Kittilän kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja vetäytyy luottamustehtävistään virkarikossyytteiden vuoksi

Kittilän kunnanhallituksen piti käsitellä virkarikossyytteitä, mutta enemmistö oli syytteessä eikä päätöstä voitu tehdä.

Kivisaari kiistää syyllistyneensä virkarikokseen. Hän sanoo toimineensa virkavastuun ja Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan. Kuva: Annu Passoja / Yle

KITTILÄ Kittilän kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja kunnanhallituksen varajäsen Yrjötapio Kivisaari (kesk.) on ilmoittanut pidättäytyvänsä kaikista luottamustehtävistään toistaiseksi. Kivisaari perustelee päätöstä virkarikossyytteillä, joita on nostettu muun muassa häntä vastaan.

Syyttäjä vaatii rangaistusta Kivisaarelle kahdessa eri jutussa. Ensimmäinen syyte tuli julkiseksi viime kesänä ja toinen 12. helmikuuta.

Kummassakin tapauksessa on kysymys muun muassa virka-aseman väärinkäytöstä. Kummassakin jutussa on Kivisaaren lisäksi syytettyinä useita muitakin henkilöitä.

Kivisaari kiistää syyllistyneensä virkarikokseen. Hän sanoo toimineensa virkavastuun ja Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan.

Kivisaari halusi erota kunnan luottamustehtävistä kokonaan vuoden 2018 lopulla. Kivisaari perusteli eroa sillä, että hänen tehtävänsä Levin Matkailu Oy:n vt. toimitusjohtajana rajoittaa hänen mahdollisuuksiaan osallistua kunnalliseen päätöksentekoon.

Silloin hänelle ei myönnetty eroa.

Kunnanhallitus ei voinut käsitellä asiaa

Kittilän kunnanhallituksen oli tiistaina tarkoitus käsitellä uusimpia syytteitä, jotka tulivat julkisiksi 12. helmikuuta. Kunnanhallitus ei kuitenkaan voinut käsitellä asiaa, koska enemmistö kokouksen osallistujista oli itse syytteessä.

Syytteen vuoksi esteellisiä osallistujia kokouksessa olivat puheenjohtaja Pekka Rajala (kesk.) sekä hallituksen jäsenet tai varajäsenet Marita Toivanen (vas.), Yrjötapio Kivisaari, Sakari Kautto (sd.), Antti Pekkala (ps.) ja Raija Palosaari (kd.).

Kokouksen puheenjohtajana pykälän aikana toiminut Tuula Mertaniemi (OMK) totesikin, että kokous ei ole päätösvaltainen eikä asiaa voida käsitellä. Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsénin esitys oli, että kunnanhallitus päättää varautua mahdollisiin jatkotoimiin myöhemmin.

Uusia syytteitä saaneista luottamushenkilöistä kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen (vas.) ovat sanoneet Ylelle, että he eivät aio luopua tehtävistään.

Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen sanoo, että ministeriö ei ole tehnyt mitään päätöksiä uusien syytteiden osalta. Toistaiseksi ministeriö vain tarkkailee tilannetta.