Rajavartiolaitos varoittaa: rajaturvallisuus heikkenee, jos lisää rahaa ei tule

Valtio kunnostaa Rajavartiolaitoksen rakennuksia, mutta nostaa samalla niistä perimäänsä vuokraa. Rahat nouseviin kuluihin Rajavartiolaitos kertoo saavansa vain karsimalla rajan valvontaa.

Rajavartiolaitos
Kaakkois-Suomen rajavartioston esikuntarakennus
Imatran Immolassa Raja- ja merivartiokoulu odottaa peruskorjausta.Silva Nieminen / Yle

Rajavartiolaitos on jo vuosikausia kärsinyt huonoista ja sisäilmaongelmien runtelemista rakennuksista eri puolilla Suomea. Yksi pahimmista tilanteista on Imatran Immolassa sijaitsevassa Kaakkois-Suomen rajavartiostossa ja Raja- ja merivartiokoulussa.

Immolasta johdetaan muun muassa koko kaakkoisen Suomen itärajavalvontaa sekä Suomen vilkkaimpia Suomen ja Venäjän välisiä rajanylityspaikkoja Lappeenrannan Nuijamaalla, Virolahden Vaalimaalla ja Imatralla.

Koko esikunta työskentelee tällä hetkellä parakeissa, koska 1960-luvulla rakennettu esikuntarakennus oli pahasti sisäilmaongelmainen ja se piti purkaa.

Rajavartioston esikunnan parakkirakennukset
Rajavartioston esikunta toimii parakeissa. Silva Nieminen / Yle

Imatran Immolan alue on alkujaan rakennettu 1930-luvulla ilmavoimien lentorykmentille. Lähellä on lentokenttä, johon Adolf Hitler laskeutui 4.6.1942 juhlistamaan marsalkka Mannerheimin 75-vuotissyntymäpäivää.

Alueella on 10 kokonaan suojeltua rakennusta ja 10 sellaista, joita ei saa purkaa tai muuttaa ilman Museoviraston ja rakennushallituksen suostumusta.

Käyttökiellossa on muun muassa vanha ruokala. Purkua, kunnostusta tai luovutusta odottavia rakennuksia alueella on kymmenkunta. Vanhat rakennukset eivät kaikilta osin täytä nykyajan vaatimuksia.

Vuosien odottelun jälkeen rakennukset omistava valtionyhtiö Senaatti-kiinteistöt on valmis aloittamaan rakennusten kunnostuksen.

Erikoisrajajääkärien kasarmi
Erikoisrajajääkäreiden kasarmi on valmistunut vuonna 1936. Se on peruskorjattu kymmenisen vuotta sitten. Silva Nieminen / Yle

Ongelmaksi on noussut, että uusien tai peruskorjattujen rakennusten vuokra nousee. Immolassa se tarkoittaa Rajavartiolaitokselle arviolta 1,9 miljoonan euron vuosittaista lisämenoa.

Rajavartiolaitos on laskenut, että koko Suomessa sen vuokrakustannukset nousevat erilaisten investointien myötä vuodessa noin 5 miljoonaa euroa, kun esimerkiksi Ivalossa korjataan kasarmialueet.

Ei voi odottaa

Rajavartiolaitos on tänään perjantaina kertonut, että se ei enää halua lykätä tarvittavia peruskorjauksia ja uudisrakentamista.

Puuttuvan 5 miljoonaa euroa Rajavartiolaitos kaivaa rajavalvonnasta.

– Rajavartiolaitoksen on karsittava nykyistä kalustoaan tai henkilöstöään, eli toisin sanoa laskettava nykyistä suorituskykyään, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan.

Päävartio
Immolan päävartiorakennus on vuodelta 1936. Sille on tarkoitus tehdä julkisivuremontti. Silva Nieminen / Yle

Rajavartiolaitoksen mukaan suorituskyvyn laskeminen tarkoittaa käytännössä valvontatoiminnan ja näkyvyyden vähentämistä raja- ja merialueilla. Samalla valmius toimia heikosti ennustettavissa toimintaympäristöissä heikkenee.

Rajaliikenteen vaatimaa turvallisuutta ja sujuvuutta ei Rajavartiolaitoksen mukaan pystytä enää jatkossa takaamaan, mikäli tarvittavaa henkilöstöä ei voi palkata.

– Jos alus- ja ilma-aluskalustoa jouduttaisiin vähentämään, muun muassa meripelastus- ja ympäristövahinkojen torjuntakyky heikkenisi, kertoo Rajavartiolaitos.

Rajavartiolaitos vaatiikin Suomen hallitukselta lisää rahaa suureneviin vuokrakuluihin, jotta Rajavartiolaitos pystyisi ylläpitämään nykyisen toimintakykynsä.

Uusia rakennuksia

Senaatti-kiinteistöt aloittaa työt Imatran Immolassa ensi kesänä. Kaikkiaan se investoi peruskorjaukseen, uusien rakennusten rakentamiseen ja vanhojen purkamiseen 42 miljoonaa euroa.

Suunnitelmiin kuuluu rakentaa uusi esikuntarakennus sekä ruokala-, sotilaskoti- ja liikuntarakennukset. Käyttökiellossa olevat teknillinen toimistorakennus ja vanha ruokalarakennus peruskorjataan uudiskäyttöön. Lisäksi raja- ja merivartiokoulun rakennus peruskorjataan.

Rakennustyöt alkavat, kun tarvittavat urakkakilpailutukset on saatu päätökseen.