Vesihuoltoyhtiöt eivät innostu yhteisestä jätevedenpuhdistamosta – siirtolinjat nostaisivat kustannukset pilviin

Lappeenrannan Energia ja Imatran Vesi eivät pidä realistisena suunnitelmia rakentaa yhteinen jätevedenpuhdistamo Imatralle.

Jätevedenpuhdistamo
Jätevedenpuhdistamo
Lappeenrannan jätevedenpuhdistamo Toikansuolla tulee käyttöikänsä päähän viiden vuoden sisällä.Emma Pietarila/Yle

Maakunnallisen jäteveden puhdistamon suunnitelmat ovat vastatuulessa Etelä-Karjalassa.

Lappeenrannan Energia torppaa ajatuksen yhteisestä maakunnallisesta jätevedenpuhdistamosta. Se haluaa jatkaa oman jätevedenpuhdistamon suunnittelua.

Lappeenrannan nykyisin käytössä oleva Toikansuon jätevedenpuhdistamo tulee käyttöikänsä päähän vuoden 2025 lopussa, kun ympäristöluvan jatkoaika päättyy. Kaupunki on suunnitellut uutta jätevedenpuhdistamoa Hyväristönmäkeen.

Imatran Meltolan jätevedenpuhdistamolla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Puhdistamo on saneerauksen tarpeessa ja Imatran kaupunki onkin varannut rahaa jätevedenpuhdistamon uusimiseen kuluvan vuoden budjetista.

Vuoksi ei sovi jätevesien purkupaikaksi

Maakunnallisen jätevedenpuhdistamon rakentamismahdollisuuksien selvittäminen nousi esille Etelä-Karjalan maakuntahallituksessa helmikuun puolivälissä.

Yksi vaihtoehto olisi rakentaa jätevedenpuhdistamo Imatralle. Lappeenrannan jätevedet ohjattaisiin putkea pitkin Imatralle, jossa ne puhdistuksen jälkeen laskettaisi Vuokseen.

Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen ei pidä tätä realistisena vaihtoehtona.

– Siinä joutuu putkilinjoja rakentamaan kymmeniä kilometrejä enemmän kuin erillisissä vaihtoehdoissa. Se taas tuo kustannuksia, Kolehmainen sanoo.

Imatran Veden vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen pitää yhteistä jätevedenpuhdistamoa teoriassa kannatettavana ideana, jos suunnitelmat olisivat realistiset.

– Teknisesti se on kuitenkin vaikea toteuttaa. Venäjän kanta Lappeenrannan jätevesien johtamiseen Vuokseen on kielteinen.

Lisäksi ely-keskus on viimeksi helmikuussa todennut, että Vuoksi ei ole sopiva purkupaikka puhdistetulle jätevedelle.

Kari Pietarinen
Imatran Veden vesihuoltopäällikkö Kari Pietarisen mielestä ainut järkevä vaihtoehto on rakentaa uusi maakunnallinen jätevedenpuhdistamo vanhan tilalle Imatralle.Kare Lehtonen/Yle

Myös pitkät siirtolinjat ja kunnossapitokustannukset huolettavat Imatralla. Meltolasta olisi lyhyt matka vetää purkuputki Saimaaseen. Yhteispuhdistamosuunnitelmissa Imatran kustannukset viisinkertaistuisivat, koska siirtolinjat pitäisi vetää Lappeenrantaan.

Pietarisen mukaan yhteispuhdistamon rakentaminen Meltolaan vanhan puhdistamon tilalle olisi Imatran kannalta ainut kannattava vaihtoehto.

Kukkuroinmäen hinta-arvio 90 miljoonaa

Lappeerannan Energia jätti jätevedenpuhdistamoasiasta selvityksen maakuntahallitukselle tänään torstaina.

Yhteispuhdistamo olisi yhtiön mukaan taloudellisesti mahdollinen, jos se sijoitettaisiin Lappeenrannan Kukkuroinmäelle. Imatralle se ei kuitenkaan olisi realistinen vaihtoehto.

Meltolan jätevedenpuhdistamo.
Imatran Meltolassa sijaitseva jätevedenpuhdistamo on saneerauksen tarpeessa.YLE Etelä-Karjala

Tällöin purkupaikkana olisi Saimaa. Suunnitelman hinta-arvio on kokonaisuudessan yli 90 miljoonaa euroa.

– Isossa puhdistamossa Saimaasen puretun jäteveden laatu olisi parempi, Reijo Kolehmainen sanoo.

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen maksaisi arviolta 70 miljoonaa euroa.

Lappeenrannassa mutkia matkassa

Lappeenrannassa on suunniteltu uutta jätevedenpuhdistamoa jo pitkään. Suunnittelussa on ollut mutkia matkassa.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Hyväristönmäen ympäristöluvan. Hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan muun muassa sillä, että Rakkolanjoki ei ole puhdistetuille jätevesille sopiva purkuvesistö. Rakkolanjokeen lasketaan puhdistetut jätevedet tälläkin hetkellä Toikansuolta.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy odottaa asiasta valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Mikäli korkein hallinto-oikeus päätyy siihen, ettei puhdistettuja jätevesiä saa enää jatkossa laskea Rakkolanjokeen, on vaihtoehtoina jätevedenpuhdistamon rakentaminen nykyiselle paikalle Toikansuolle tai Kukkuroinmäkeen.

– Silloin purkuvesistönä on Saimaa jossakin Joutsenon edustalla, Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen sanoo.

Reijo Kolehmainen
Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmaisen mukaan jos yhteinen jätevedenpuhdistamo rakennettaisiin Imatralle, putkilinjoja jouduttaisiin rakentamaan kymmeniä kilometrejä enemmän kuin erillisvaihtoehdoissa.Kare Lehtonen/Yle

Myös alueen kaavassa on ollut ongelmia. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Hyväristönmäen osayleiskaavan maaliskuussa 2019.

Oikeuden mukaan kaavassa ei ole selvitetty riittävän laajasti jätevedenpuhdistamon aiheuttamia vaikutuksia muun muassa liikenteeseen ja meluun.

Maakuntaliitto on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen tehnyt kaavaan muutoksia. Kaava on luonnosvaiheessa.

Lue seuraavaksi:

Moni kaupunki johtaa jätevetensä Suomen suurimpaan järveen – selvitimme, miten se vaikuttaa Saimaan veteen