1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. huumeet

Huumeita käytetään kirjastoissa, tyypillisin todiste vessasta löytynyt käytetty huumeruisku – ilmiö näkyy koko maassa, osa kasvavaa ongelmaa

Poliisin mukaan huumausainerikosten määrä on voimakkaassa kasvussa ja käyttö kirjastoissa on näkyvä osa laajempaa ongelmaa.

Espoon Sellon kirjaston vessoissa on erilliset keräyslaatikot huumeneuloja varten. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Vessasta löytynyt käytetty huumeruisku on tyypillinen todiste huumeiden käytöstä kirjastotiloissa.

Yle kysyi Suomen 20 suurimman kaupungin kirjastotoimenhoitajilta erilaisista huumeiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä kirjastoissa. Kyselyyn saatiin vastaukset 11 kaupungista. Yli puolet kyselyyn vastanneista mainitsi vessoista löytyneet neulat.

– Pääkirjaston ja isojen lähikirjastojen vessoissa piikitetään, ruiskuja ja ainejämiä löytyy jälkikäteen, kuvailee Lappeenrannan palvelujohtaja Leena Priha.

Myös Rovaniemen, Joensuun, Lappeenrannan, Kotkan, Kuopion ja Turun kirjastotoimenjohtajat mainitsivat erikseen vessoista löytyneet neulat.

Muutamissa kirjastoissa on todistettu myös huumeiden käyttöön liittyviä varkauksia.

– Huumeiden käyttäjät ovat varastaneet kirjaston omaisuutta, ja tämä on erikseen todettu valvontakameranauhoitteilta. Varkauksia on useita parin viime vuoden aikana, kertoo Kotkan kirjastotoimenjohtaja Katariina Kupiainen.

Kymmenen kaupungin edustajat vastasivat myönteisesti kysymykseen, onko kaupunkisi kirjastoissa ollut ongelmatilanteita huumeidenkäyttöön liittyen. Ainoastaan Turku vastasi kysymykseen kielteisesti, mutta sielläkin neulat vessoissa oli tuttu näky.

Poliisi: "Käyttö kirjastoissa monin tavoin ongelmallista"

Kirjastojen turvallisuus ja huumeiden käytön lieveilmiöt ovat herättäneet vilkasta keskustelua Helsingin keskustakirjasto Oodissa helmikuun puolivälissä tapahtuneen pahoinpitelyn myötä. Poliisi ei ole vahvistanut, liittyikö Oodin tapaus päihteisiin tai huumeiden käyttöön, mutta vessasta löytyi tapahtuman jälkeen ruisku ja lääkkeen annostelukuppi.

Huumeiden käyttö kirjastotiloissa ei ole uusi ilmiö: muutaman vuoden sisällä aihe on puhuttanut esimerkiksi Töölön kirjastossa 2016 (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat) sekä Espoon Sellon kirjastossa 2018.

Espoossa kauppakeskus Iso Omenan kirjaston yhteydessä toimii mielenterveys- ja päihdeklinikka. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Jyrki Aho ei pidä Yle kyselyn tuloksia yllättävinä. Ahon mukaan poliisi kirjasi viime vuonna lähes 30 000 huumausainerikosta. Ilmoitettujen rikosten määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli 11 prosenttia.

– Huumausainerikollisuuden yhteydessä havaitaan usein myös muuta henkilöihin ja omaisuuteen liittyvää rikollisuutta, Aho sanoo.

Tästä kirjastoissa näkyvät ongelmat ovat vain yksi esimerkki.

Aihepiiri on ongelmallinen: Kirjastolain mukaan yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa, mutta neulat vessoissa ja uhkaavasti käyttäytyvät ihmiset vähentävät viihtyvyyttä ja turvallisuuden tuntua.

Kirjastojen johtajat pitävät kyselyn perusteella vartioinnin määrää kirjastoissa riittävänä, vaikka käytännön järjestelyissä on merkittäviä alueellisia ja paikallisiakin eroja.

