Hyppää sisältöön

Poliisijärjestö huolissaan: "Vielä eivät pommit räjähtele, mutta sekin voi olla meillä edessä" – poliisit uupuvat ja turhautuvat työssään

Poliisijärjestön jäsenet eivät usko hallituksen lupaamien 7 500 poliisin takaavan suomalaisten turvallisuutta.

Väkivalta poliisin kenttätehtävissä on lisääntynyt. Valvontatehtävissä voidaan tarvittaessa käyttää erikoisvarustusta. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton tuore kysely jäsenilleen maalaa karua kuvaa poliisin arjesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Työntekijöitä on liian vähän, kiire piinaa, väki uupuu ja turhautuu työhönsä. Samaan aikaan jengirikollisuus ja poliisin kohtaama väkivalta ovat lisääntyneet. Huoli turvallisuudesta painaa.

– Suomessa ollaan Ruotsin tiellä. Vielä eivät pommit räjähtele, mutta joku päivä sekin voi olla meillä edessä, sanoo SPJL:n järjestöpäällikkö Mika Nygård.

Ruotsissa väkivaltarikokset, ampumiset ja räjähdeiskut ovat viime vuosina yleistyneet ja poliiseista on pulaa.

– Toivomme, että nyt herättäisiin tilanteeseen ja panostettaisiin reilusti poliisin resurssivajeen korjamiseen. Poliisin työkuorma saataisiin jakaantumaan tasaisemmin, jos poliiseja olisi enemmän.

Työhyvinvointi on rapautumassa

Liiton liki 10 000 jäseneltä kysyttiin työhyvinvointia ja työskentelyolojen muutoksia viime vuoden lopulla. Kyselyyn vastasi heistä 3 400.

Liiton jäsenistä reilut 80 prosenttia työskentelee poliisissa. Poliiseista taas valtaosa, 80 prosenttia, työskentelee kentällä ja tutkinnassa. Heistä kyselyyn vastasi reilut 2 200.

Noin 58 prosenttia kaikista vastaajista katsoi työviihtyvyyden heikentyneen kahden viime vuoden aikana. Kenttäpoliiseista näin vastasi 65 prosenttia.

Toivomme, että nyt herättäisiin tilanteeseen.

SPJL:n järjestöpäällikkö Mika Nygård

Kiire on kyselyn mukaan lisääntynyt viime vuosina kaikkialla. Eri mieltä oli vain noin 15 prosenttia vastaajista.

Kaikista kyselyyn vastanneista noin 60 prosenttia ja sama osuus kentällä toimivista poliiseista katsoikin, että ei ehdi hoitamaan työtään riittävällä tarkkuudella.

Vielä enemmän kiire painaa tutkinnassa työskenteleviä.

Nygård sanoo, että kenttäpoliisi vetää aamulla haalarin päälle ja tekee työpäivän aikana kaiken mitä ehtii.

Tutkinnassa työ painaa mieltä vapaa-ajallakin ja juttuja on pakko kiirehtiä vaikka tutkija kokisi, että lisäselvitys voisi olla tarpeen.

– Poliisi toimii virkavastuulla. Kaikki jutut on pakko hoitaa.

Alle kolmasosa on välttynyt uupumiselta

Suurin osa vastaajista kertoi kokeneensa jossakin määrin työuupumusta viime vuoden aikana.

Vain noin 30 prosenttia oli toista mieltä. Tutkinnassa työskentelevistä uupumiselta oli välttynyt vain joka neljäs.

Rikostutkinnassa työskenteville uupumusta aiheutti merkittävästi se, että työntekijöitä on vähän. Tätä mieltä oli peräti kaksi kolmesta. Toinen merkittävä syy oli se, että töitä on paljon.

Poliisi toimii virkavastuulla. Kaikki jutut on pakko hoitaa.

SPJL:n järjestöpäällikkö Mika Nygård

Myös kentällä työskenteleville ja kaikille kyselyyn vastanneille väen vähyys oli merkittävin yksittäinen uupumisen syy.

Kiireen, uupumuksen ja työtaakan vuoksi yli puolet vastaajista koki työssään säännöllisesti turhautumisen tunnetta.

