Ylen kysely Kuopion valtuutetuille: osa väläyttelee Kalevalan koulun Linnanpellon yksikön palauttamista koulukäyttöön

Tämän vuoden aikana tehtävää kouluverkkoselvitystä pidetään tärkeänä tulevaisuuden kannalta.

Kuopio
Kuopion Linnanpellolla sijaitseva Kalevalan koulu
Linnanpellolla sijaitseva Kalevalan koulu lakkautettiin neljä vuotta sitten.Antti Karhunen / Yle

Kuopion kaupunginvaltuutetut ovat varovaisia kommentoimaan Kuopion kouluverkon tulevaisuutta.

Ylen valtuutetuille suunnatussa kyselyssä esille nousi keskustan ja eteläisen Kuopion täydet koulut sekä liitoskuntien laskevat oppilasmäärät.

Osa valtuutetuista väläyttelee Kuopion Kalevalan koulun Linnanpellon yksikön palauttamista takaisin osaksi koulurverkostoa.

– Se on yksi sellainen, joka varmaankin joudutaan tai saadaan ottaa takaisin koulukäyttöön, toteaa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Kosunen.

Keskustan kaupunginvaltuutettu Tuula Savolainen korostaa, että vaikka asiasta on käyty keskusteluja, mitään päätöksiä ei ole olemassa.

Linnanpellon yksikön käyttöönotto vaatisi kuitenkin remontointia.

Kasvun ja oppimisen lautakunnassa kaupunginhallituksen edustajana istuva Kosunen muistuttaa, että Hatsalan koulun suuruusluokka on toistaiseksi epäselvä ja myös siihen liittyvät ratkaisut.

– Mikäli päädytään siihen, että Hatsalasta on tulossa liian suuri yksikkö, on otettava huomioon muut kohteet kuten Kalevalan koulu ja Minna Canthin koulu ja se, miten keskusta-aluetta palvellaan, sanoo Kosunen.

Kuopion kaupunginvaltuusto päätti kuusi vuotta sitten lakkauttaa Kalevalan koulun. Yläkoululaisten opetus siirtyi Hatsalan klassilliseen kouluun vuonna 2016.

Myös Kuopion keskustassa sijaitseva lakkautettu Niiralan koulu aiotaan palauttaa alakoulukäyttöön.

Kuopion kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Kosunen (sd.)
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Kosunen toivoo, ettei kouluverkkokeskustelusta synny vastakkainasettelua.Antti Karhunen / Yle

"Yhtä pitkä matka kumpaankin suuntaan"

Osa valtuutetuista on tyytyväisiä nykyiseen kouluverkostoon, mutta osa vastaajista pohtii esimerkiksi liitoskuntien koulujen tulevaisuutta.

– Meillä on alueita, joissa on paljon lapsia ja alueita, joissa väki vähenee. Siellä tilannetta on pakko tarkastella, tiivistää SDP:n Jaakko Kosunen.

Eräs Ylen sähköpostikyselyyn vastanneista kirjoittaa, että on pienten kyläkoulujen tukeminen on strateginen valinta. Hän näkee kyläkoulut myös kyseisen alueen elinvoimaisuutta tukevana.

– Palvelut ovat tärkeitä liitoskunnissa. Minusta olisi hyvä, että Kuopiossa on isoja ja pieniä kouluja, sanoo kasvun ja oppimisen lautakunnan varapuheenjohtaja Tuula Savolainen.

Monien mielestä kouluverkostoa pohtiessa pelkästään oppilasmääriin ei pitäisi tukeutua.

– Toisaalta jos jossain on väljyyttä, niin voihan sitä miettiä, että kuljettaisiinko ahtaammasta paikasta väljempään. Yhtä pitkä matkahan se on kumpaankin suuntaan, Savolainen sanoo.

Kuopion kaupungivaltuutettu Tuula Savolainen (kesk.)
Keskustan kaupunginvaltuutettu Tuula Savolainen pitää tärkeänä, että liitoskuntien palvelut säilyvät.Antti Karhunen / Yle

Riistaveden koulu mainittiin vastauksissa useampaan kertaan. Uuden koulun rakentamista alueelle pidetään tärkeänä.

– Se on paikka, johon voitaisiin keskittää tulevaisuudessa, Jaakko Kosunen pohtii.

Riistavedelle suunnitellaan parhaillaan uutta yhtenäiskoulua.

Kovat investointipaineet

Kouluverkkokeskustelut ovat perinteisesti herättäneet Kuopion seudulla kipakkaa keskustelua. Näin oli aikoinaan esimerkiksi juuri Kalevalan koulun lakkautuksen yhteydessä.

Vääntöä herätti myös Karttulassa sijaitseva Kemppaanmäen koulun kohtalo muutama vuosi sitten. Myös tällä kertaa Karttulan seutu nousee todennäköisesti puheenaiheeksi.

Koulujen rakentamiseen ja korjaamiseen menee tällä vuosikymmenellä kymmeniä ellei satoja miljoonia euroja rahaa, joten nytkin keskusteluista odotetaan tunteikkaita.

Moni valtuutettu haluaa odottaa pian tehtävää uutta kouluverkkoselvitystä ennen kuin ryhtyy arvioimaan tulevaisuutta tarkemmin. Selvitystä pidetään Kuopion kouluverkon kannalta merkittävänä.

Ylen sähköpostikyselyyn vastasi lähes puolet Kuopion kaupunginvaltuutetuista.

Keskustele aiheesta 28.2.2020 klo 23 saakka