Pitkäaikaistyöttömien määrä laski Etelä-Karjalassa – pitkäaikaistyöttömyys muuttuu kokonaistyöttömyyttä hitaammin

Tyypillinen pitkäaikaistyötön on noin 50-vuotias, ja hänellä on koulutusta, mutta se voi olla alueen työmarkkinoihin sopimatonta. Pitkäaikaistyötön ei myöskään välttämättä halua muuttaa työn perässä toiselle paikkakunnalle.

pitkäaikaistyöttömyys
Mies TE-toimiston aulassa
Pitkäaikaistyöttömällä on usein koulutusta, mutta se ei aina kohtaa asuinmaakunnan ammattitarjonnan kanssa.Emilia Malin / Yle

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut Etelä-Karjalassa.

Etelä-Karjalan kunnista pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt suhteellisesti eniten Lappeenrannan seudulla, 13 prosentin verran.

Etelä-Karjalassa työllistymistä edistetään TYP-nimisellä mallilla (siirryt toiseen palveluun), jossa työttömälle ratkaisuja kehittelevät TE-toimiston lisäksi kunta ja Kela.

Etelä-Karjalaan on myös tehty oma alueellinen työllisyysohjelma.

Pitkäaikaistyöttömyyden määrää ovat osaltaan laskeneet myös kolmen kuukauden välein tehtävät haastattelut, joilla pyritään estämään työttömyyden pitkittyminen.

Pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt Etelä-Karjalassa, vaikka esimerkiksi Imatran seudulla työttömiä on 17 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Neuvotteleva virkamies Petri Syvänen kertoo, että työnvälitystilastossa pitkäaikaistyöttömien lukumäärä muuttuu tyypillisesti viiveellä. Jos esimerkiksi kokonaistyöttömyys kääntyy kasvuun, pitkäaikaistyöttömyyden kasvu alkaa vasta myöhemmin, esimerkiksi vuoden kuluttua.

Pitkäaikaistyöttömällä on usein koulutusta

Pitkäaikaistyöttömyydelle altistavat ikä, alueen työmarkkinoihin sopimaton koulutus ja muuttohaluttomuus.

Kaakkois-Suomessa pitkäaikaistyöttömien keski-ikä on 50 vuotta ja joukossa on enemmän ammatti- tai korkeakoulutettuja kuin kouluttamattomia.

Neuvotteleva virkamies Petri Syvänen työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo, että vaikka pitkäaikaistyöttömyys painottuu yli 50-vuotiaisiin ja erityisesti yli 60-vuotiaisiin, niin yli 64-vuotiaita heistä on enää 300 henkilöä. Syynä on se, että pitkäaikaistyöttömät ovat todennäköisesti eläköityneet.