistunut.

Itse ensihoitajana työskentelevä Annina Kalasniemi kertoo käyneensä jälkikäteen läpi tyttärensä potilaskertomuksia. Hänen mukaansa Prusila kotiutettiin vierihoito-osastolta, vaikka raskausmyrkytysoireet eivät olleet Kalasniemen mielestä vielä kunnolla väistyneet.

– Myös potilaskertomuksen mukaan Kiian hoidon tarve oli arvioitu hoitoisuutta arvioivalla mittarilla maksimaaliseksi, mutta silti hänet päästettiin kotiin. Olen tekemässä tyttäreni hoidosta kantelua aluehallintovirastoon, hän kertoo.

Tilannetta on jäänyt miettimään myös Prusilan avopuoliso ja heidän yhteisen lapsensa isä Janne Tiensuu, joka vietti itsekin aikaa vierihoito-osastolla viime kesänä.

Tiensuu sanoo pohtineensa, olisiko Prusilan kotiuttamisen syynä voinut olla tilanpuute tai työntekijävaje, sillä osastolla näytti hänen silmiinsä olevan kova kiire. Osaston työntekijöitä hän kuvailee ystävällisiksi.

PPSHP:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen ei kommentoi kyseistä tapausta mutta vakuuttaa, että raskausmyrkytyksestä kärsivää potilasta ei missään nimessä kotiutettaisi tilanpuutteen tai henkilöstövajeen takia.

– Sellaista riskiä ei tällaisista syistä varmasti otettaisi meidän sairaalassamme.

Tilastokeskuksen mukaan kuolemat, jotka ovat johtuneet raskausmyrkytyksestä, ovat Suomessa äärimmäisen harvinaisia. Niitä on tapahtunut vuosina 1998–2018 vain viisi.

Annina Kalasniemi (vas.) ja Kiia Prusila
Annina Kalasniemi (vas.) uskoo, että hänen tytärtään Kiia Prusilaa koskeviin hoitopäätöksiin tulee viranomaiskäsittelyssä selvyys. Kuvaa on käsitelty.Annina Kalasniemen ja Kiia Prusilan kotialbumit

Vierihoito-osastosta vain vähän virallisia yhteydenottoja

Pitkän ajan tilastoissa väitteet Oulun yliopistollisen sairaalan vierihoito-osaston ongelmista eivät näy.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri haluaakin rauhoitella synnyttäjiä ja korostaa, että Oulun yliopistollisessa sairaalassa on turvallista saada vauva. Esimerkiksi viime vuonna Oysissa syntyi 3 300 lasta.

– Oysissa lapsikuolleisuusluku synnytyksiin liittyen on ollut useana vuonna joko pienin tai toiseksi pienin koko Suomessa.

Voit keskustella jutusta 26.2. kello 23:een saakka!

Lue seuraavaksi