Riihimäen ja Hyvinkään välille saadaan lisäraiteita aikaisintaan vuonna 2025 – luultavimmin vieläkin myöhemmin

Ely-keskus puuttui ratasuunnitelman melusuojauksiin.

Riihimäen rautatieaseman asemalaitureita on korotettu ja ratapihatyöt valmistuvat loppuvuodesta. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Pasila–Riihimäki-radan 1. vaiheen ensimmäiset rakennusurakat ovat olleet käynnissä vuodesta 2016. Ykkösvaiheen töihin kuuluvat myös Riihimäen ratapihan ja aseman työt sekä aseman laitureiden korottaminen.

Kun ratapihatyöt valmistuvat Riihimäellä loppuvuodesta, ratapihan lävitse ajavien kaukojunien nopeus voidaan nostaa 130 kilometriin tunnissa. Ratapihan normaaliajonopeus on ollut 60 kilometriä tunnissa ja töiden aikana 50 kilometriä tunnissa.

Pääradalla toteutetaan parhaillaan myös Riihimäen ja Hyvinkään eteläpuolisen rataosan rakennustöitä Keski-Uudellamaalla Kytömaan ja Ainolan välillä.

Alkamassa on lisäksi loppukeväästä Pasila–Riihimäki 3. vaiheen suunnittelu. Väylän arvion mukaan kestää enemmän kuin viisi vuotta ennen kuin Riihimäelle asti on käytössä neljä henkilöliikenteen junaraidetta.

Neljä raidetta Riihimäeltä Hyvinkäälle ja siitä edelleen etelään?

Pasila–Riihimäki-pääradan suunnittelu on ollut jo nyt yli 10 vuoden urakka. Suunnitteluvuosia on tulossa vielä lisää.

Väylävirastossa valmistellaan parhaillaan Pasila–Riihimäki kakkosvaiheen toteutusta. Kakkosvaihe alkaisi olla rataosien melusuojauksen tarkennuksia lukuunottamatta kohta valmis toteutettavaksi. Hintalappu on noin 273 miljoonaa euroa.

Pääradalle tarvitaan lisää kapasiteettia, jotta junaliikenne sujuisi paremmin. Kuva: Yle

Pasila–Riihimäki-välin 3. vaiheen suunnittelu on myös aluillaan, sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 lopulla. Kolmannessa vaiheessa kahdet lisäraiteet matkustajajunaliikenteelle Riihimäeltä Hyvinkäälle ovat lopullinen avaus tiheälle, sujuvalle ja häiriöttömälle junaliikenteelle pääradalla Riihimäen eteläpuolella.

Projektipäällikkö Jouni Juuti Väylävirastosta korostaa, että junaliikenteen sujuvuuden parantumista voidaan silti joutua odottamaan vuosia.

– Meillä on käynnistymässä suunnittelu Jokelasta Riihimäelle asti. Vuoden 2021 loppuun mennessä meillä pitäisi olla ratasuunnitelma neliraiteisesta ratayhteydestä Hyvinkäältä Riihimäelle asti, kertoo Juuti.

Kolmannen vaiheen kustannusarviota ei ole. Kolmannen vaiheen rakennustöiden käynnistymisestä tai valmistumisesta ei osata sanoa vielä mitään. Kaikki riippuu siitä, paljonko valtio antaa budjeteissaan rahaa ratainvestointeihin.

Aikanaan neljä raidetta mahdollistaisi nykyistä tiheämmän junaliikenteen ja vuorot. Asiantuntijoiden mukaan näin ei kuitenkaan missään tapauksessa ole ennen vuotta 2025.

Ely-keskus puuttui pääradan melusuojauksiin

Pasila–Riihimäki-välin 2. vaiheen suunnittelun piti olla täysin valmis jo tänä vuonna. Lisätyötä ratasuunnitelmaan teettää kuitenkin nyt se, että ratasuunnitelma joudutaan laittamaan uudelle lausuntokierrokselle pääradan melusuojausten takia Ainola–Jokela ja Hyvinkää–Riihimäki -väleiltä.

Tulevien lisäraiteiden ja kasvavien junanopeuksien myötä sekä päivä- että yöaikaisille, ohjearvot ylittäville melutasoille altistuvien asukkaiden kokonaismäärä kasvaa. Tavaraliikenne saa myös oman rahtiraiteensa Riihimäeltä Hyvinkäälle kakkkosvaiheessa, ennen muita lisäraiteita.

Uudenmaan Ely-keskus onkin edellyttänyt, että melunsuojausta on parannettava Kytömaa–Jokela ja Hyvinkää–Riihimäki -välillä. Lausunnossaan Uudenmaan Ely esitti, että ratasuunnitelma ei saavuta meluntorjunnan osalta sille asetettua tavoitetasoa. Elyn mukaan tulisi selvittää, millä meluntorjuntatoimilla ja kustannuksilla meluntorjunnalle asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Väylävirasto on melusuojauksen takia joutunut kuuluttamaan (Väyläviraston sivut) ratasuunnitelman uudelleen. Kevään aikana Väylävirasto laittaa ratasuunnitelman osin uudestaan lausuntokierrokselle. Lausuntoja melusuojauksesta Väylävirasto odottaa radan varressa olevilta maalis-huhtikuussa.

Tarkoitus on silti, että 2. vaiheen ratasuunnitelmat saadaan vahvistetuiksi vuoden loppupuolella.