Stressistä huolimatta Turun lukiolaiset viihtyvät koulussa – kiusaamista on vain vähän

Myös opiskelijoiden huoltajien mielestä lukioissa on hyvä ilmapiiri.

lukiolaiset
Opiskelija opiskelemassa matematiikkaa.
Opiskelijat tuntevat kyselyn mukaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Kuvituskuva.Sami Takkinen / Yle

Turun lukioiden opiskelijat viihtyvät opinnoissaan mainiosti ja ryhmähenki on hyvä.

Lukion hyvinvointikysely toteutettiin kaikissa Turun kaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä lukioissa tammikuussa 2020, kertoo Turun kaupunki tiedotteessaan.

Kyselyyn osallistui yli 2200 lukiolaista, reilut 100 opettajaa ja ensimmäistä kertaa myös noin 650 huoltajaa.

Lukioiden opiskelijat ja huoltajat kokivat, että lukioissa on hyvä ilmapiiri.

Vastaajien mielestä hyvää ilmapiiriä tukee opettajien ystävällisyys sekä opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu. Opiskelijat tunsivat saavansa kannustusta, tukea ja arvostusta opiskelulle niin koulussa kuin kotonakin.

Reilu kohtelu heijastuu myös huoltajille saakka, sillä hekin kokivat, että henkilökunta kohtelee lukiolaisia tasapuolisesti. Yhteistyö opettajakunnan kanssa koettiin sujuvaksi ja vastaajien mukaan opiskelua tuetaan riittävästi.

Kiusaamista vain vähän

Positiivista on, että kiusaamista esiintyy lukioissa vähän. Kyselyn mukaan vain 2 % opiskelijoista koki tulleensa kiusatuksi kuluneen 2019-2020 lukuvuoden aikana.

Opiskelijat olivat enimmäkseen tyytyväisiä työjärjestykseen ja toimintatapoihin. Opiskelutiloihin kaivattiin monipuolisuutta, ja opiskelijat toivoivat käyttöönsä enemmän rauhallisia työtiloja sekä meluttomia luokkia.

Vastausten perusteella tilanne on tosin hieman parantunut edellisen hyvinvointikyselyn jälkeen.

Eniten kehitettävää lukiolaisten mielestä on vaihtelevien työtapojen käytössä oppitunneilla sekä oman osaamisen näyttämisessä monipuolisilla tavoilla. Opiskelijat toivoivat opettajilta lisähuomiota silloin, kun he eivät hallitse käsiteltävää asiaa.

Opiskelijat uskovat tulevaisuuteen stressistä huolimatta

Opiskelijat kokivat, että he tuntevat omat vahvuutensa ja heikkoutensa opinnoissa.

Opiskeluun liittyvä työmäärä on kuitenkin monen lukiolaisen ja huoltajan mielestä liian suuri.

Yli puolet lukiolaisista kokivat olleensa stressaantuneita todella usein tai melko usein kuluvan lukuvuoden aikana.

Stressistä huolimatta lähes 90% opiskelijoista tunsi selviytyvänsä lukio-opinnoistaan melko varmasti, ja sekä opiskelijat että huoltajat näkevät tulevaisuuden valoisana.