Järjestystehtävissä toimivista turhautuneiden osuus oli 57 prosenttia. Rikostutkinnassa toimivilla luku oli vieläkin suurempi.

Alan vaihtoa harkitsee jatkuvasti noin 15 prosenttia. Toisinaan tai harvoin asia on mielessä reilulla puolella vastaajista. Vain vajaa kolmannes ei lainkaan haikaile muihin töihin.

Nygård pelkää, että tilanne kehittyy Suomessa samaan suuntaan kuin Ruotsissa. Siellä työhönsä turhautuneet poliisit hakeutuivat muualle ja ammattitaitoisista poliiseista on pulaa.

– Poliisi joutui jatkuvasti tekemisiin aseiden ja huumeiden kanssa. Kunnioitus poliisia kohtaan rapautui, työhyvinvointi heikkeni ja palkkaa pidettiin huonona, hän luettelee syitä ruotsalaisten poliisien joukkopakoon.

Työturvallisuus heikentynyt kentällä

Vastaajat arvioivat työturvallisuuden heikentyneen kahden viime vuoden aikana. Muutos näkyi etenkin kentällä työskentelevien vastauksista. Heistä tätä mieltä oli reilut puolet.

Järjestyspoliiseista valtaosa, lähes 70 prosenttia, on itse joutunut kohtaamaan fyysistä väkivaltaa kahden viime vuoden aikana.

Suurimmalla osalla näitä tapauksia on ollut muutamia kertoja vuodessa. Kenttäpoliiseista noin joka viides on kohdannut väkivaltaa kuukausittain ja pieni osa jopa viikoittain.

Jossakin määrin väkivallan katsotaan kuuluvan työn luonteeseen.

SPJL:n järjestöpäällikkö Mika Nygård

Nygårdin mukaan poliisit eivät edes ilmoita kaikista tapauksista.

– Jossakin määrin väkivallan, esimerkiksi "nakkikioskilla painimisen" katsotaan kuuluvan työn luonteeseen vaikka näin ei pitäisi olla.

Väkivallan käyttö on Nygårdin mukaan lisääntynyt selvästi viime vuosina. Poliisi kohtaa myös Suomessa aiempaa useammin huumeiden vaikutuksen alaisia ja aseistautuneita ihmisiä.

Maahan on tullut uusia rikollisjengejä. Nygårdin mukaan kentällä ja poliisin työssä näkyy myös se, että Suomeen on jäänyt paljon turvapaikanhakijoita.

– Rikolliset ja jengiytyneet nuoret kunnioittavat poliisia aiempaa vähemmän.

Kenttäpoliiseista liki puolet arvioi jengirikollisuuden lisääntyneen omalla alueellaan jonkin verran kahden viime vuoden aikana. Joka kymmenes arvioi sen lisääntyneen jopa huomattavasti.

Jos poliiseja olisi enemmän, väkivalta ja sen vaara vähenisi.

SPJL:n järjestöpäällikkö Mika Nygård

Jengirikollisuuden kasvu näkyy myös rikostutkijoiden pöydillä. Heistä yli puolet katsoi jengirikollisuuden lisääntyneen jonkin verran tai huomattavasti.

– Jos poliiseja olisi enemmän, väkivalta ja sen vaara vähenisi, kun uhkaaviin tilanteisiin voitaisiin lähettää isompi joukko poliiseja, korostaa Nygård.

Hallitus on luvannut vastata poliisin resurssipulaan. Hallitusohjelman mukaan poliisien määrä nostetaan 7 500:aan vuoteen 2022 mennessä. Poliiseja on nyt noin 7 300.

Kenttätyötä tekevistä vastaajista yhdeksän kymmenestä oli kuitenkin sitä mieltä, että lisäys ei riitä takaamaan suomalaisten turvallisuutta.

Rikostutkijoiden luottamus oli lähes yhtä matalalla ja kaikilla vastaajillakin osuus jäi alle 80 prosentin.

Juttua korjattu 26.2. klo 14.54: Jutussa luki aiemmin, että hallitusohjelman mukaan poliisien määrä nostetaan 7500:aan vuoteen 2020 mennessä. Oikea vuosiluku on siis 2022.

Lue myös:

.
.