Lappeenrannassa yhdeksi ongelmaksi on muodostunut yhteiskäyttötietokoneet, joiden käyttäjiä on jouduttu poistamaan kirjaston tiloista järjestyksenvalvojien tai jopa poliisin avulla.

– Oletamme, että siellä käydään huumausainekauppaa. Toki varmaan ihan tavallisiakin asioita hoidetaan, mutta nykyään huumausainekauppa on siirtynyt paljon nettiin ja siellä käydään kauppaa, ostetaan ja myydään, sanoo palvelujohtaja Leena Priha.

Laaja yhteistyö voi ratkaista paljon

Poliisihallituksen Jyrki Ahon mukaan huumeiden ja niistä aiheutuvien haittojen torjunta edellyttää laajaa yhteistyötä muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

– Taustalla on ajatus siitä, että vähennetään huumausaineiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Pyrkimys on, että ongelmista kärsivät pääsisivät ajoissa hoitoon ja huumerikoksiin syyllistyneet saatettaisiin rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Espoon kirjastopalveluiden johtajan Jaana Tyrnin mukaan useissa tilanteissa on vaikea sanoa, johtuuko asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen päihteistä vai jostain muusta. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Myös Espoon kirjastopalveluiden johtaja Jaana Tyrni uskoo laajempaan ammattikuntien väliseen yhteistyöhön. Tyrnin mukaan lisää vartijoita palkkaamalla ongelmat vain siirtyvät yhdestä paikasta toiseen.

– Espoossa on kokeiltu erilaisia työryhmiä, joissa on sosiaali- ja terveystoimen, poliisin, nuorisopalvelujen ja kirjastojen edustajia. Niissä pyritään pysymään ajan tasalla tilanteista ja vaihtamaan tietoja ilmiöistä.

Tällaista yhteistyötä voidaan Tyrnin mukaan suunnata myös pieniin ja tarkasti rajattuihin ryhmiin. Esimerkiksi Espoon Kalajärvellä (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat) on hiljattain tehty tiivistä yhteistyötä häiriköivän nuorisojoukon hillitsemiseksi.

Ministeriöön asiasta ei ole tullut palautetta

Opetus-ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen toteaa, että huumeiden käyttö kirjastoissa on vakava asia ja siihen pitää suhtautua vakavasti.

– Lisääntynyt huumeiden käyttä on yhteiskunnallisesti iso ongelma, joka sitten poikii seurauksia moneen suuntaan. Tätä tulee ratkoa laajemmalla rintamalla.

Ministeriön keinot ratkaista ongelma ovat vähäiset. Aaltonen ei näe, että ministeriöllä olisi suoraan mahdollisuutta toimia, mutta ministeriö voi esimerkiksi kohdentaa koulutusmäärärahoja kirjaston henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja varautumisvalmiuksiin.

– Tämän tyyppistä meidän aluehallintomme on toteuttanut aiemminkin. Mielestäni meidän täytyy keskustella asiasta, että voimme suunnata rahoja nopeastikin koulutuksiin. Lisäksi koulutusyhteistö sotepuolen kanssa on sellaista mitä voimme tehdä.

– Jos kirjastossa ongelma on akuutti, kunta pystyy esimerkiksi lisäämään resurssia vartiointipalveluihin, Aaltonen jatkaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöön huumeiden käytöstä kirjastoissa ei ole tullut palautetta suoraan käyttäjiltä, kirjastoilta tai kunnilta.

Aaltonen pitää mahdottomana ajatuksena, että kirjastot suljettaisiin joiltakin käyttäjäryhmiltä kokonaan pois.

– Yleisen kirjaston toiminnan idea nojaa vahvasti perusoikeusajatteluun. En usko, että kirjastolainsäädännönmuutoksilla huumeiden käytöstä nousevia ongelmia voitaisiin ratkoa.

Laissa on myös pykälä kirjaston käyttäjän velvollisuuksista: käyttäjän on käyttäydyttävä kirjastossa asiallisesti. Jos henkilö käyttäytyy toisin, esimerkiksi vaarantan muiden tai henkilökunnan turvallisuuden, noudetetaan järjestyslakia.