1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. verotoimisto

MTK patistaa tekemään metsäveroilmoituksen, vaikka verottaja ei sitä vaatisikaan – tässä järjestön perusteluja

Jos puunmyyntituloja ei 2019 ollut, voi vähennyksistä silti olla hyötyä myöhemmin, sanoo MTK:n verojohtaja Timo Sipilä.

verotoimisto
Kuusikon latvat.
Metsäverotuksen vähennykset ja arvonlisäverovelvollisuus ovat metsänomistajille rahanarvoisia asioita.Tanja Perkkiö / Yle

Moni metsäomistaja on viime viikkojen aikana tehnyt metsätalouden veroilmoituksen tai ainakin pohtinut sen tekemistä.

Jos vuonna 2019 on saanut puunmyyntituloa tai muuta metsätalouden tuloa, on ilmoituksen tekeminen pakollista. Sen sijaan puukaupattomina vuosina ei verottaja ilmoitusta välttämättä aina vaadi.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitossa metsänomistajia kuitenkin suorastaan patistellaan ilmoitusten tekoon.

– Tämä siksi, että metsätaloudesta on tyypillisesti tuloa sykleittäin. Tuloja on kun hakataan, mutta sitten ilman tuloja saattaa mennä kymmenestä viiteentoista vuotta. Metsähoidollisia kuluja on kuitenkin väliaikoinakin, sanoo MTK:n verojohtaja Timo Sipilä.

Tämä näkyy myös liiton neuvontapalveluihin tulevissa kyselyissä.

– Aika monesti kysytään vähennyksistä ja mitä sellaisissa tilanteissa tehdään, kun kyseisenä vuonna ei ole ollut puunmyyntituloa, mutta kuitenkin on ollut kustannuksia metsään liittyen.

Käytännössä metsäomistaja voi vähentää kulujen aiheuttaman pääomatulolajin tappiota pääsääntöisesti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mutta mitä sitten hyväksytään metsätalouden vähennyksiksi?

– Kaiken mikä liittyy metsätalouden harjoittamiseen, saa vähentää metsätalouden kuluna. Esimerkiksi metsätiehen liittyvät kustannukset ovat ihan selkeästi siihen liitännäisiä ja vähennyskelpoisia, Sipilä havainnollistaa.

Kulut juoksevat vaikka puukauppatuloja ei olisikaan

Muita tyypillisiä metsätalouden kustannuksia ovat muun muassa metsävakuutusmaksut, ostetut metsään liittyvät palvelut ja omatoimisella metsänomistajalla esimerkiksi raivaussahan ja moottorisahan hankinta- ja käyttökulut. Kuluista pitää kuitenkin olla tositteet, joita metsäomistajan on myös säilytettävä kuuden vuoden ajan.

Metsäveroilmoituksen tekemisen ohella Sipilä suosittelee metsänomistajille arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista.

– Metsätalouden harjoittajan kannattaa olla arvonlisäverovelvollinen siitä syystä, että puuta myydään käytännössä aina arvonlisäverovelvolliselle taholle. Teollisuus, joka on myös arvonlisäverovelvollinen, tilittää ALV:n aina puun myyntisaatavan päälle. Vaikka monesti ajatellaan, että verovelvollisuus on huono, niin metsätalouden harjoittajan kannalta arvonlisäverovelvollisuus on oikeastaan ihan hyvä asia.

Myös puukaupattomina vuosina metsänomistaja voi saada arvonlisäveron palautusta.

– Niinäkin vuosina, joina ei ole puunmyyntituloa, mutta on metsätalouteen liittyviä arvonlisäverollisia kustannuksia, tulee arvonlisävero ilmoittaa. Kun ei ole ollut tullut puunmyyntituloihin liittyvää eteenpäin tilitettävää arvonlisäveroa, niin tuotantopanoksiin liittyvät arvonlisäverot saa takaisin palautuksina, Sipilä havainnollistaa.

– Aika monesti ihmiset ajattelevat, että jos ei ole tuloa, niin ei tarvitse ilmoittaa. Mutta näin se ei ole. Silloinkin kun ei ole tuloa, pitää ilmoittaa ja verovelvollisen näkökulmasta ehdottomasti kannattaa ilmoittaa.

Joka tapauksessa ilmoitukset on syytä jättää ajoissa. Verovuoden 2019 osalta metsätaloutta harjoittavan yksityishenkilön ja metsäyhtymän metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 2.3.2020. Myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa harjoittavilla aikaa on kuukauden verran enemmän.

Metsätalouden veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa - arvonlisäveron ilmoittamiselle ei

Tuona päivänä ilmoitusten on oltavat perillä Verohallinnossa ja verottajalle mahdollisesti tilitettävän arvonlisäveron osuuden maksettuna.

– Tiedot voi ilmoittaa OmaVerossa vielä 2.3.2020 ajallaan. Jos ilmoittaa paperilla ja laittaa lomakkeet postiin, niiden tulee olla Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Tästä syytä esimerkiksi tänään [28.2.2020] postiin jätetyt paperilomakkeet eivät todennäköisesti ehdi postitse enää ajoissa Verohallintoon, arvioi ylitarkastaja Hilkka Pelander Verohallinnon henkilöverotusyksiköstä.

Lomakkeet voi toki myös viedä verotoimistoon. Metsätalouden veroilmoituksen antamiselle ja myös muille tuloveroilmoituksille voi hakea niin ikään lisäaikaa, jos asiakkaalla on siihen perusteltu syy.

– Lisäaikaa voi hakea OmaVero -palvelussa. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voi lisäaikaa hakea soittamalla Verohallinnon puhelinpalveluun tai asioimalla verotoimistossa. Pidennystä on haettava ennen veroilmoituksen antamisajan päättymistä. Sen sijaan arvonlisäveron ilmoittamiselle ei voi hakea lisäaikaa, muistuttaa Pelander.

Lue seuraavaksi