Hyppää sisältöön

Valtio näyttää vihreää valoa Tunnin junan ja Suomi-radan hankeyhtiöiden perustamiselle

Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä olisi raidehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Hankeyhtiötä tullaan hallituksen mukaan kohtelemaan tasa-arvoisesti. Kuvituskuva. Kuva: Linus Hoffman/Yle

Valtion, kuntien ja Finavia Oyj:n neuvottelijat pääsivät 13.2.2020 yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista, kertoo valtioneuvosto tiedotteessaan.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli valtion osalta Suomi-rata-hankeyhtiön sekä Turun tunnin juna -hankeyhtiön perustamista tiistaina.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeri, voi hyväksyä Suomi-rata-hankeyhtiön sekä Turun tunnin juna -hankeyhtiön osakassopimukset sekä hankeyhtiöiden perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa.

Valtion rahoitus enintään 51 prosenttia

Suomi-rata-hankeyhtiö tuottaisi esiselvitykset kahdesta vaihtoehtoisesta linjausratkaisusta, joita ovat uusi ratalinjaus Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle sekä nykyisen pääradan kehittäminen Riihimäen ja Tampereen välillä.

Suomen valtion kanta valittavaan suunnitteluratkaisuun käsiteltäisiin ja muodostettaisiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa esiselvityksen valmistumisen jälkeen.

Valtion, kuntien sekä Finavia Oyj:n rahoitussitoumukset yhdessä kattaisivat arvioidut rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun kustannukset sekä muut hankeyhtiön toiminnan edellyttämät kustannukset.

Suomen valtion rahoitusosuus olisi enintään 51 prosenttia rahoitussitoumusten kokonaismäärästä.

Kuntien ja Finavia Oyj:n osalta osakassopimukset käsitellään toimivaltaisissa päätöksentekoelimissä helmi-huhtikuussa 2020.

Yhtiöt on tarkoitus perustaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tarvittavat päätökset on tehty ja osakassopimukset on allekirjoitettu.

Selvitystä jatketaan alueiden kanssa

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta sekä olemassa olevan rataverkon parantamisen vaikutuksista.

Selvitystä tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Selvitys valmistuu tänä keväänä, jonka jälkeen keskustellaan alueellisten toimijoiden kanssa valmiudesta hankeyhtiöneuvottelujen aloittamiseksi.

Hallitusohjelman mukaisesti nopeiden raideyhteyksien hankeyhtiöitä kohdellaan tasavertaisesti.