Lasten leikit tulen kanssa voivat johtaa miljoonien eurojen vahinkoihin – mutta kuka ne korvaa?

Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta vahingonkorvausvastuulla ei ole alaikärajaa.

vahingonkorvaus
Nuoret pojat seuraavat Mikkelin Tuppuralan tulipaloa.
Tuppuralan koulu Mikkelissä paloi viime kesänä.Esa Huuhko / Yle

Mikkelissä paloi viime kesänä koulu lasten tulileikkien seurauksena. Vahingot kohosivat noin kolmeen miljoonaan euroon.

Kun alle 15-vuotias aiheuttaa miljoonien eurojen vahingon, hän saattaa joutua korvaamaan sen. Ainakin osittain.

– Tiedossani olevissa alaikäisten tulitikkuleikeistä aiheutuneita vahinkoja koskevista tapauksista yhdessäkään ei ole tuomittu vahingonkorvausta täysimääräisenä. Korvaus on ollut 20–50 prosenttia vahingon koko määrästä, sanoo oikeustieteen professori Suvianna Hakalehto Itä-Suomen yliopistosta.

Vahingonkorvauslain mukaan alaikäinen on velvollinen korvaamaan vahingosta kohtuulliseksi harkitun määrän. Kohtuullisen määrän arviointiin taas vaikuttavat muun muassa lapsen ikä, kehitystaso, teon laatu ja varallisuusasema.

Korvauksen maksajaksi saattaa jäädä lapsi itse

Jos vahinko on iso, myös jäljelle jäävä korvaus on iso. Kuka sen maksaa?

Pahimmassa tapauksessa maksajaksi jää lapsi itse. Maksut lähtevät juoksemaan viimeistään kun hänellä on tuloja.

– Siitä voi korkoineen tulla pitkä velkakakku, sanoo vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan korvauspäällikkö Matti Karimäki.

Paremmassa tapauksessa vahingot saattaa kokonaan tai osittain korvata vastuuvakuutus.

– Tahallaan aiheutettuja vahinkoja ei korvata. Jos vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella, korvausta vähennetään, sanoo Karimäki.

Poikkeuksen muodostavat alle 12-vuotiaat, joiden osalta vakuutukset korvaavat myös tahallaan aiheutettuja vahinkoja.

Vahinkoa kärsinyt kantaa loput vahingot

Korvausvastuuta ei synny automaattisesti, vaikka vahingot olisivat kuinka suuret. Vain tahalliset teot ja huolimattomuudesta syntyneet vahingot voivat johtaa vastuuseen korvauksista.

– Huolimattomuutta arvioitaessa otetaan huomioon alaikäisen ikä ja kehitystaso: mitä tietynikäiseltä lapselta voidaan edellyttää kyseessä olevassa tilanteessa. Oliko käyttäytyminen moitittavaa juuri kyseessä olevan lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden, Suvianna Hakalehto sanoo.

Korvausvastuun arvioi ja määrää tuomioistuin.

Vahinkoa kärsinyt saa usein korvaukset omasta vakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö puolestaan voi periä korvauksia edelleen vahingon aiheuttajalta.

Kun alaikäiselle määrätyt korvaukset ovat yleensä pienempiä kuin vahinko, osa vahingoista jää vahinkoa kärsineelle tai hänen vakuutusyhtiölleen.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus