Pienissä kunnissa on vaikeuksia täyttää virkoja: Teknisella puolella kunnat kokeilevat nyt yhteisvirkoja

Pahimmassa tapauksessa virkoihin ei tule yhtään hakemusta.

julkiset virat
Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen näyttää tuulivoimaloiden paikkoja kartalla.
Rakennustarkastajille löytyy lähivuosina töitä kunnasta, kun Lestijärvelle kaavaillut tuulivoimahankkeet etenevät. Kuvassa kunnanjohtaja Esko Ahonen esittelee karttoja.

Pienillä kunnilla on vaikeuksia saada osaan viroista työntekijöitä Keski-Pohjanmaalla.

Suurin syy on se, ettei hakijoita paikkoihin juuri tule ja hakuaikojakin joudutaan usein pidentämään.

Osa keskipohjalaiskunnista onkin päätymässä yhteisiin virkoihin. Esimerkiksi Lestijärvi kaavailee yhteistä ympäristösihteeriä Halsuan kanssa. Tähän saakka noin 700 asukkaan kunta on hankkinut ympäristösihteerin työt ostopalveluna lähes 30 vuoden ajan.

Halsuan kunnanhallitus on jo hyväksynyt esityksen. Lestijärvellä asia tulee seuraavan hallitukseen.

Myös Halsuan ja Lestijärven yhteisestä rakennustarkastajasta on käyty keskustelua. Mukaan yritetään houkutella näillä näkymin Kinnula ja Reisjärvikin.

Toholampi taas on suunnitellut ostavansa rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin työt Pohjois-Pohjanmaan puolelta.

Lisäksi Lestijärvi on merkittävien virkojen hoidossa joutunut turvautumaan väliaikaisratkaisuihin.

Esimerkiksi teknisen johtajan ja sivistystoimenjohtajan virkoja on hoitanut viransijainen viime kesästä lähtien. Nyt kuntaan valitaan kuitenkin virkaa tekevä tekninen johtaja.