1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. saamelaislapset ja -nuoret

Raportti: Saamelaisnuorille tarvitaan enemmän omakielistä toimintaa

Varsinaisen toiminnan lisäksi pitää järjestää myös kuljetuksia, jotta kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua.

saamelaislapset ja -nuoret
Sámenuorat Sámenuorat, sápmelaččat, saamelaiset, saamelaisnuoret
Saamenkieliset nuoret asuvat usein kaukana kerhotiloista. Raportin mukaan nuorten kuljetuksiin pitääkin panostaa.Sámediggi

Saamelaiskäräjien asettama De!-projekti on kartoittanut saamelaisnuorten toiminnan tarvetta saamelaisalueella ja muualla Suomessa. Projektiin liittyviä tapahtumia järjestettiin kuitenkin vain saamelaisalueella (l. saamelaisten kotiseutualueella).

Projektin loppuraportissa todetaan ensinnäkin, että nuorten aktiiviselle saamenkieliselle vapaa-ajantoiminnalle on tarvetta kaikissa saamelaisalueen kunnissa. Toimintaa pitää juurruttaa aktiivisesti etenkin niihin syrjäkyliin, joissa ei ole ollut aiemmin minkäänlaista toimintaa nuorille.

Raportissa korostetaan myös sitä, että saamenkieliseen vapaa-ajantoimintaan on järjestettävä kuljetus, jotta kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua siihen. Erityisen tärkeää kuljetusten järjestäminen on koltansaamenkielisen toiminnan turvaamiseksi.

Utsjoella ryhdyttiin toimeen – Vuotsossa ja Sevetissä haasteita

Loppuraportin mukaan Utsjoella saatiin positiivisia kokemuksia viikoittaisen toiminnan järjestämisestä. Sen perusteella Utsjoen kunta palkkasikin kesällä 2019 saamenkielisen nuorisotyöntekijän.

Haastavia kyliä sen sijaan olivat Sodankylän Vuotso ja Inarin Sevettijärvi. Kummassakaan ei ole ollut aiemmin toimintaa nuorille, nuoret asuvat usein kaukana kylältä, ja heidän kulkemisensa on koulukyytien varassa.

Projektin aikana kokeillussa toiminnassa esiin nousi saamenkielisten aikuisten aktiivisuuden merkitys: nuoria voidaan rohkaista käyttämään saamea monikielisissä ympäristöissä, kun aikuiset ohjaajat ovat aloitteellisia kielenkäytön suhteen.

Ohjaajien monikielinen työskentely rohkaisi nuoria käyttämään saamen kieliä myös niissä tilanteissa, joissa kyse ei ollut nuoren omasta äidinkielestä.

Saamen kieliä pitää käyttää, jotta ne säilyvät

Saamenkielisen nuorisotoiminnan tarvetta kartoittanut De!-projekti lähti liikkeelle saamelaisnuorten tarpeesta päästä käyttämään omaa äidinkieltään myös vapaa-ajalla.

Projektin loppuraportin mukaan saamen kielten säilymisen kannalta on tärkeää, että nuorille löytyy uusia kielenkäyttöpaikkoja. Pelkona on, että saamen kieliä käytetään ainoastaan kotona ja koulussa.

Yhtenä tärkeänä tavoitteena projektilla on ollut saada Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston toiminta-avustukseen pysyvä rahoitus saamenkieliselle nuorisokulttuurille, jotta saamenkielinen vapaa-ajantoiminta olisi pysyvää ja systemaattista.

Loppuraportin mukaan nuorisoneuvostoon tarvitaan erillinen saamenkielinen nuorisotyöntekijä, joka koordinoi ja ohjaa nuorten vapaa-ajantoimintaa. Samalla on huomioitava myös tarve nuorten kuljetuksiin pitkien etäisyyksien saamelaisalueella.

Lue lisää:

Uusi projekti antaa saamenkielisille nuorille mahdollisuuden toivoa mieleistään nuorisotoimintaa

Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvostoon haetaan uusia jäseniä – antaa väylän kehittää saamelaisnuorten asioita

Saamenkielinen nuorten tieto- ja neuvontasivusto avautuu

Lue seuraavaksi