Säätiöt maksavat yhä useamman taiteilijan palkan

Yksityisten säätiöiden merkitys taiteen tukijoina kasvoi Suomessa.

Säätiöt tukevat voimakkaimmin musiikkia. Kuva: Yle / Jenni Stammeier

Yksityiset säätiöt ovat yhä merkittävämpiä taiteilijoiden työllistäjiä Suomessa. Niiden tuki kulttuurille ja taiteelle on kasvanut voimakkaasti 2010-luvulla. Säätiöt jakoivat noin 60 miljoonaa euroa taiteelle vuonna 2018. Se on hieman yli kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Asia käy ilmi säätiöiden edunvalvojan (Säätiöt ja rahastot) tuoreesta selvityksestä. Luku on kiinnostava, koska valtio tuki samaa freelancer-taiteilijoiden joukkoa paljon pienemmällä summalla, noin 40 miljoonalla eurolla.

Valtion tuki taiteen vapaalle kentälle eli freelancereille jaetaan Taiteen edistämiskeskuksesta (Taike). Se on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Eniten apurahoja musiikkiin

Taiteen julkinen tuki on pysynyt lähes muuttumattomana 2010-luvulla. Samaan aikaan taiteen kenttä on kasvanut ja monipuolistunut. Sen seurauksena säätiöistä on tullut valtion ja kuntien rinnalle poikkeuksellisen merkittävä taiteen rahoittaja Suomessa.

Apurahojen saajina taiteenlajeista pärjäävät parhaiten musiikki, esittävät taiteet sekä visuaaliset taiteet. Seuraavana jonossa tulee kirjallisuus. Musiikilla on pitkät perinteet ja vahva asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Se kahmii eniten tukea säätiöiltä. Musiikille jaettiin vuonna 2018 noin 16 miljoonaa euroa eli lähes neljännes säätiöiden koko taidepotista.

Säätiöt ja rahastot -yhdistyksen teettämään selvitykseen kerättiin aineisto lähes 200 apurahoja jakavan säätiön tai rahaston tuista. Ne jakoivat apurahoja yhteensä 500 miljoonalla eurolla vuonna 2018. Taiteen osuus siitä oli hieman yli kymmenen prosenttia.